Báthory Fest Szilágysomlyón: többszörös kerek évfordulón emlékeztek a fejedelemre

Élettel telt meg a szilágysomlyói Báthory-vár udvara a hétvégén. A város hűen őrzi a Báthory család szellemiségét, évente megemlékezik híres szülöttjéről, Báthory Istvánról, Erdély fejedelméről, Lengyelország királyáról, Litvánia nagyfejedelméről. Az elmúlt öt évben a helyi önkormányzat által szervezett Báthory Fest keretében magyarországi és lengyelországi hagyományőrző csapatok korhű viseletekben elevenítik fel a középkori népek régmúltjának mindennapjait.

Különösen fontos az idei év a város életében, 450 éve, 1571-ben választották Báthory Istvánt Erdély fejedelmévé, 445 éve, 1576-ban tette le a lengyel királyi esküt Wawelben, 440 éve, 1581-ben alapította akadémiáját Kolozsváron, továbbá 770 éves a város első írásos említése, 1251-ben írtak róla először Vathasomlyova néven.

Péntek délután a Báthory-vár udvarát páncélba öltözött lovagok, a keleti pusztákról érkező nomád harcosok, íjászok és lándzsások, alabárdokkal és kézi ágyúkkal felszerelkezett gyalogos zsoldosok állították a jurtákat, táborokat, hogy korhű képet fessenek a VI. alkalommal megrendezett Báthory Festre érkezőknek.

Küldöttek fogadása, harcok és Age-koncert

Szombat délben az önkormányzat vezetősége a városháza nagytermében a helyi, megyei, és az intézmények vezetői mellett öt nemzet képviselőit fogadta és köszöntötte, többek között a bukaresti lengyel nagykövetet, Robert Andrzejakot és Jerzy Jankowski ezredest, Litvánia nagykövetét, Violeta Motulaitet, Fehéroroszország nagykövetét, Andrei M. Grinkevichet és a testvértelepülések küldötteit, Magyarországról Albertirsa alpolgármesterét, Dr. Nagy Mercedes Juditot.

A köszöntő beszédek után Papp Lajos helyi tanácsos és történelemtanár portálunknak elmondta, a hétvégén megrendezett VI. Báthory Fest és a 29. Báthory Napok, amely szeptember 24–26. között zajlik majd, összefonódik, mert mindkettőt Báthory alakja, a vár, a történelem élteti. Mindkét rendezvény bővelkedik színes, változatos előadásokkal, általuk nemcsak a magyarok a románokkal, hanem különböző nemzetek fiaival is találkoznak, őket összekapcsolja Báthory István személyisége, munkássága, és ezt tovább kell vinni.

Történelmileg Báthory István a város legfontosabb személyisége, 16. századi erdélyi fejedelem, itt született, itt keresztelték, és Szilágysomlyó nagyon sokáig a Báthory család központja volt. Később a család több ágra szakadt, de ő volt az, aki nagyon magas szintre jutott diplomáciailag és politikailag, munkássága kulturális szempontból is nagyon fontos. Támogatta az oktatást, az iskolákat, a felsőoktatás megteremtését, és ebbe nem kevés pénzt és időt fektetett abban a korban, amikor ez sok áldozattal járt. Nemcsak itthon, Erdélyben, Kolozsváron szolgált, hanem a lengyel és a litván területeken is, emiatt mondható, hogy több nemzetet kapcsolt össze.

Fotók: Kulcsár Mária

„A Báthory-vár nem tűnt el a történelem folyamán, bár volt időszak, hogy úgy tűnt, összedől, de túlélte a történelmet, a 20. századot, de mi, szilágysomlyói magyarok soha nem felejtettük el a Báthory családot. A jelenlegi városvezetés is értékeli a fejedelem nagyságát, ezért szervezték meg a hétvégén a VI. Báthory Festet, aminek kulturális, politikai és turisztikai vonzata is van. A kultúránkból, hagyományainkból, amelyek ide kötnek, lehet építkezni, erre lehet alapozni, és fejlődést elérni a városnak, a közösségnek. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is szép programokat szerveztek, ami pozitívum a város életében. A jövőre nézve az a célunk, hogy továbbra is olyan programsorozatot hozzunk tető alá, amelyben minden közösség, nemzetiség megkapja a maga helyét, mindenki talál számára fontos kulturális, társadalmi, gyermek- vagy könnyűzenei programokat, és ezek által méltó módon emlékezhetnek meg a Báthoryakról” – emelte ki a tanácsos.

A hivatalos megnyitó után Dr. Dan Băcueț, a Szilágy Megyei Történeti és Művészeti Múzeum régésze tudományos konferenciát tartott az idei szilágyperecseni ásatásokról, az ott talált leletekről és a feltételezett Báthory-leszármazottról. Mindeközben a hagyományőrző csapatok felvonulásra és a harcokra készülődtek.

