Táblát avattak és átadták az EMKE-díjakat Kolozsváron

Az EMKE 2020-ban ünnepli fennállásának 135. évfordulóját, ennek apropóján, illetve Sándor József halálának 75. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak szombat délután a reformátusok sarokházának nevezett épület kapualjában. Ezután az Erdélyi Oscarnak is nevezett EMKE-díjakat adták át szűk körben, a Kolozsvár-Alsóvárosi református templomban.

A járványhelyzet miatt az EMKE  két alkalommal is el kellett halassza idén éves közgyűlését, valamint az EMKE-díjak átadását. Hagyományosan a gálát az EMKE 1885. április 12-i alakulásához legközelebb eső hétvégén tartják, ez idén április 4-én lett volna, ám a járvány miatt először júniusra, majd november 7-re halasztották.

Az EMKE elnökségének 2015-ös döntése értelmében az összesen 16 lehetséges díj közül évente 12 adható át, ezzel az egyesület hangsúlyozni szeretné a díjak fontosságát. Becenevét az elismerés onnan kapta, hogy a díj egy szoborból és egy oklevélből áll. A szobrok Venczel Árpád szobrászművész Parasztmadonna című alkotásának kisebbített másolatai, az okleveleket pedig Venczel Attila képzőművész, díszlet-és jelmeztervező készíti.

A díjátadó gálát Adorjáni László lelkipásztor nyitotta meg, aki a tálentumok példázatával méltatta a „kevesen hűségeseket”, akik a jól elvégzett munka jutalmaként kapnak nagyobb megbízatást. Dr. Széman Péter, az EMKE frissen újraválasztott elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Szakács Imelda népdalénekes következett, aki a Nem úgy van most, mint volt régen című dalt adta elő.

A továbbiakban Dr. Széman E. Rózsa konferanszié ismertette a rendhagyó tisztújító közgyűlés részleteit, a fiók- és társszervezetek elektronikus formában adták le szavazataikat. A szavazatszámláló bizottság tagjai Tamás Csilla EMKISZ-elnök, Dávid Gyula, az EMKE tiszteletbeli elnöke, Matekovits Mihály, az Arad megyei szervezet képviselője, illetve Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa voltak. A tisztújítás eredménye a következő:

 • Széman Péter – elnök
 • Muzsnay Árpád – főtanácsos
 • Ábrám Zoltán – alelnök, Közép-Erdély
 • Fekete Réka – alelnök, Bánság
 • Fleisz János – alelnök, Partium
 • Serfőző Levente – alelnök, Dél-Erdély
 • Balázs Bécsi Attila – elnökségi tag
 • Ferencz Angéla – elnökségi tag
 • Imreh István – elnökségi tag
 • Tóth Guttman Emese – elnökségi tag

Az EMKE 1992 óta osztja ki a közművelődés, a kultúra, a művészet legkülönfélébb területein kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek a díjakat. A díjakkal az egyesület elismerését fejezi ki minden olyan alkotónak, aki szakmájában, közéleti munkásságával, emberi magatartásával jelentős érdemeket szerzett, és tenni tudott a szülőföldért.

A gálán két életműdíjat adtak át, először Egyed Ákos történész, akadémikus, író vette át a díjat, akit a tudományosság terén, az EME megújításában és a KAB létrehozásában végzett munkája elismeréseképpen díjaztak. Ezután Cseke Péter író, egyetemi oktató vehette át a díjat, az írói tevékenysége, illetve az ifjú nemzedékek nevelésében végzett munkája elismeréseképpen.

A két életműdíj átadása után a többi díj kiosztása következett, amelyet a díj névadóinak abc-sorrendjében adtak át, végül pedig a díjazottakat méltatták. Díjat a következő személyek kaptak:

 • Balázs Ferenc-díj: a Mészkői Unitárius Egyházközség – az épített és szellemi örökségének őrzéséért és közkinccsé tételéért 
 • Gr. Bánffy Miklós-díj: Dimény Levente színművész, rendező- koreográfus – érzékeny és kiemelkedő színészi szerepformálásaiért, társulatvezetői munkásságáért, a modern-kortárs táncművészet partiumi megteremtéséért és népszerűsítéséért 
 • Bányai János-díj: Szabó Árpád Töhötöm néprajzkutató – gazdasági antropológiai kutatásaiért és intézményvezetői munkásságáért 
 • Janovics Jenő-díj: a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztősége – a magyarságért, valamint a közművelődés terén végzett munkájuk elismeréseképpen 
 • Kallós Zoltán-díj: Fazakas János – a néptánchagyományok továbbadását szolgáló több évtizedes oktatói és közművelődési munkássága elismeréseképpen 
 • Kőváry László-díj: Zsigmond Enikő – ismeretterjesztő írásai, színes túratérképei, valamint a székelyföldi borvízpalackozó üzemek elindításában végzett tevékenysége, kimagasló geológusi munkássága elismeréseként 
 • Gr. Kun Kocsárd-díj: Balázs Bécsi Attila, a TÉKA Alapítvány elnöke – az intézményalapító, szórványiskolát és -kollégiumot létrehozó és működtető tevékenysége elismeréseképpen   
 • Monoki István-díj: Bedő Melinda – a modern könyvtári infrastruktúra megteremtésében elért eredményeiért, könyvtárosképzés, közösségépítés és kistelepülési könyvtárfejlesztés terén végzett odaadó munkájáért    
 • Nagy István-díj: Lőfi Gellért részére – az erdélyi magyar kórusmozgalomban, a magyar közösség érdekében kifejtett kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenysége elismeréseképpen 
 • Poór Lili-díj: Fincziski Andrea színművész részére – példaértékű és szerteágazó alkotói tevékenysége elismeréseként, érzékenységgel és szenvedéllyel megélt valamennyi szerepéért 
 • Spectator-díj: Bodolai Gyöngyi részére – több évtizedes munkásságáért, különös tekintettel a mezőségi szórványközösségek életét bemutató írásaiért, valamint kiemelkedő egészségügyi szakcikkeiért .
 • Szolnay Sándor-díj: Sánta Csaba részére – a kortárs szobrászatban kifejtett kimagasló munkássága, a groteszk irányába nyitó, modern vonalú egyedi formavilágának létrehozása elismeréseképpen 

A továbbiakban a díszoklevél átadása következett, amelyet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Román Televízió Bukaresti Magyar Nyelvű Adása beindulásának 50. évfordulója alkalmából adott át, a szerkesztőség munkájának elismeréseként, a díjat Jakabfi Tamás vette át. Ezután az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Házy Bakó Esztert és Szép Gyulát az EMKE tiszteletbeli tagjává választotta.

Kapcsolódók

Kimaradt?