Megújult épületben és korszerű eszközökkel várja a diákokat a Zilahi Wesselényi Református Kollégium

Ismét gyermekzsivajtól volt hangos múlt pénteken délben a Zilahi Református Wesselényi Kollégium folyosója. A kicsik hazafele készülődtek, majd ahogy elcsendesült az épület, hallani lehetett, ahogy a nagyobb elemisták a szorzótáblát tanulják, vagy amint kézműves órán kötetlenül cseverésznek, mert készülnek a farsangra, és bár az idén nem engedik meg a tavalyi évhez hasonló télbúcsúztató mulatság megszervezését, készülnek a jelmezek a szorgos kezek alatt. Sőt, a saját védőmaszkjukat is kidíszítik, mert mindenki abban reménykedik, a karnevál nem marad el, csak egy későbbi időpontra tolódik.

Amikor még csak a középiskolások tanultak a „Refiben”

A „Refi” az egyetlen magyar nyelvű tanintézmény, amely jelenleg minden korosztályú diáknak tanulási lehetőséget nyújt Zilahon. A város főutcáján az egykori szürke impozáns épület évtizedekig csak a középiskolásokat készítette fel a nagybetűs életre, akik közül sokan az érettségi után a továbbtanulást választották, és tanulmányaik után orvosok, ügyvédek, tanárok, lelkészek, sikeres üzletemberek lettek.

Bár az első években szerény körülmények között zajlott a tanítás, a magyar fiatalok büszkén vállalták a „Refiben” töltött éveket, ahol neves, tapasztalt, szakmailag felkészült és együttműködésre törekvő pedagógusok adták át tudásukat, bátorították a diákokat. A hagyományos oktatás mellett lelki támogatást is nyújt az iskola, vallásos szellemben neveli az ott tanulókat, hiszen a tanítás minden nap áhítattal kezdődik, és az iskolalelkész is naponta a tanulók rendelkezésére áll.

A kisiskolásoknak is biztosítottak tanulási lehetőséget

Tíz éve az épület kezdte kinőni magát, egyre több zilahi magyar szülő részéről érkezett arra igény, hogy a fiatalabb gyermekeket is a „Refibe” járathassák, így fokozatosan számukra is megteremtették a feltételeket az ott tanulásra. Az épület bentlakását tantermekké alakították át, a földszinten az elemisták kaptak helyen, az emeleteken pedig a gimnazisták és a középiskolás diákok.

Szülői kérésre az általános iskolai tagozatokat is befogadta a kollégium | A szerző felvételei

A lehetőségekhez mérten minden évben kisebb-nagyobb felújítást végeztek. Tetőt cseréltek, hogy ne ázzon be az épület, korszerűsítették a földszintet, az volt a céljuk, hogy lentről felfele haladva, a helyi és a megyei magyar képviselet támogatásával, saját erőforrásból, pályázatokból, adományokból otthonosabbá tegyék az épületet és a tantermeket.

Teljes felújítást hajtottak végre az iskolán

2018-ban óriási lehetőség tárult eléjük. A helyi önkormányzat megnyert egy nagy európai uniós projektet oktatási intézmények felújítására. Az iskola vezetősége benyújtotta az iskolafelújítási kérelmét, amit pozitívan bíráltak el. 2019-ben kiköltöztek az épületből, átadva a tanintézményt a kivitelező cégnek.

A gyerekek egy része az 1-es számú iskolában, másik része a kémia líceumban tanult 2020 őszéig. Az új tanévet a diákok nagy örömére már a felújított, barátságos iskolában kezdhették, és az online tanítás hivatalos elkezdéséig, október 21-ig kitartottak, senki nem fertőződött meg, sem diák, sem tanár. A múlt hét elején, február 8-án az elemisták ismét visszatérhettek az iskolapadokba, ettől a héttől kezdve pedig a végzősök is csatlakoztak hozzájuk.

Új berendezések várják a tanulókat

Az elmúlt hónapok alatt, amíg online oktatás zajlott, a tanintézmény vezetősége az általuk sikeresen megpályázott programból 170 új, testmagasság függvényében állítható padot, széket, három okostáblát, szekrényeket, fogasokat, oktatási eszközöket, vetítőket, vetítővásznakat, számítógépeket, táblákat vásárolt, ezáltal a kellemes, tiszta, meleg, hangulatos osztálytermekben új és modern eszközök várják a diákokat. Az épület megújult, a falak elegánsak, világosak, a folyosókon és az épületre kamerákat szereltek fel, és kiváló minőségű internetelérés biztosított.

A tanítónénik elmondták, kevés a bepótolni való, mert a gyerekek az online oktatás alatt minden órán résztvettek és aktívak voltak.

Az iskolapadokat a gyermekek magasságához igazítják

A negyedik osztály farsangra készül – mondta Pünkösti Ildikó tanítónő. „Ilyen farsangunk még nem volt, mert idén nem szabad se mulatságot tartani, se farsangi ételeket hozni, de kreatívak leszünk, ezt is megoldjuk.”

