Tiltakozik a váradi önkormányzat kisajátítási tervei ellen a Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Nyilatkozatban ítéli el a Királyhágómelléki Református Egyházkerület a nagyváradi önkormányzat újabb kisajátítási terveit, amelyek egy, a belvárosi Váradolaszi Református Egyházközség egyik telkét, jelesül a lelkészi lakást, illetve ennek udvarát is érintik. Mint írják: a tervezett kisajátítás „a kommunista diktatúra legsötétebb éveit idézi”.

Amint a Maszolon megírtuk, a nagyváradi képviselőtestület legutóbbi ülésén heves szóváltás alakult ki két napirendi terv miatt, mindkettő újabb kisajátítási eljárást készít elő. Az ellenzéki, köztük az RMDSZ-es tanácstagok hiába érveltek az elképzelés ellen, a helyi tanács liberális többsége elfogadta mindkét előterjesztést. Az ügy pikantériája, hogy miközben az önkormányzat telkeket venne el, lakóházakat bontana le azért, hogy elképzeléseit megvalósítsa, az érintett tulajdonosokkal még nem vették fel a kapcsolatot, őket senki sem értesítette a rájuk váró tulajdonfosztásról.

„A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége a sajtóból értesült arról, hogy a nagyváradi önkormányzat – mindenféle előzetes egyeztetés vagy tájékoztatás nélkül – kisajátítani készül a Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség tulajdonában lévő mintegy kétszáz négyzetméternyi egyházi telket” – erősíti meg a Maszol információit az egyházkerület nyilatkozata.

A helyi tanács államosítaná a Váradolaszi Református Egyházközség lelkészi lakása udvarának egy jó részét is | Fotók: Bauman Dieter Gergő

Az önkormányzat tervéről és módszeréről az írják, „maga a felvetés, de a módszertan is a kommunista diktatúra legsötétebb éveit idézi fel, amikor egyházunkat az államosítás során több ezer ingatlanától fosztották meg, melyeknek jelentős részét a mai napig sem kaptuk vissza”.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület emlékeztet, „vészesen összecseng ez a kisajátítási szándék az önkormányzat korábbi, kudarcba fulladt próbálkozásával, amikor is a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumba járó magyar gyermekeket a sportpályájuktól próbálták megfosztani – pár méterrel odébb”. Ugyanakkor hozzáteszik, „különös hangsúlyt kap ez a fejlemény azért is, mert a Zilahi Református Wesselényi Kollégium három évtizede húzódó visszaszolgáltatása kapcsán egyházunk püspökeit jelenleg az ügyészség vegzálja, hogy jogfosztottként mi tűnjünk bűnösnek”.

„Közösségi ingatlanaink visszaszerzése és ősi tulajdonunk megtartása létkérdés számunkra, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége éppen ezért határozottan visszautasítja egyházi birtokunk kisajátításának szándékát! Az Istennek szentelt közösségi tulajdon védelmében Egyházunk kész arra, hogy tulajdonát megvédje a hazai és a nemzetközi fórumok előtt” – olvasható az egyházkerület nyilatkozatában.

Amint megírtuk, hétfőn került a tanácsosok elé két határozat-tervezet, mindkettő arról szólt, hogy magánemberektől sajátítsanak ki telkeket és ingatlanokat egyrészt a kommunista diktatúrában a városgoz csatolt Biharpüspökiben kialakítandó park miatt, másrészt egyéb kisajátítások árán egy új összekötő utat építenének Nagyváradon az Ezredévi emléktér (ma Libertăţii utca) és a Széchenyi tér (ma Traian park.) között. A tervezet szerint a kétsávos összekötő utat az Ezredévi emléktér 42. és 44. szám, valamint a Széchenyi tér 17. szám alatti épületek között hoznák létre, a tervezett utca hossza 83,4 méter.

Zölddel jelölve a kisajátításra kijelölt rész. | Fotó: Nagyvárad polgármesteri hivatala

Szabó József, a váradi tanács RMDSZ-frakciójának vezetője a Maszolnak elmonda: halasztani kellett volna a határozattervezetek napirendre vételét, mivel az érintett ingatlanok tulajdonosai nem tudtak a helyzetről, és a kis utcát a Sztaroveszky (ma Magheru) úti közúti aluljáró tervezésekor is kialakíthatták volna. A kisajátításra és lebontásra ítélt magánházak mellett a református egyház egyik melléképületét is érintenék a kisajátítások, tette hozzá a frakcióvezető, aki a határozattervezet megszavazásának halasztását javasolta. Ezt azonban a tanács liberális többsége elvetetett, Florin Birta polgármester pedig azzal érvelt, hogy egyelőre csak a megvalósíthatósági tanulmányról szavaznak, az érintett ingatlanok tulajdonosaival később lépnek kapcsolatba.

Kapcsolódók

Kimaradt?