A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány több mint 800 ezer lej értékű támogatást nyújt környezetvédelmi projektekre

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány 821.000 lej értékű támogatást nyújt környezetvédelmi projektekre a Zöldövezet program idei kiírásában, közölték a szervezők. Mint írják, a civil szervezetek 2023. február 23-ig küldhetik el környezetvédelmi pályázataikat; és legtöbb 40.000 lej pályázható a program mindkét komponensében, a Permakultúra a városi övezetekben és a Védett területek programrészekben.

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány 17. alkalommal hirdeti meg a Zöldövezet programot, a MOL Románia legrégebbi társadalmi felelősségvállalási platformját, amelynek célja a környezetvédelmi projektek támogatása és a fiatalok bevonása a természetvédelmi kezdeményezésekbe. A Zöldövezet program eddigi résztvevőinek és önkénteseinek száma meghaladja a 250.000-et, amely megközelítőleg megfelel Brassó vagy Galac lakosságának. A MOL Románia által nyújtott teljes finanszírozás a program kezdetétől mostanáig meghaladta a 9 millió lejt, derül ki az alapítvány közleményéből.

„A Zöldövezet pályázati program minden újabb kiírásával megerősíti a fenntarthatósággal kapcsolatos elképzeléseinket és szándékainkat, hiszen a program által támogatott valamennyi projekt tükrözi a természet iránti tiszteletünket és a helyi közösségek iránti hosszú távú elkötelezettségünket. Nagyon büszkék vagyunk arra, ahogy ez a program folyamatosan fejlődik, és örömmel figyeljük, hogy a fiatalok nyitottak a környezet védelme iránt és hogy következetesek az ezirányú erőfeszítéseikben.” – fogalmazta meg Camelia Ene, a MOL Románia ügyvezető igazgatója.

Illusztráció forrása: Potozky László

A környezetvédelmi szervezetek február 23-ig nyújthatják be pályázataikat a program két komponense, a Permakultúra a városi övezetekben és a Védett területek keretében. A beérkező pályázatokat szakértőkből álló zsűri értékeli, a nyertesek listáját pedig március végéig teszik közzé.

A Permakultúra a városi övezetekben programrészben olyan projekteket támogatnak, amelyek a helyi közösségek bevonásával jelentős mértékben hozzájárulnak a fenntartható mezőgazdaság fejlesztéséhez a városokban és azok közvetlen környékén, összhangban azokkal az elvekkel, amelyeket a permakultúra népszerűsít.

A Védett területek programösszetevő esetében pedig olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek hozzájárulnak a romániai védett területek népszerűsítéséhez, illetve amelyek a helyi közösségek, valamint civil szervezetek és iskolák aktív bevonásával segítik az embereket abban, hogy jobban megértsék a védett területek szerepét és fontosságát. Ezen programösszetevő esetében is pályázhatnak a civil szervezetek más szervezetekkel, közintézményekkel, vagy tanintézményekkel partnerségben.

Mind a védett területek népszerűsítését célzó pályázatok, mind a permakultúra elvein alapuló fenntartható mezőgazdaság fejlesztését célzó pályázatok legtöbb 40.000 lej támogatásban részesülhetnek.

„A 2022-es év a Zöldövezet program szempontjából a részleges megújulás és az innováció éve volt, hiszen a már hagyományos, védett területekre szánt támogatási keret mellé bevezettük a program egy új, a permakultúra támogatását célzó elemét, ezzel helyettesítve a Városi zöldövezet programrészt. Nagy örömünkre az év végi számvetésnél azt tapasztaltuk, hogy ez az újítás komoly érdeklődést váltott ki a támogatott szervezetek részéről, ami sikeres projekteken keresztül nyilvánult meg. Ennek eredményeként elmondható, hogy a kezdeményezés a várt sikert hozta, ami arra késztet, hogy a permakultúra támogatását a következő évekre is kiemelt témaként tartsuk fenn – mondta Potozky László, a Polgár-Társ Alapítvány igazgatója.

A Polgár-Társ Alapítvány a környezet védelmét és a közösségek fejlesztését támogatja Romániában, ezáltal hozzájárulva egy fenntartható társadalom kialakításához. Az alapítvány a különböző programok és eszközök kidolgozásával és alkalmazásával, mint például adományozó programok, szervezeti támogatás, továbbképző tanfolyamok és operatív programok, felkarolja a fenntartható fejlődést és a közösségek támogatását célzó kezdeményezéseket. Az elmúlt 23 évben, adományozó programjain keresztül, a Polgár-Társ Alapítvány több mint 1.400 környezetvédelmi és közösségfejlesztő projektet támogatott több mint 106 millió lej értékben.

Hozzátette, ami a Védett területek programrészt illeti, továbbra is prioritásként kezelik, mert meggyőződésükkel a védett területek fontosságáról világszinten nemrég meghozott döntések is teljes összhangban vannak, ugyanis a Biodiverzitás Globális Keretrendszerének elfogadásáról szóló történelmi értékű megállapodás, amelynek célja a szárazföld és az óceánok 30%-ának védetté nyilvánítása 2030-ra.

Újdonságok a 2023-as Zöldövezet programban

  • A program előző kiírásához képest a Védett területek programrészben a projektenkénti maximális megpályázható összeg 35.000 lejről 40.000 lejre emelkedett, a Permakultúra a városi területeken komponens projektjei esetében is 40.000 lej/projekt lesz a támogatás maximális összege.
  • Idéntől a MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány mindkét programrészben díjaz egy-egy szervezetet. A 10.000 lejes díjakat azoknak a szervezeteknek ítélik majd oda, akik a legjobb eredményeket érik el a 2023-ban megvalósított projektjeikben.
  • A pályázatokat idéntől elektronikusan, e-mailen kell benyújtani a spatiiverzi@repf.ro és a programulspatiiverzi@gmail.com címekre, a határidő: 2023. február 23-ig, 16.00 óra.

A programról további részleteket a itt, itt és itt olvashatnak.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

 

Kapcsolódók

Kimaradt?