Miután a korábbi esperes püspök lett, újat választottak Szilágysomlyón

A korábbi esperest püspökké választották a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben, ezért újat kellett választani a Szilágysomlyói Református Egyházmegye élére. Vasárnap ünnepélyes keretek között iktatták be hivatalába Sándor András szilágysomlyói lelkipásztort. Az eseményen jelen voltak az egyházmegye lelkipásztorai, lelkésztársak, presbiterek, valamint a megye világi elöljárói.

Megható ünnepségen vehettek részt a szilágysomlyói református templomban összegyűlt helybéliek és a vendégek. Az istentiszteleten a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, Bogdán Szabolcs János, az egyházmegye korábbi esperese hirdette az igét. Kiemelte: fontos mérföldkő ez a nap a Szilágysomlyói Református Egyházmegye életében, történelmében, valamint egy fontos láncszem Isten örök tervében, hiszen életünk eseményei nem véletlenül alakulnak. Arra szólította fel a híveket, hogy ne legyenek önmagukkal meghasonlott keresztények, az Úr közelében akarjunk élni, Ő reá figyelni.

A szerző felvételei

Az eskületételt követően Sándor András esperes megfogalmazta, bár különbözőek vagyunk, mindannyian keresztyének vagyunk, Krisztushoz tartozók, az Ő szolgái vagyunk, Isten titkainak sáfárai, ügyintézői, vagyonkezelői, mert ránk bízta a titkait, a kijelentett Igét, azt kell vigyázni és továbbadni.

Seres Dénes RMDSZ-es parlamenti képviselő üdvözlőbeszédében hangsúlyozta: ha visszatekintünk és értékeljük a közelmúltat és jelent, bebizonyosodik, hogy nagy szükségünk van egymásra. A világjárvány és a háború, melyekre senki nem számított, azt igazolta, hogy együtt segíthetünk a rászorulókon és a Kárpátalján élő magyar közösségeken. Együtt, mert így lehet eredményeket elérni. De nemcsak a közelmúltban, hanem az elmúlt 30 évben is számíthattak egymásra. Az összefogás erejével valósítottak meg olyan feladatokat, melyek a közösség megmaradását szolgálják. ,,Fülemben csengenek a püspök úr nemrég elhangzott szavai, hogy bajtársi viszonyban vagyunk. A bajtársi kifejezést a katonáknál használják, a harc mezején, amikor a kiskatona saját élete árán is megmenti a barátját. Mi is ebben a viszonyban próbálunk egymáson segíteni, egymás munkáját gyarapítani. Többfélék vagyunk, többféle munkaviszonyban. Mi politikusok más szakterületen dolgozunk, de ugyanazon értékek mentén, viszont mindannyian, kivétel nélkül, hitgyakorló keresztény emberek vagyunk, és a hit erejével tudunk a mindennapokban egymásért dolgozni. Együtt vagyunk erősek. Ezt az üzenetet kaptam, magámévá teszem, és remélem Önök is, hiszen egymásra vagyunk utalva kisebbségi sorsunkban. A mindennapjainkban fontos az összefogás, mind a templomban, mind a templomon kívül, és megpróbáljuk megteremteni azokat az eszközöket, amelyekkel a közösségünket tudjuk szolgálni” – mondta a képviselő.

Sándor András esperes köszönetet mondott elődjének, a püspökké választott Bogdán Szabolcs Jánosnak az új esperesi hivatalért, mely az ő munkássága idején épült meg.

Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki püspök a Maszolnak elmondta, nagy örömére szolgál, hogy olyan esperest iktathattak be, akire a közösség felnézhet, és aki hitben jár, hitben él, fontosnak tartja, hogy Krisztus legyen élete középpontjában. Egykori esperesként kiemelte, fontos a lelkipásztorokkal való személyes kapcsolat, és mivel a Szilágysomlyói Református Egyházmegye nem nagy, ezért ez könnyen kivitelezhető. ,,Én igyekeztem sokat beszélgetni a lelkipásztorokkal, ha bejöttek a hivatalba. Bármilyen munkám volt, félretettem, és néha hosszúra nyúló beszélgetéseink vagy közös imádságaink voltak” – mesélte. A visszajelzések azt igazolták, hogy jó a lelkészeknek, hogy átbeszélhetnek dolgokat, együtt imádkozhatnak, „és úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb az esperes feladatában, túl az adminisztráción, mert a lelkészek biztatása, támogatása a legfontosabb, mert ebből fakad minden az egyház életében” – fogalmazott. A püspök kiemelte, a Szilágyságban továbbra is otthon érzi magát, és „ez az érzés nem fog soha elmúlni”, még akkor sem, ha Nagyváradon folytatja a következő éveket.

Kapcsolódók

Kimaradt?