Felújították a szilágyborzási református templomot

Hálaadó istentiszteletre gyűltek össze a hívek vasárnap délután a Szilágybagoshoz tartozó Szilágyborzás református templomába. Fiatalok és idősek egyaránt igyekeztek Isten házába, hogy köszönetet mondjon a nemrég felújított templomért. A megható ünnepi istentiszteleten a 12 évig a településen szolgáló Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét.

Bár az ember sokszor elérkezik ereje határához, végéhez, Isten előtt semmi sem lehetetlen, az Ő kegyelméből csodákat élhetünk át – fogalmazott a püspök, majd elmondta, hogy a szilágyborzásiak nagy mérföldkőhöz érkeztek el, és most mindannyian megállnak hálát adni. Nagy út áll a helyi gyülekezet mögött, de mindvégig Isten velük járt és fogta a kezüket. Nagy bátorság kellett ahhoz, hogy hozzáfogjatok a templom teljes felújításához, de volt egy bátor lelkipásztornő, presbitérium, és gyülekezet, s együttes erővel sikerült megvalósítani.  Ezt a bátorságot Isten munkálta ki bennük, hangsúlyozta a püspök. Ez ezután sem fog változni, mert lesz tovább, csak hinni kell az isteni ígéretben, hogy van tovább, ezért azt kívánta, hogy legyenek bátrak, bíztassák, erősítsék egymást továbbra is, mert ha együtt keresik Isten akaratát, ha van alázat a szívükben, a szentlélek egyre jobban érvényesül.A szerző felvétele

A templomfelújítás során a kivitelező arra törekedett, hogy visszaállítsák az eredetihez közeli állapotot, hogy megmaradjon és megelevenedjen Szilágyborzás történelme, múltja, melynek egyik legszebb része a restaurált szószék. Bogdán Szabolcs János püspök kiemelte, a templom legnagyobb értéke továbbra is Isten igéje legyen, és a legnagyobb dísze az ott lévő gyülekezet, mert gyülekezet nélkül nem lesz haszna a templomnak.

Ragaszkodó közösség

Tőtős Emese Brigitta lelkipásztor köszönetet mondott a sok segítségért, melyet az elmúlt időszakban kapott, a támogatásokért, biztatásért. Mint mondta, az egykori polgármester, Marina Ida szolgálati idejében kezdték el a templom munkálatait, aki sokszor nem csak a tanács által megítélt támogatás hírét vitte a parókiára, hanem mint tapasztalt női vezető, tanácsokkal és bátorítással fordult felé, kezdő lelkésznőhöz. Bernáth István jelenlegi polgármester is nagymértékben hozzájárult a templomfelújításhoz, hogy a hívek méltó körülmények között adhassanak hálát Istennek.

Seres Dénes parlamenti képviselő a helyiek ragaszkodását emelte ki, mondván, sok éve híre ment, hogy Szilágyborzáson megszűnik az iskola, ezért meghívták a településre, ahol „leckét kapott ragaszkodásból”, abból a ragaszkodásból, amit a közösség az iskolájuk iránt mutatott. Ezt látta a templom iránt is, mert a helyi közösség óvja, és próbálja megtartani a jövendőnek mindazt, amit örökölt. „Az elhatározás, döntés, összefogás eredménye ez a szép templom” – fogalmazott, és azt kívánta, hogy a helybéliek gyarapodjanak lelkiekben, és ezt a ragaszkodást, tenni akarást ültessék át a jövő nemzedékbe is, hogy ugyanúgy kötődjenek az iskolához, templomhoz, ahogy ez a generáció tette, hiszen nagyon szép templomot adnak át a jövendőnek.

Az istentisztelet ünnepélyességét nagyban emelte a többnyire négy családból álló kórus, melynek tagjaiban évtizedeken és generációkon keresztül öröklődik az éneklés iránti szeretet és éneklésben való szolgálat, valamint az elhangzott szavalatok és a lelkipásztortestvérek igei köszöntője és áldása.

A munkálatok 2020-ban kezdődtek, akkor verték le a templom külső vakolatát, hogy szárazabb legyen a fal. 2021-ben belső munkálatokra került sor. 2022-ben elkészült templombelső, idén pedig a külső részt is levakolták, leszínezték, de még nincs vége – hangzott el a vasárnapi istentiszteleten-, ez egy megálló, a hálaadásnak a megállója, és a jövőben tovább folytatják a munkát.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?