A várudvaron késő délutánig versenyek, harci technikai bemutatók, gyermekjátékok, gyermektevékenységek, középkori táncok, pirotechnikai színházi műsor és varázslatok várták az érdeklődőket. Az estét a magyarországi Age zenekar zárta, rock koncertjükkel nemcsak a helybélieket, hanem a várvédőket és az összecsapásokban megfáradt harcosokat is szórakoztatták.

Szentmise, koszorúzás, kiállítás és békekötés

Vasárnap délelőtt a diplomácia küldöttei, a testvérvárosok képviselői, helyi és megyei elöljárók és intézmények vezetői részt vettek a római katolikus templomban megtartott szentmisén, amelyet Kurila Gábor helyi plébános celebrált, ezt követően a templomkertben található Báthory István mellszobránál ünnepi beszédek hangzottak el, amelyeket koszorúzás követett.

Az oktatási minisztérium kisebbségi oktatásáért felelős államtitkárságának részéről Kovács Zoltán kabinetigazgató, a Báthory István Alapítvány elnöke ünnepi beszédében elmondta, mind a Báthory Fest, mind a Báthory Napok rendezvényei nagyszabásúak, egyediek, emlékezetesek. A Báthory-emlékév 2021 azt hirdeti, hogy az őseinktől örökölt kultúra és hit továbbvivése által jövőt építhetünk itthon, szülőföldünkön, Báthory István szülővárosában. Az emlékezés koszorúi azt a tiszteletet fejezik ki, amellyel a közösség adózik a város nagyszerű szülöttje előtt, és jelzi, hogy a fejedelem szelleméhez méltó ünneplés csak közösségben valósítható meg.

 

Dr. Simon István Előd, a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus konzulja kiemelte, a helyiek színvonalas munkájának eredményeként idén is megemlékezhetünk Báthory Istvánról. Ilyenkor a közeliek és a távoliak összegyűlnek, hogy leróják tiszteletüket, és elhelyezzék az emlékezés koszorúit, mert az egykori lengyel királynak példaként kell állnia minden vezető előtt a 21. században. Fontos az emlékezés két okból is: egyrészt az egyén szintjén, másrészt a közösség szintjén, és aki nem ismeri a múltat, a történelmet, az a jelenben bizonytalan kulturális talajon áll, így a jövő számára még kilátástalanabb lehet. Az ilyen embernek nincs, mibe kapaszkodnia, nincs viszonyulási pontja. Másrészt fontos, hogy olyan vezetői példaképek álljanak előttünk, akiknek életútjából erőt, politikai látást lehet meríteni. Báthory idejében a politikai helyzet kaotikus volt, nehéz volt megtalálni az egyensúlyt, de ő szellemiségében egy igazi közép-európai uralkodó volt.

„Sok minden összeköt minket, a több évtizedes közös együttélés, ami a testvérvárosi kapcsolat kialakulása óta lehetővé tette, hogy közösen ünnepeljünk, a keresztény Európa, a közös történelmi gyökér, a Báthory család” – fogalmazta meg Máté Antal, Nyírbátor testvérváros polgármestere. ,,Báthory István az a politikus volt, akit az Északi-tengertől a Fekete-tengerig, Kelettől Nyugat-Európáig nemcsak ismertek, hanem tiszteltek és szerettek, mert több évtizeddel vagy évszázaddal is meghaladta korát. Ő tudta, és hitte, hogy a különböző kultúrájú és társadalmi összetételű népek boldogsága az egymás mellett élésen múlik. Azon, hogy mennyire fogadjuk el és mennyire ismerjük egymás értékeit, hagyományait” – hangsúlyozta a polgármester.

Dr. Nagy Mercedes Judit, Albertirsa alpolgármestere ünnepi beszédében a fejedelem nagyságának kiemelése mellett köszönetet mondott mindazoknak, akik egykoron a testvérvárosi kapcsolatot kialakították.

A koszorúzások után a szilágysági Pop Csenge Natália ifjú alkotó hatodik egyéni kiállításának megnyitóján vehettek részt az egybegyűltek. Széman Rózsa, az EMKE Szilágysomlyó és környéke szervezetének elnöke elmondta, a mostani kiállítás képeinek egyik fő motívuma a sárkány, a mesebeli lény, az alkotó gondolatban körüljárta Szilágysomlyót, annak jellegzetességeit, legendáit, és visszatért arra a motívumra, amelyben a sárkány, mint tanár jelenik meg, aki ismerteti ezt a legendát.

Vasárnap délután az utolsó középkori összecsapás után, amely csakis békekötéssel zárulhatott, a hagyományőrző csapatok búcsút vettek a helybéliektől, a várostól a jövő évi viszontlátás reményével. A háromnapos rendezvény gazdag volt ünnepi játékokban, színvonalas kulturális programokban, tudományos értekezleteket, különböző megemlékezéseket tartottak. A korhű jelmezek felkeltették a helybéliek érdeklődését, és a szervezők abban bíznak, hogy a jövőben még intenzívebben kezdenek el érdeklődni a múlt iránt, és ezáltal megismerhetik a város gazdag történelmi örökségét.

Kapcsolódók

banner_bcxvIA0Y_2.jpg

Kimaradt?