Kedvező fordulat történt a zilahi Református Wesselényi Kollégium restitúciós perében

FRISSÍTVE: A legfelsőbb bíróság elfogadta a Királyhágómelléki Református Egyházkerület fellebbezését, és visszaküldte újratárgyalásra a kolozsvári táblabíróságra a zilahi Református Wesselényi Kollégium visszaszolgáltatásának az ügyét. „Reménységgel nézünk a per kimenetele elé” – kommentálta a bukaresti ítéletet a Maszolnak Csűry István püspök.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2003-ban nyújtotta be kérelmét a zilahi Református Wesselényi Kollégium tulajdonjogának visszaállítására, a restitúciós bizottság azonban elutasította a kérésüket. Mivel hiteles dokumentumokkal és tanúkkal tudta igazolni, hogy jogos igénye az iskolaépületre, az egyház perre vitte az ügyet. A kolozsvári táblabíróság azonban megerősítette a restitúciós bizottság döntését.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület a kolozsvári ítéletet a legfelsőbb bíróságon támadta meg, és hosszú pereskedés következett. Az egyház a tárgyalásokon újabb levéltári dokumentumokkal igazolta a visszaszolgáltatás jogosságát. Végül idén október 18-án a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte az ítélőtábla ítéletét, és visszaküldte az ügyet újratárgyalásra.

„Egyértelmű, hogy a kolozsváriak eljárását hiányosnak tartotta a legfelsőbb bíróság. Ez nekünk nagyon fontos. Már önmagában ez az ítélet előrevetítheti, hogy igazunk győzni fog. Reménységgel nézünk a per kimenetele elé, mert tudjuk, hogy milyen dokumentációt tettünk le. Semmi kétség nincs afelől, hogy ez az épület a református anyaszentegyházé volt” – kommentálta a per fordulatát a Maszolnak Csűry István.

Arra a kérdésünkre válaszolva, hogy mire alapozza az optimizmusát, a püspök emlékeztetett, hogy a restitúciós bizottság a Székely Mikó Kollégium perének kirobbanásakor utasította el az egyház kérését. „Tehát az egy koncepciós döntés volt. Hála istennek ezen most a legfelsőbb bíróság túllépett, és ez reményt ad arra, hogy helyreáll a restitutio in integrum elve, mint ahogy ezt Európa el is várja Romániától” – magyarázta, hozzátéve, ha netán kedvezőtlen ítélet születik a perben, az egyház európai fórumokhoz fordul.

A református püspök elmondta, ha az egyház számára kedvező jogerős ítélet születik a restitúciós perben, azonnal nekilátnak az iskolaépület felújításához. „Nagyon le van lakva, rossz állapotban van” – jegyezte meg. Ugyanakkor határozattan cáfolta azokat mendemondákat, hogy az egyház veszni készül hagyni Wesselényi Kollégiumot, és inkább új iskolát építenek Zilahon.

A híresztelések alapja az, hogy az egyház a magyar állam támogatásával megvásárolt egy nagyobb telket Zilah belvárosában. Ezen egy új iskola épül, amelybe „ki akarják menekíteni” a Wesselényi Kollégium jelenleg méltatlan körülmények között tanuló diákjait. Csűry István emlékeztetett, hogy most egy „szocreál bentlakásban” működik a református középiskola. „Ez az épület viszont csak arra lesz elegendő, hogy meghúzzuk magunkat, amíg az ősi scholát visszakapjuk. Később a Wesselényi Kollégiumot kiegészítő tantermek, laborok, műhelyek működnek majd benne” – részletezte a terveket a püspök.

Jelenleg a Wesselényi Református Kollégium épületében a Silvania Főgimnázium székel. A vegyes tannyelvű középiskola igazgatója korábban a ziaruldesalaj.ro portálnak azt nyilatkozta, reméli, hogy az ingatlan nem kerül vissza az egyház tulajdonába. Hasonlóan nyilatkozott Ioan Ciunt polgármester is, aki szerint az épület  a "zilahiaké, románoké és magyaroké egyaránt."

Bara Lajos egyházkerületi főgondnok, aki egyben a Református Wesselényi Kollégium igazgatói tisztségét is betölti, az MTI-nek elmondta:  a magyar állami támogatással megépített új iskola alapkőletételét november 8-ra tűzték ki. Hozzátette: a mostani ítélet nem változtat az iskolaépítési terveken, mert a kollégium ügyében újabb, elnyúló pereskedésre számítanak, és ha sikerül visszaszerezni a régi iskolát, akkor is a törvény értelmében el kell fogadniuk, hogy még tíz évig a Silvania Főgimnázium működik az épületben. A Szilágy megye legrangosabb iskolájának tartott főgimnázium felső tagozatán magyar tannyelvű osztályok is működnek.

Bara Lajos azt is megemlítette, hogy a Zilahi Református Wesselényi Kollégium az elmúlt években egy olyan épületben működött, mely jelenleg teljes felújítás alatt áll, így az intézményt a felújítás idejére háromfelé kellett szétköltöztetni. Amint az igazgató felidézte, az erdélyi református kollégiumok közül a zilahi az egyedüli, melynek mindeddig nem szolgáltatták vissza az épületeit. Hozzátette: a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumot a restitúció után visszaállamosították ugyan, de annyival mégis kedvezőbb a helyzete, hogy magyar iskola működik az épületben. A Zilahi Református Wesselényi Kollégiumnak szimbolikus értéket ad, hogy 1892 és 1896 között ebben az intézményben tanult és érettségizett Ady Endre. A visszaigényelt patinás iskolaépület már Ady tanulmányai után, 1904 és 1906 között épült.

Kapcsolódók

Kimaradt?