Március 15. – Megemlékezések a Szilágyságban

Több százan gyűltek össze kedd délután, hogy méltó módon emlékezzenek meg a szabadságharc hőseiről a zilahi belvárosi református templom kertjében felállított 1848–49-es emlékműnél. Szilágysomlyón és Szilágynagyfaluban is népes közönség hajtott fejet a forradalom emlékére.

A forradalom és szabadságharc megünneplése Zilahon igehirdetéssel kezdődött, Bogdán Zsolt parókus lelkész kiemelte, nem életoltó fegyverrel kell kivívni, megőrizni és fenntartani a szabadságot, mert az mindig csak nyomorúságot, vért hoz, könnyeket eredményez, fájdalmat okoz. Fegyverrel nem lehet segítséget nyújtani, fegyverrel csak ölni lehet, sebeket ejteni. Ma keresztény úton kell járni, Isten oltalmában megmaradni, bízni, az általa adott eszközökkel kell kivívni és megőrizni a szabadságot, mert csak így lesz jövőnk.

Magyar emberként családunkra, népünkre kell gondolnunk, a közösségünk életére, és örülni kell a gyermekáldásnak, bölcsődét, óvodát, iskolát kell építeni, hogy anyanyelvén tudjon mindenki tanulni Zilahon és a Szilágyságban. Egyházként, felekezetként a lelkeket kell táplálni, a hitet, a reménységet, a szeretetet erősíteni az emberekben, harcolni, küzdeni, építeni, időseket szeretni, gondozni, magas szinten és magas fokon képviselni ügyeinket, ahogy azt képviselőink teszik. Így kell küzdeni, megőrizni szabadságunkat, kultúránkat, a család értékét – fogalmazta meg a lelkész.

Az ünnepi beszéd és szavalat után az egyház, a politikai, társadalmi élet, civil szervezetek, iskolák képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit az emlékműnél, majd a résztvevők fáklyákkal a kezükben levonultak a város központjában lévő Wesselényi-szoborhoz, ahol a zilahi baptista gyülekezet fúvószenekara nyitotta meg a megemlékező ünnepséget.

Lugosi Zsuzsa és Váradi Hunor, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium diákjai köszöntötték az ünneplőket, elmondták, bár a világjárvány ötödik hulláma lecsengőben van, de a szomszédban dúló háború ténye elegendő ahhoz, hogy aggodalommal tekintsünk a jövőbe. Arra bátorítottak mindenkit, hogy közösen nézzenek vissza a múltba, s abból merítsenek erőt, bátorságot. A forradalom napjaiban kialakult összefogás, a szabadságharc hónapjaiban megszülető nemzeti egység ma is fáklyaként mutatja az utat, és minden március 15-e arra emlékeztet, hogy a nemzet megmaradása, felemelkedése csak széles összefogással, közös akarattal válhat valóra.

„Az 1848-as események legnagyobb tanulsága: megragadni a pillanatot, és összefogni a Kárpátok harapófogójában, mert ebben rejlik a legyőzhetetlenség ereje” – emelték ki a fiatalok, arra buzdítva, hogy nemzeti hőseink neveiből merítsünk erőt, kitartást a mindennapi munkához, az ország, a település építéséhez, mert ők erősíthetik meg hitünket, nemzeti önbecsülésünket, hazaszeretetünket.

Az ünnepi megemlékezés folytatásaként Dari Tamás prefektus felolvasta a román miniszterelnök üdvözletét, Szőke Krisztián, a Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét tolmácsolta, amit a zilahi magyar tannyelvű iskolák diákjainak ünnepi műsora és koszorúzás követett.

A megemlékezés, a hősök előtti tisztelgés a Szózattal zárult, azzal a reménnyel, hogy jövőre ugyancsak korlátozások nélkül, békében, együtt, szintén több százan ünnepelhetünk.

Ünnep Szilágysomlyón

Hétfő délután a szilágysomlyói Báthory István Általános Iskolában kezdődött az 1848-as forradalom eseményeire való megemlékezés, ahol Vetró András képzőművész Báthory emlékplakettjeinek avatására és szentelésére került sor, majd a helyi Művelődési Házban az ünnepi műsor keretén belül fellépett a Szederinda citeracsoport, a helyi gyermek-néptánccsoport, amit a Simion Barnutiu Főgimnázium diákjainak ünnepi előadása követett.

A kulturális műsor után az ünneplők megkoszorúzták az EMKE Magyar Házban az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléktábláját, a református parókia kertjében lévő Bem József tiszteletére állított kopjafát, majd az ünnepség ökumenikus áhítattal zárult a református templomban.

Papp Zsolt megyei tanácsos, helyi RMDSZ-elnök az ünnepség kapcsán elmondta, nagy öröm, hogy két év után ismét együtt tud ünnepelni a szilágysomlyói magyarság, és arra biztatott mindenkit, hogy a most zajló népszámláláson vállalják nemzetiségüket, mert félő, hogy nem érik el a 20 százalékot. „Meg kell mutassuk és be kell bizonyítsuk, hogy itt voltunk, itt vagyunk és itt is leszünk! A magyar nemzet évtizedeken, sőt évszázadokon keresztül megvívta a csatáit, harcolt a németekkel, oroszokkal, törökökkel, tatárokkal, mi is megvívjuk mindennapjaink harcát” – mondta Papp Zsolt, aki hozzátette, a hit, a remény és a szeretet kell tovább vigye a helyi magyarságot, és csak ezek által lehet biztosítani az eljövő generációknak a boldog, békés jövőt.

Szilágynagyfaluban kopjafát állítottak

Ünnepi istentisztelettel, kopjafaavatással, kulturális műsorral és fáklyás felvonulással ünnepeltek Szilágynagyfaluban. Fórizs László alpolgármester elmondta, régóta várták már az alkalmat, hogy újra szabadon összegyűlhessenek, korlátozások és óvintézkedések nélkül.

Az 1848–49-es szabadságharc emlékére ezúttal kopjafát állítottak, ami már két éve elkészült, de sajnos a világjárvány miatt eddig nem volt lehetőség a felavatására.

„Ez az emlékoszlop a megbékélést, a békét jelképezi. Úgy gondolom, soha nem volt időszerűbb ennek felállítása, mint most. Látjuk a nagyvilágban, mit jelent, ha nincs egyetértés, mit jelent, ha nincs megbékélés. Az csak háborúskodást, szenvedést és sok nyomorúságot okoz. Ez a hely, a kopjafa emlékeztet és figyelmeztet minket, hogy mi szilágyagyfalui emberek a békességért, a falu jó előmeneteléért szövetséget kötöttünk egymással, és eszerint kell élnünk. Büszkék vagyunk arra, hogy két éve ilyen felelős döntést hoztunk, és a továbbiakban is azért fogunk dolgozni, hogy a kiharcolt békét megtartsuk, és egyetértésben, együtt dolgozzunk a község lakosaiért” – fogalmazta meg az alpolgármester.

Kapcsolódók

banner_bcxvIA0Y_2.jpg

Kimaradt?