Szilágyperecsen: közelebb állnak a termálvízzel való fűtéshez

Távfűtési rendszert építenek ki Szilágyperecsenben, hogy a közeljövőben a középületeket és a családi lakásokat termálvízzel, termálvízből kinyert energiával fűtsék. A terv még 2018-ban született meg, és annak ellenére, hogy néhányan kételkedve fogadták a kezdeményezést, sőt kivitelezhetetlennek, megvalósíthatatlannak tartották. Boncidai Csaba polgármester hitt benne, a múlt héten aláírták a kivitelezési szerződést ennek megvalósítására.

„Minden finanszírozási periódus elején a törvény megköveteli, hogy készítsük el a község fejlesztési stratégiáját. Egy ilyen községfejlesztési stratégia elkészítésekor illő dolog, hogy feltárjuk, melyek a lehetőségeink, mibe tudunk kapaszkodni. A lényege ennek, hogy minden természet adta lehetőséget kihasználjuk, és az emberiség javára fordítsuk” – mondta a Maszolnak Boncidai Csaba polgármester.

A polgármester | A szerző felvétele

2018-ban volt egy kiírás a Fejlesztési, Közigazgatási és Közberuházásokért felelős Minisztériumnál, mely támogatta a hőenergia előállítást geotermális erőforrásokból, és látván ebben lehetőséget, az önkormányzat megpályázta. Kezdetben nehezen kaptak tervezőt, aki megértse, hogy mit szeretnének, és akinek volt erről elképzelése, ugyanis néhányan nevetségesnek tartották a távfűtési rendszer kiépítését faluhelyen, látván, hogy több városban ezt felszámolták.

„Akkor álmodoztunk, és örvendek, hogy 2023-ra sikerült aláírni a finanszírozási szerződést, és a múlt héten egy kivitelező céggel megkötni a szerződést, ami azt jelenti, hogy itt Romániában, faluhelyen és községben is ki lehet építeni a távfűtési rendszert” – ismertette a polgármester. A beruházás több mint 3 és fél millió euró. A polgármester azt tervezi, hogy a jövőben a termálvizet nem csak fűtésre, hanem a mezőgazdaságban és a turizmusban is kiaknázza.

A község 2 500 000 lejes kincstári hitelt vállalt három éves futamidőre, amit fizetési késedelem megelőzésére használnának, hogy a kivitelező cég végezhesse az elkezdett munkálatokat, és betarthassa a határidőt. „Már a finanszírozási futamidő végén vagyunk, és a 2018-ban leadott pályázat finanszírozási szerződését ez év április végén írtuk alá a minisztériummal. Ebben az szerepel, hogy december 31-éig be kell fejezni a beruházást. Tudom, hogy minden cégnek szegényes a gazdasági tőkéje, és nagyon ritka, az aki meg tudja hitelezni, és utólag elszámolhatunk, ezért kellett hitelhez folyamodnunk” – magyarázta a polgármester. A magyarországi kivitelező három fő ágazatra osztotta fel a munkálatot. Két mélyfúrásos kutat végez, kiépíti a csatornarendszert, a vízvezető rendszert, és a hőszivattyús rendszert, melyen keresztül a termálvízből hőenergiát nyernek. A hőenergiával felmelegítik az édes vizet, amit középületekbe és a családi házakhoz pumpálnak. Mindemellett majd visszapréselik a vizet a rétegbe, hogy hosszantartó és fenntartható gazdaságos tevékenységet végezzenek, hiszen minden erőforrás véges, nem szabad pazarolni.

„Ha minden a terv szerint halad, akkor idén tél végére ki lesz építve a rendszer. Vannak lakosok, akik már várják az eredményt, vannak kételkedők, és vannak, akik örülnek és nagy reményt fűznek ehhez a beruházáshoz” – zárta a polgármester.

(Nyitókép: Kulcsár Mária)

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?