Új elnököt és alelnököket választottak a zilahi EMKE élére

Tisztújító közgyűlést tartott az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) zilahi szervezete, élére az alapító és egyesületi tagok Bakó Andrást, alelnöknek Gombos Gyöngyi gazdasági alelnököt és Szabó Attila muzeológust, tiszteletbeli elnöknek Lakóné Hegyi Évát választották.

Az egyesület 1992. június 23-án alakult meg, az elmúlt 30 évben Lakóné Hegyi Éva muzeológus fáradhatatlanul, lelkesen, mint második családjáról gondoskodott a helyi szervezetről. A leköszönő elnök beszédében kiemelte, az elmúlt időszakban számos közművelődési eseménynek adott otthon a zilahi EMKE-ház, összesen több mint száz előadást, kiállítást és kirándulást szerveztek.

„Három nagy témakör szerepelt minden munkatervünkben, történelmi eseményekről, irodalmi évfordulókról emlékeztünk meg, de voltak néprajzi vonatkozású ismertetések is. Minden hónapban tartottunk egy előadást, mellette számos alkalommal eseti eseményeket, ha valaki más településről, megyéből könyvbemutatóval vagy könyvvásárral jelentkezett, annak is helyt adtuk” – ismertette Lakóné Hegyi Éva leköszönő elnök.

A Rákóczi-évek (2003–2011) idején a városban a magyar osztályok között versenyt hirdettek meg, az a csapat, amelyik megnyerte a vetélkedőt, ingyenes kirándulásban részesült. A felnőtt lakosság körében is nagy volt az érdeklődés a kirándulások iránt, ezért az éves tervben utazások is szerepeltek Ismerjük meg szülőföldünket mottó alatt, ezeknek célja az önazonosság erősítése, a környék épített örökségének megismerése volt.

A gyermekek számára mesedélutánokat, mesemondó versenyeket, vetélkedőket szerveztek, megismertették velük a téli hagyományokat, népi szokásokat. A tevékenységek másik színfoltja a kiállítások szervezése volt, ezek nem csak képzőművészeti tárlatokra korlátozódtak. Didaktikai célt szolgált a Nagyszüleink tanszerei című kiállítás, amelyen bemutatták a gyermekeknek, hogyan tanultak az 1900-as évek elején a nagyszülők, dédszülők. Hasonló célt szolgált a 16–18. századi úrasztali textíliák ismertetése is, amellyel a megyehatárt átlépve, a Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának kiállítótermében bemutatták az évszázados kincseket, amelyekket az egyházak rejtegettek egy adott időben, és megtartottak napjainkig.Az EMKE új elnöksége | Fotó: Kulcsár Mária

Az utóbbi időben történelmi eseményekhez kapcsolódó megemlékezéseket is tartottak, de a székház festőtáborok alkotásainak, vándorkiállításnak, a Terbete néptánccsoport utánpótlásának, a cserkészek képzésének, valamint az EMKE keretében működő Őszikék nyugdíjas klubnak is otthont adott.

A „stafétabot” átadásakor a mindenki Éva nénije azt kívánta az új vezetésnek, hogy továbbra is csapatban, együtt dolgozzanak, mert így lehet eredményeket elérni.

Bakó András elnök beszédében hangsúlyozta, az alapító tagok, vezetők, és azok, akik az eddigi munkában részt vettek, magasra emelték a szellemiségi szintet, ami alázatra kötelezi őket az ügy, a tevékenységek irányába, és a zilahi magyarság szolgálata iránt. Elmondta, vannak ötleteik, eseménynaptáruk, céljaik, amelyeket szeretnének elérni, viszont ezt behatárolja az anyagi lehetőség és a világjárvány.

„Igyekszünk minél színesebbé, vonzóbbá tenni az eseménynaptárt a különféle korosztályok számára, és a tevékenységeket megtartani. Kultúra nélkül nem lehet se gazdaságot, se hagyományokat, se közösséget építeni. Van egy »rossz« tulajdonsága a kultúrának: nem lehet bevásárlóközpontban megvásárolni, nem lehet örökölni, ellopni, ezt az ember és a közösség magáévá kell tegye. Arra vállalkozom, hogy ennek utat nyissak a csapattal, hogy a programok által minél emberközelibbé kerüljön a magyar kultúra a zilahiak, szilágyságiak számára” – emelte ki az új elnök.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?