Az identitástudatot erősítették: lezárták a Báthory-emlékévet Szilágysomlyón

Szilágysomlyón tavaly decemberben meghirdetett Báthory Emlékév 2021 eseménysorozat vasárnap, a helyi katolikus templomban hivatalosan is lezárult Böjte Csaba atya, ferences rendi szerzetes advent második vasárnapi ünnepi miséjével.

Pénteken a Báthory István Alapítvány a Római Katolikus Egyházzal karöltve Adventi könyvvásárt tartott, amelynek keretében a nagyváradi Tibor Ernő Galéria kiállítását tekinthették meg a jelenlévők.

Termékeny, gazdag időszak volt

Kovács Zoltán, a Báthory István Alapítvány elnöke kiemelte, visszatekintve az elmúlt egy évre, elmondható, hogy minden szempontból termékeny és gazdag időszakot zárhattak le. Szakmai konferenciák, pedagógus- és orvostovábbképzők, tudományos előadások, könyvbemutatók, emléktábla- és plakett avatások, kézműves foglalkozások színesítették az évet.

Fotók: Kulcsár Mária

,,Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király szellemiségéhez hűen igyekeztünk olyan programokat szervezni ebben az emlékévben a Kárpát-medence több pontján, amelyek az identitástudatot erősítik, bátorságot öntenek mindenkibe az összetartozás érzésének növelésével, kitartásra, reményre sarkallnak a megpróbáltatott időszakokban is. Történelmi nagyjaink példája is ezt igazolja: megmaradásunk záloga a bátorsággal való kitartás a legreménytelenebb helyzetekben is” – nyilatkozta az elnök.

A 2019 tavaszán megjelenő, s azóta egyre fokozódó járványhelyzet az alapítványt is sokszor kihívások elé állította. A programok tervezésénél igyekeztek mindig gyorsan reagálni, alkalmazkodni a fennálló helyzethez, ezért több rendezvényt az online térbe helyeztek át, lehetőséget teremtve ezáltal az országhatárokon túli gyors összekapcsolódásra is.

Összefogás, közös eredmények elérése

A vasárnapi ünnepi szentmise méltó lezárása volt az idei emlékévnek, Böjte Csaba atya imáival, prédikációjával, biztatásával a szövetségre, az összefogásra hívta fel a figyelmet. „Isten közösséget formált, mert csak együtt, közösen lehet eredményeket elérni, az Újszövetség és Jézus élete is erről szól, és mindenki a lelke legmélyén erre vágyik. A történelem során azok lettek nagyok, akik közösséget formáltak, a fordulópontot a hadjáratok, csaták után is mindig a szövetségkötés hozta” – fogalmazta meg az atya.

Báthory István is szövetségeseket, társakat keresett, áldozatot, feladatokat vállalt, hogy megvédje hazáját. Erdély számára ez az aranykor kezdetét jelentette, ami Bethlen Gábor idején még jobban kiteljesedett. Márton Áron püspök is sokszor megemlítette, ha Erdély népei összefognának, ha az Erdélyben működő felekezetek egy asztalhoz ülnének, akkor Tündérkert lenne Erdély, Kelet-Európa Svájca. Együtt kell imádkoznunk, szeretettel kell egymásra gondolnunk, bíznunk kell egymásban, együtt kell cselekednünk, nyitnunk, barátkoznunk, erről szól az ünnep, erre készülünk. A közösség, az egység építése a legfontosabb, mert együtt erősebbek, életrevalóbbak, többek vagyunk, ezért merjünk bátran családot alapítani, mert családban élni nagyszerű – mondta az atya, akinek közel hatezer „gyermeke van”, és ha még 100-200-at kap, azokat is befogadja.

Kovács Zoltán az istentisztelet után pozitívan értékelte mindazoknak a munkáját, akik a Báthory Emlékév 2021 eseményeinek megszervezéséhez, lebonyolításához bármilyen formában hozzájárultak, mert közösség és egymásra való odafigyelés nélkül ezt lehetetlen lett volna kivitelezni.

„Köszönet jár azoknak a résztvevőknek is, akik megtisztelték ezeket az alkalmakat jelenlétükkel. Pozitív visszaigazolás ez, köszönjük, hogy vannak, hogy támogatnak, értük, miattuk érdemes. Jövőre, a Báthory István Alapítvány 30 éves fennállásának évfordulóján is számítunk minden szilágysomlyói (és nemcsak) ember támogatására” – nyilatkozta az elnök.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?