Báthory- és Petőfi-emlékév: kettős ünnepet ültek Szilágysomlyón

A Báthory István Alapítvány elnöksége és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Szilágysomlyó és környéke péntek délután a szilágysomlyói EMKE Magyar Házban kulturális estet tartott a Báthory Alapítvány fennállásának 30 éves évfordulója, a Báthory Emlékév 2021+1 és Petőfi 200 alkalmából.

A rendezvény egyik apropója a város jeles szülöttéhez, Báthory István erdélyi fejedelemhez és lengyel királyhoz kötődik, akinek életeseményei és rendelkezései többszörösen is összefonódnak a májussal – mondta Kovács Zoltán, az alapítvány elnöke. „A város híres szülöttjét 1571. május 25-én a gyulafehérvári országgyűlés Erdély második fejedelmének választotta, 1576. május 1-jén a krakkói Wavelben letette a királyi esküt, királlyá koronázták, 1581. május 12-én pedig kiadta azt a kiváltságlevelet, amely által Kolozsváron egyetemet alapíthatott. A fejedelem emléke, tevékenységeinek mai napig érvényes hatása lehetővé teszi számunkra, hogy a tavalyi nagyszabású eseménysorozatot, a Báthory Emlékév 2021-t kiegészíthessük a 2021+1 évvel” – emelte ki az elnök.

Mindezek jegyében a nyírbátori dr. Báthori Gábor hadtörténész, főmuzeológus, főiskolai docens Az ecsedi Báthoryak címmel előadást tartott, hogy a hallgatóság ne csak a Bárthoryak szilágysomlyói, hanem az ecsedi ágát is megismerhesse.

Fotó: Kulcsár Mária

Az előadást követően, a kulturális est folytatásaként a jelenlévők a szilágysomlyói Simion Bărnuțiu Főgimnázium diákjai jóvoltából Petőfi Sándor életművének aktualizált újraolvasása által bekapcsolódhattak abba a 2022. márciusában elindított Petőfi-emlékévbe, amelyet jeles költőnk születésének 200. évfordulója alkalmából hirdettek meg. A Petőfi 200 eseménysorozat igyekszik méltó emléket állítani az egyik legismertebb, legtöbbet idézett magyar költőnek, aki több nyelvre lefordított életművet hagyott az utókorra döbbenetesen rövid életútja során.

Az előadást – amelynek minden sora méltó tisztelgés volt költőóriásunk sokrétű munkássága előtt – Nagy Eleonóra magyartanár állította össze, az ötletgazda Acsádi Annamária volt. Az előadás zenei felelőse Gliguță Petre, az életmű aktualizált újraolvasását Bőti Vivien-Éva, Csengettyűs Csilla, Horváth Kristóf, Kabai Henrik-László diákok tolmácsolták.

A gimnázium diákjai tartalmas előadással készültek | Fotó: Kulcsár Mária

A rendezvény végén Kovács Zoltán elnök a Maszolnak elmondta, idén számos rendezvénnyel készülnek. Tervben van szeptember 23–25. között a XXX. Báthory Napok nagyszabású ünnepségsorozat, amelynek különlegessége a kerek évforduló mellett az, hogy a méltóságteljes visszaemlékezés mellett igyekeznek biztosítani a résztvevőknek azt, hogy a jelenkor tudományos újdonságaiba, kutatásaiba is bepillantást nyerjenek. Ezt pedig a hagyományossá vált pedagógus- és orvostovábbképzők keretében teszik lehetővé. Ezen kívül továbbra is szívügyüknek tekintik az egyházi ünnepkörökhöz kötődő rendezvények megszervezését is, például az adventi könyvvásárt.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?