banner_ImRoxvBN_webbanner_970x250.gif
banner_Qadt244U_webbanner_728x90.gif
banner_3UKEdCdT_webbanner_300x250.gif

100 éves a Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Létrejöttének centenáriumán az elmúlt száz év megpróbáltatásaira emlékezett, gyümölcseit vette számba a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE). A koronavírus-járvány kitörése után először ülésezett a Magyar Református Egyház Generális Konventje (GK), amely a társult egyháztestek megyéinek espereseiből és gondnokaiból áll.

A Magyar Református Egyház (MRE) püspökei és főgondnokai, a GK tagjai, a KRE egyházi és világi elöljárói, lelkészei és gondnokai, az MRE nőszövetségeinek képviselői a nagyváradi református püspökség udvarán emlékező istentiszteleten vettek részt.

Ft. Csűry István, a KRE püspöke elmondta: az ünneplést beárnyékolja, hogy az egyházkerület létrejöttét a trianoni döntés tette szükségessé. A diktátummal kettévágták a Tiszántúli Református Egyházkerületet. „Az első világháború iszonyatát még borzalmasabbá tevő diktátum nem nevezhető békésnek, mert következménye elfojtott békételenség és szenvedés. 100 év nem volt elegendő, hogy erőszakkal elnyomják a fájdalmakat, vagy hamis ígéretekkel a valóságot elfeledtessék. 100 évet elvesztettünk, de a következőre tudatosabban kell készülnünk. Először nem felednünk, hogy egyházkerületünk alapítása 1557-ben történt. Várad és környéke, lelkészei és tudósai főszereplők voltak. (…) Másodszor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az irgalom edényein (Róm. 9,23) maradtunk meg, és remélhetjük a jövendőt” – hangsúlyozta a püspök.

A KRE egyházközségeinek zászlóit megáldó beszédét Ft. Balog Zoltán a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki egyházkerületének püspöke aköré a gondolat köré építette fel, hogy noha megpróbáltak a mögöttünk lévő évek, „Isten szeretetéből és parancsára vagyunk, gyarapodunk, és együtt vagyunk”.

A GK ülésen áttekintették az elmúlt három évet, bemutatták az új református énekeskönyvet. A GK tagjai megdöbbenéssel fogadták a romániai igazságszolgáltatás „sztálinista időket idéző” lépését, hogy hivatalból vizsgálatot indít a KRE és az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke ellen, „hazug vádakkal” illetik Ft. Csűry Istvánt és Ft. Kató Bélát. Az elnökséget megbízták, hogy fogalmazza meg a GK tiltakozását „az ellenséges és minden alapot nélkülöző” eljárás ellen.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

 

Kapcsolódók

Kimaradt?