FRISSÍTVE - A hívek nyomására lemondott Érmihályfalva két református lelkésze

Elmérgesedett a helyzet a Bihar megyei Érmihályfalván a református egyházközség presbitériuma és a lelkészházaspár, valamint a város református közössége között. Régi és új, vélt vagy valós sérelmek kerültek most újból felszínre és olyan indulathullámot gerjesztettek, amelynek immár súlyos következményei vannak. Legfőképpen az, hogy olyan szakadék keletkezett a lelkészek és a közösség között, amely immár „áthidalhatatlan”. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület küldöttsége kedden megy ki Érmihályfalvára, és Bogdán Szabolcs János a Maszol kérdésére elmondta: hamarosan pont kerül az ügy végére. FRISSÍTÉS: Cikkünk megjelenését követően a közösségi médiában jelent meg annak a híre, hogy Balázs János Dénes és felesége, Balázsné Kiss Csilla lemondott mihályfalvi lelkészi tisztségéről. 

Január folyamán az Érmihályfalvi Református Egyházközség presbitériuma által meghatározott díjak okán fogalmazódott meg elégedetlenség a Bihar megyei kisvárosban. A reformátusok közül ugyanis sokan irtó magasnak tartották az egyházfenntartói járulékot vagy a különböző szolgáltatások díjszabását, nem is beszélve a temetkezési-temetési költségekről, valamint az „adományként” előre meghatározott összegekről.

Érmihályfalva és a református templom madártávlatból | Fotó forrása: mihalyfalva.ro

A felháborodás nyomán csakhamar felszínre kerültek korábbi vélt vagy valós sérelmek is. Az egyik érmihályfalvi Facebook-csoportban záporoztak a sérelmek, a vádak és a különféle feltételezések a lelkészházaspár ellen. Balázs János Dénes és felesége, Balázsné Kiss Csilla több mint két évtizede szolgál református lelkipásztorként a településen, és kiderült, már évekkel ezelőtt is akadtak gondok, amelyeket annak idején nem sikerült orvosolni, és ezek egyre nagyobb elégedetlenséghullámot szültek. A panaszosok a pénzügyi-könyvelési – feltételezett – rendellenességektől kezdve a lelkészházaspár hívekkel szembeni viselkedését is kifogásolják.

A felháborodás hatására több mint ezren írták alá azt a beadványt, amelyet eljuttattak az Érmelléki Református Egyházmegyéhez, megfogalmazva, hogy nincsenek megelégedve a mihályfalvi lelkészek munkájával és magatartásával, ugyanakkor kérték az ügy hivatalos egyházi kivizsgálását és megoldását, pontosabban a lelkészházaspár elhelyezését Mihályfalváról.

Amikor a beadványról döntés született, a felháborodott mihályfalviak január 28-án, vasárnap, amikor a helyi lelkész megkezdte volna igehirdetését, testületileg felálltak és kivonultak a templomból, majd az istenháza falain kívül imádkoztak és énekeltek. Az azóta eltelt két vasárnapon az érmelléki egyházmegye esperese, Bara László, valamint az egyházmegyei főjegyző, Illyés Tamás hirdette az igét a mihályfalvi templomban.

„Szomorú ez az eset, fájdalmas számomra és biztos minden érintett számára is. Sajnos eljutott odáig az érmihályfalvi gyülekezet, hogy nagyon nagy szakadék képződött a közösség és a lelkészek között. Most az okokat lehet vizsgálni, és vizsgáljuk is, de tény az, hogy olyan szakadék támadt, amely, nagyon úgy néz ki, hogy áthidalhatatlan” – jelentette ki a Maszol kérdésére Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke.

Ismertette, megpróbálták békés úton-módon rendezni a problémát. „Voltak fáradozásaink, hogy békítsünk, meghallgattuk mind a két felet. Fontosnak tartom elmondani, hogy az egyházmegyei és az egyházkerületi vezetőség kezdettől fogva, ahogy megjelentek a hírek a Facebookon az elégedetlenségről, a közvélemény számára nem látványosan, de elkezdtünk foglalkozni az esettel, elkezdtük kezelni, hogy ne fokozódjon – mert ez is benne volt –, illetve felelősen járunk az ügyben az egyházi törvényeink szabta keretek között”, jelentette ki a püspök.

Jövő héten, február 20-án generális vizitációt tart az egyházkerület vezetősége Érmihályfalván. „Reménységem szerint hamarosan pont kerül az ügy végére, és a gyülekezet életében egy új fejezet kezdődhet, amely – hadd fogalmazzak így – begyógyítja majd azokat a sebeket, amik támadtak a közösség testén” – nyilatkozta a Maszolnak Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke.

Lemondtak a lelkészek

Közvetlenül cikkünk megjelenését követően jelent meg annak a híre közösségi médiában, hogy Balázs János Dénes és felesége, Balázsné Kiss Csilla lemondtak lelkipásztori tisztségükről. Ezt abban a facebookos internetes csoportban tették közzé, ahol a feháborodott hívek a megmozdulásaikat is szervezték, illetve ahol a lelkészházaspár elleni panaszlevelek gyűjtését is szerezték. 

Balázs János Dénes a Maszol megkeresésére annyit közölt, hogy jelneleg a keddi egyházkerületi vizitációra készülnek, és nem olvassa azokat a híreket, amik a különböző Facebook-csoportokban jelennek meg. Ugyanakkor nem is cáfolta az információt, csupán annyit mondott, hogy majd a keddi ellenőrzést követően tud bármit is mondani az ügyben. 

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?