Erdélyi Oscar: őket díjazza 2022-ben az EMKE

Közzétette 2022-es díjazottjainak névsorát az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE). Az „Erdélyi Oscarnak” becézett díjakat április 9-én, szombaton délután 15 órától adják át a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.

A díjátadót megelőzően délelőtt 11 órától tartják meg az EMKE évi közgyűlését, amelynek keretében az elnökség megtartja éves beszámolóját és ismertetik a jövőbeli terveket is.Venczel Árpád Parasztmadonna című alkotásának kisebbített másolatai | fotó: az EMKE Facebook-oldala

Az EMKE 2022-ben a következőket díjazza:

Bányai János-díj: Dimény-Haszmann Orsolya muzeológus az erdélyi magyar muzeológiában elért eredményeiért (laudál: Pozsony Ferenc)

Balázs Ferenc-díj: P. Buzogány Árpád művelődésszervező a közösségért tett példaértékű értékteremtő, értékmegőrző tevékenységéért és a közművelődésért tett munkássága elismeréséért (laudál: Lőrincz Ildikó)

Janovics Jenő-díj: Székely Blanka televíziós újságíró a közművelődési és kulturális életünkről szóló számos tudósításért, erdélyi magyar médiavalóságunk rugalmas, kreatív és jövőbe mutató formálásáért (laudál: Maksay Ágnes)

Gr. Bánffy Miklós–díj: Stier Péter gazdasági igazgató a magyar közösség érdekében elvégzett kitartó munkájáért (laudál: Bessenyei Gedő István)

Kallós Zoltán-díj: Ádám Gyula fotóművész a gyimesi és moldvai csángók, a Székelyföldön és szórványvidéken élő magyarság hétköznapjainak művészi érzékenységű dokumentálásáért (laudál: Panek Kati, felolvassa: Albert Csilla)

Kovács György-díj: Kozma Attila színművész sokrétű színpadi és művészeti tevékenységéért (laudál: Fülöp Zoltán)

Gr. Kun Kocsárd-díj: Lucian Nastasă-Kovács történész az erdélyi magyar képzőművészeti örökség restaurálásának elősegítéséért és a nagyközönséggel való megismertetéséért, a román–magyar, illetve Kárpát-medencei kultúrkapcsolatok fejlesztéséért (laudál: Csucsuja István)

Monoki István-díj: Irina Rugină nyugalmazott könyvtáros a romániai magyar könyvtárügy érdekében, azon belül is a Partiumban kifejtett értékmentő és értékközvetítő tevékenységéért (laudál: Gurka-Balla Ilona)

Nagy István-díj: Potyó István karnagy, kántor, tanár részére – az erdélyi magyar egyházzene és kórusmozgalom terén kifejtett kiemelkedő művészi munkájáért, valamint kiváló szervezői tevékenységéért (laudál: Demeter Vincze András)

Szolnay Sándor-díj: Kocsis Rudolf szobrászművész, egyetemi tanár részére – kiemelkedő képzőművészeti, művészetpedagógiai és restaurátori tevékenységéért (laudál: Vargha Mihály)

Poór Lili-díj: D. Albu Annamária színművésznő részére – áldozatos színházi munkájáért (laudál: Bocsárdi László)

Életműdíjat kap:

  • Selmeczi György zeneszerző, karmester, tanár és rendező a magyar és egyetemes zenekultúráért kifejtett rendkívüli munkásságáért és a zenei közösségek neveléséért 
  • Deák Gyula Levente (posztumusz) a romániai magyar néptáncmozgalomban kifejtett felbecsülhetetlen értékű munkásságáért
  • Németh Júlia műkritikus Erdély hagyományos és kortárs művészeti törekvéseinek feldolgozásáért és közérthetővé tételéért tett önzetlen munkája elismeréseként
  • Péntek János nyelvészprofesszor, néprajzkutató több évtizedes szakmai munkásságáért, az anyanyelvi kultúra fontosságának hangsúlyozásáért, a tehetséggondozásban kifejtett odaadó munkájáért
  • Dukrét Géza helytörténész, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke sok évtizedes, odaadással végzett helytörténeti munkásságáért, számos monográfia és ismertető kiadvány megjelentetéséért
  • Fleisz János Tibor történész, egyetemi magántanár nagyváradi város-, társadalom- és sajtótörténeti munkásságáért, sokrétű publicisztikai tevékenységéért, a sakk népszerűsítéséért, nemzetközi sakk versenybírói tevékenysége elismeréseként

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bokor Béla emeritus egyetemi tanárnak, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány elnökének – több évtizedes, a Kárpát-medencei magyarságot segítő önzetlen tevékenységéért, a különböző határon túli magyar közösségek egymásra találásának és kapcsolattartásának elősegítéséért – tiszteletbeli tagságot adományoz.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

banner_bcxvIA0Y_2.jpg

Kimaradt?