A Szent Korona mását leplezték le a szilágysági Krasznán a nemzeti ünnep alkalmából

A Vitézi Rend által adományozott Szent Korona mását leplezték le vasárnap délben a Szilágy megyei Kraszna római katolikus templomának kertjében. 174 év telt el az első március 15-e óta, és ma is ugyanolyan aktuális, ami a 12 pont elején megfogalmazódott: legyen béke szabadság és egyetértés – mondta Kovács István polgármester üdvözlő beszédében.

Bár az akkori harc elbukott, a nemzet nem tört meg. A 1848–49-es szabadságharc hősei bátrak voltak és viharvertek, tettük óriásinak bizonyult. Az ünnepségen róluk is megemlékeztek az összegyűltek, hiszen a márciusi hősök példájából, kitartásából, önbecsüléséből ma is lehet meríteni, ezért büszkén kell őriznünk emléküket. A Szent Korona nemcsak arra figyelmeztet, és nemcsak arra emlékeztet, hogy önálló államiságunk több mint ezeréves, hanem arra is, hogy kereszténység és Isten nélkül nem lehet nemzetet, országot, községet vagy családot építeni.

Fotók: Kulcsár Mária

„Ma, amikor az úgynevezett keresztény Európában élünk, sokszor a keresztény értékeinket akarják elseperni, és hitünkben megingatni. Ma is szükség van lángoló szívre, kitartásra, határozott kiállásra és arra a meg nem alkuvásra, amiről elődeink és Szent István király tett bizonyságot. Ezért kell közösen munkálkodnunk, összefognunk, meg kell őriznünk múltunkat és eredményeinket, ápolnunk kell hitünket és hagyományainkat, azért hogy itt, Krasznán vagy bárhol e világban ahol élünk, mindannyian jól érezzük magunkat keresztényként és magyarként” – zárta a polgármester.

Dolhai István kolozsvári konzul beszédében kiemelte, a Szent Korona a magyar államiság legfőbb jelképe, jelképezi a magyar nemzet összetartozását szerte a Kárpát-medencében. A Szent Korona a magyar történelem egyik legbecsesebb emléktárgya, a legrégebben használt, mai napig épségben megmaradt királyi korona Európában, amely csaknem ezer éve hozzátartozik történelmünkhöz, és több mint 50 királyt koronáztak meg vele. Ez az a jelkép, amely lélekben összeköti a történelem vihara által szétszabdalt nemzetet, jelképezi az országot, a területet, a népességet, a közigazgatási intézményrendszert, a keresztényi hitet, a nemzet egységét.

„Mindig nagy öröm egy új emlékmű avatása, különösen ezekben a nehéz időkben, amikor szükség van a nemzet teljes összefogására, hogy túléljük jelenkori történelmünk viharait. Ezeken a nehézségeken csak együtt, egységben, együtt gondolkodva, egymásról gondoskodva leszünk képesek felülkerekedni, ezért fontos ez az emlékmű is itt, Krasznán, amely az összetartozásunkat képviseli, emlékezteti az itt élőket és az ide érkezőket is, hogy itt is otthon vagyunk” – fogalmazta meg a konzul.

Vincze Loránt európai parlamenti képviselő a békéről beszélt, amely törékeny, és a nézeteltérést csak általa lehet rendezni. Amikor ismét ropognak a fegyverek Európában, határunk közelségében, ahol nemzettársaink is élnek, II. János Pál pápa figyelmeztetését emelte ki: „A fegyverek, a háború nem hoz semmi jót, egyetlen nemzetnek, országnak sem. Ne félj kockáztatni a békét, tanítani a békét, élni a békét... A béke lesz a történelem utolsó szava.” A bajban az összetartozás a hívó szó. Akkor tudunk fejlődni, megmaradni, lesznek magyar családok, gyermekek, vállalkozások, munkahelyek, városok, falvak, ha erősek maradunk, a közösségi erőt pedig számokban mérik. A következő tíz évben az határozza meg súlyunkat, hogy hány magyar él itt, ezért vállani kell magyarságunkat, felekezetünket, anyanyelvünket, hogy a szentírás tanítása szerint: „ne találtassunk híjával!”.

„A tüzek soha ne aludjanak ki!” – hangsúlyozta Seres Dénes parlamenti képviselő, aki hozzátette, a krasznaiak is mindig azért dolgoztak, hogy ez így legyen. „Volt itt napos és borongós idő, de álltuk a sarat, megmaradtunk, itt voltunk, és ma is itt vagyunk. Mindahányszor ünnepelünk, jusson eszünkbe, hogy egy nemzet vagyunk, magyarok vagyunk, ezer éves múltunk, államiságunk van, szimbólumaink vannak, és nekünk meg kell maradni, itt kell élni, békességben egyetértésben. Mindig tartsuk meg és éltesük azt a tüzet, ami összetart bennünket mint nemzet, mint kisebbség, és a nemzetet éltetni kell” – fogalmazta meg a képviselő.

Máté József huszár a Szent Korona történelmi hátterét ismertette, elmondta, az összefogást jelképező Szent Koronát őrizni kell, és mindannyiunknak jó példát kell mutatnunk, hogy a láng ne aludjon ki.

Az ünnepi beszédek után vitéz Soltész Gyula, a történelmi vitézi rend helyettes főkapitánya és Kiss István huszár leleplezte a Vitézi Rend által adományozott Szent Korona emlékművet, amit Sövér István katolikus esperes megáldott, majd Lelik István szavalatát követően emlékplaketteket adtak át azoknak a helyi lakosoknak, akik az elmúlt években, évtizedekben a helyi magyarság megmaradásáért tevékenykedtek.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?