„Az iskolába 475 gyerek jár, párhuzamos osztályok a középiskolában és az ötödik-nyolcadikban vannak” – tudtuk meg Bara Lajostól, aki 2013 óta igazgatója az iskolának. Az intézményvezető 1995-ben került az iskolába, itt kezdte pályáját matematikatanárként. Tanítványai körében nagyon népszerű, mert mindig van számukra egy jó szava, mindenkire kedvesen, derűsen mosolyog. Nem könnyű matematikatanárnak lenni, hangsúlyozza, mert a gyerekeknek meg kell felelniük a képességvizsgán, érettségin, tantárgyversenyekre kell őket felkészíteni, ezért magas elvárásai vannak. Nagyon érzi a bentlakás hiányát, mert mint említette, az igazi nevelés ott kezdődik.

Az új magyar iskola felépítése a jövő

A „Refi” távolabbi jövőjét az új iskolában képzelik el, amelynek alapkőletétele 2019-ben történt, jelenleg megkapták a telken lévő épület bontási engedélyét, ezt követően gyakorlatilag elkezdődhet a művelet, majd fokozatosan az új épület felépítése.

Bara Lajos igazgató 2013 óta vezeti az iskolát

„Voltak irigyeink, akik azt kérdezték, miért kellett ezt az épületet kívül-belül felújítani, ha tervben van egy nagyobb iskola létrehozása. Azt mondom, a mostani diákjainknak is joguk van arra, hogy jó, tisztességes körülmények között tanulhassanak, mert ők is adófizető emberek gyermekei. Továbbá, miután elkészül az új iskola, azt szeretnénk, hogy ott elméleti oktatás legyen, ezt az épületet pedig átalakítanánk szakiskolává. Itt folyna a szakképzés, itt lennének a műhelyek. Nyilvánvaló, ki kell gondolnunk, milyen szakokat lehet Zilahon bevezetni, mert, ami működik Váradon vagy Kolozsváron, nem biztos, hogy itt is működne. Fel kell mérnünk a helyi igényeket, és ahhoz kell igazodnunk. Meg kell keresnünk majd azokat a cégeket, amelyek támogatnák az ilyen jellegű oktatást, és munkahelyet biztosítanának a végzőseinknek” – nyilatkozta az iskolaigazgató.

Idén is várják az előkészítősöket és a kilencedikbe iratkozó diákokat

A Zilahi Református Wesselényi Kollégium vezetősége és pedagógusai idéntől minden feltételt biztosítanak, hogy a tanulók még jobb körülmények között tanulhassanak. Korszerű, gyermekbarát környezetet, keresztyén szellemiséget, színvonalas, gyermekközpontú oktatást. Igény szerint étkeztetést, és hosszított programot, akár délután 16 óráig, versenyekre, megmérettetésekre való felkészítést, valamint közösségépítő és személyiségfejlesztő tevékenységek színes skáláját a szülők aktív bevonásával: hagyományőrzés, kézműveskedés, gyermekkórus, hangszeroktatás, ünnepi műsorok, kirándulások, jótékonysági alkalmak, kulturális összejövetelek szervezését, és mindezt anyanyelven, barátságos környezetben.

Kovács Irén Erzsébet szenátor, az iskola egykori igazgatója elmondta, a több mint 400 éves múltra visszatekintő Zilahi Református Wesselényi Kollégium története szorosan összefonódik Zilah város és a zilahi református egyház történetével. Az 1991-ben újraindított iskola célja az évszázados hagyományok folytatása, hogy református szellemiségben nevelje a gyermekeket, és méltó utódja legyen a nagy múltú Református Wesselényi Kollégiumnak. Kitűzött céljuk volt, hogy Zilahon színvonalas felekezeti magyar nyelvű oktatási intézményt hozzanak létre, ahol minden beiskolázási szinten, óvodától érettségiig tanulhatnak a gyermekek.

A kicsik és a nagyok, az elméleti oktatásban részesülők és a szakiskolások is megtalálják helyüket az intézményben

„Kilenc évig, 2004–2013 között voltam igazgatója az iskolának, ezek meghatározó évek voltak az életemben, alkalmam volt együttdolgozni kiváló pedagógusokkal, lelkes kisegítő személyzettel, segítőkész szülőkkel, és olyan egyházi és világi elöljárókkal, akik szívügyüknek tekintették az iskola sorsát. A stafétabotot jó kezekből vettem át, Seres Magdolna igazgatónőtől, tanárnőtől, és jó kezekbe adtam át, Bara Lajos matematikatárnak, jelenlegi igazgatónak. Mindannyian azért dolgoztunk, hogy az iskola, ahol színvonalas nevelő-oktató munka zajlik, megőrizze elismerését, jó hírneve tovább gyarapodjon, a régi értékeket ápolják, és a tanulók, pedagógusok sikerélményhez jussanak. Ady Endre költőnket parafrazálva, „az élet él és élni akar”, a kollégium is bebizonyította az évek folyamán, hogy él és élni akar. Hosszú és sikerekben gazdag életet kívánok az iskolának, jól felkészült, emberséges pedagógusokat, szorgalmas diákokat és elkötelezett szülőket” – nyilatkozta az egykori iskolaigazgató.

 

Kapcsolódók

Kimaradt?