Emlékérem-átadással indult az új tanév a szilágysági zilahi pedagógiai líceumban

Pedagógus karrierjének végállomásához érkezett a Zilahi Gheorghe Șincai Pedagógiai Líceum egykori aligazgatója, fizikatanára, Tóth Sándor, a Szilágy megyei oktatás egyik meghatározó személyisége – emelte ki beszédében Faluvégi Ervin főtanfelügyelő-helyettes, aki a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség által közvetített Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adhatta át egykori mentorának, „aki mindig hasznos módszertani tanácsokkal indította útjára fiatal kollégáit”.

Tóth Sándor tanári pályája során követendő példát mutatott szakmai felkészültségével, következetességével, önmagával és diákjaival szembeni igényességével. Mindvégig Albert Einstein gondolatát követte, miszerint „A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot” – hangzott el.Kitüntették Tóth Sándor fizikatanárt, volt aligazgatót | Fotók: Kulcsár Mária

A helyettes főtanfelügyelő méltató szavaiban elmondta, az egykori aligazgató, aki két évtizeden át töltötte be ezt a tisztséget, „mindig a tanulók érdekeit tartotta a legfontosabbnak, észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódik, ezért volt hiteles minden megnyilvánulása”.

Bántó Eszter aligazgató elmondta, ez a tanév örömökkel indul: egyrészt, mert jelenléti oktatással kezdenek, másrészt, idéntől a középiskolai oktatás mellett egy intenzív angol ötödikes osztályt, a kilencedikeseknél óvónő-bölcsődei gondozó szakot indítanak, de a legfontosabb: emlékérmet nyújthatnak át az iskola egykori aligazgatójának, Tóth Sándor nyugdíjas fizika tanárnak.Bántó Eszter aligazgató is köszöntötte az ünnepeltet

„Tóth Sándor pedagógusi pályája szorosan kapcsolódik a zilahi Gheorghe Sincai Tanítóképző életéhez. Igazi áldozatkészség, pedagógiai hivatás jellemezte egész pályafutását. Négy évtizedes munkáját kitartó szorgalommal és magas színvonalon, lelkesen végezte. Iskolánk tantestületének egyik meghatározó egyénisége volt, aki rengeteget tett a felső tagozatos magyar gyerekek minőségi oktatásáért, neveléséért, oktató-nevelő munkája során megszerettette tanítványaival a fizikát és a tudományokat. Igényes osztályfőnöki munkával segítette elő a gyermekek személyiségformálását” – hangsúlyozta az aligazgató.

Kiemelte, az 52 éves múlttal rendelkező iskolában mindig színvonalas oktatás zajlott, így van ez most is, hiszen az új tanárok a kinevezési vizsgán 10-est írtak, és az érettségiző diákok a második legjobb eredményt érték el a megyében. Az idei tanév 815 diákkal, 28 osztállyal indult. Az iskolába közel 150 magyar tanuló jár, idén még csak öt, de jövőre már hat magyar tagozatos osztályt indítanak, mert itt is lesz bölcsődeoktatás szak.

Harminc éve indult újra a Zilahi Református Wesselényi Kollégium

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Zilahi Református Wesselényi Kollégium a tanévnyitó ünnepségét a Belvárosi Református Nagytemplomban tartotta, délelőtt 9-től az V–XII. osztályos diákokat és hozzátartozóikat, 11 órától a kisiskolásokat köszöntötték az ünnepi istentiszteleten.

Bara Lajos igazgató elmondta, két osztálynyi IX. osztályos diák, néhány lelkes, de a jövő alakulásáról még semmit nem sejtő szülő és tanár gyülekezett a templomban 30 évvel ezelőtt, így indult újra 1991 őszén a nagymúlttal igen, de épülettel még nem rendelkező Zilahi Református Wesselényi Kollégium. Az újrainduláskor Teológiai Református Líceum néven jegyeztették be, csak később vették fel a Zilahi Református Wesselényi Kollégium nevet, amit szintén az államosításkor veszítettek el.

Idén, az újraindulás 30. tanévében már óvodától érettségiig, minden oktatási szinten 19 osztállyal és 3 óvodás csoporttal indul az intézményben az oktatás, bár még mindig nem a régi épületükben, de azért teljesen felújított, szép környezetben tanulhatnak, miközben egy új telken teljesen korszerű épületben tervezik a jövőt.

„Mi ez, ha nem isteni gondviselés a 375 éves zilahi református oktatás történetének összefüggéseit szemlélve” – fogalmazta meg az igazgató, hozzátéve: „ezzel a hálaadással és azzal az elhatározással indítják el az idei, 30. tanévüket, hogy képesek a múltat megismerni és tisztelni, a jelent megbecsülni és felelősséggel megélni, és a jövőt nemcsak megálmodni, hanem azt minden erővel a megvalósulás irányába előmozdítani.

A 30. tanévet nyitották meg a refiben | Fotó: Zilahi Református Wesselényi Kollégium

A református kollégiumban az idei tanév bővelkedik eseményekben: az ősz során jubileumi emlékünnepet szerveznek az iskola újraindulásának 30., valamint a szilágysági református oktatás 375 éves évfordulója alkalmából. Ebben a tanévben elkezdődik az új iskola építése céljából a megvásárolt telek épületkomplexumának lebontása és az új oktatási intézmény építése.

Bara Lajos igazgató évnyitó beszédében kiemelte, az eredményesség érdekében minden szereplőnek jól kell teljesítenie: a diáknak, a tanárnak, és a vírushelyzet miatt még nyomatékosabban a szülőnek is.

„Kiváló eredmény akkor lesz, ha mind a három oldalról teljes mértékben megvalósul az elvárásnak megfelelő odaszánás: a tanár lelkiismeretesen tanít, a diák felelősségteljesen és kitartóan tanul, és a szülő biztosítja a háttérben mindazt, ami ehhez szükségeltetik” – fejtette ki.

A diákoknak azt kívánta, hogy a vírushelyzet ellenére is jól teljesítsenek, és elődeik hibájából tanulva használják ki maximálisan a felkészülési idő minden pillanatát tudván, hogy vissza nem térő alkalmak ezek.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?