banner_phBMMWg3_970x250_Mol_HU.jpg
banner_6stHcYKY_300x250_Mol_HU.jpg

Szobrot állíthatnak Bethlen Gábor fejedelemnek Gyulafehérváron

Míg Marosvásárhelyen éles viták előzték meg Bethlen Gábor köztéri szobrának elhelyezését, Gyulafehérváron zökkenőmentesebben zajlottak eddig az előkészületek és úgy tűnik, minden esély megvan arra, hogy a „nagyságos fejedelem” szobrát még idén felállítsák a várban.

Február 28-án a helyi tanács megszavazta a tervet, annak ellenére, hogy egyetlen magyar képviselő sincs a testületben. Jelenleg egy bukaresti szaktestület jóváhagyására várnak, az engedély kibocsátásának elméletileg semmilyen komolyabb akadálya nincs, a döntést március 28-án hozzák meg. Ladányi Árpád Csaba, a Fehér megyei RMDSZ elnöke, portálunknak elmondta: „Az erdélyi magyarság egyik szimbolikus szoborállítása annak köszönhetően valósulhat meg, hogy a helyi szervekkel sikerült elfogadtatni ezt az ötletet. Rögtön a választások után tárgyalóasztalhoz ültünk koalíciós partnereinkkel és a protokollum egyik pontja épp a szobor köztéri felállítása volt, amelyet elfogadtak, később pedig Gyulafehérvár polgármesterével is megbeszélést folytattunk, aki szintén rábólintott az ötletre. Ez mindenképp a normalitás jeleként fogható fel”.

Gudor Kund Botond református esperes szerint is „megtisztelő számunkra, hogy elfogadták a tervet és megfelelő, a szobor jelentőségéhez illő helyet találtak számára”.Fotó: alba24.ro

A Bethlen Gábor-szobor felállításának kezdeményezője, finaszírozója és tulajdonosa az Erdélyi Református Püspökség, amelyik a fejedelem iskolaalapításának 400. évfordulójára rangos megemlékezést szervez, ennek keretében avatnák majd fel a szobrot is. Mint ismeretes, Bethlen Gábor 1622-ben alapította meg a Collegium Academicum-ot Gyulafehérváron, amelyet 1662-ben Apafi Mihály fejedelem a biztonságosabbnak tűnő Nagyenyedre költöztetett.

A szobrot az egykori iskola illetve az 1918. december 1. Egyetem szomszédságában lévő körforgalomnál helyezik el. Alkotója a nagyváradi Deák Árpád szobrászművész, az ő munkája a tavaly szeptemberben Nagyszebenben felállított Samuel von Brukenthal-szobor is. Bethlen Gábor szobra bronzból készült, csiszolt, sötétbarna színű, magassága 2,7 méter. Kettős osztatú andezit talapzata alapja 1,2 x 1,2 méter, magassága egy méter, mintegy 2,6 tonnát nyom, a szoborral együtt 3,5 tonnát. A talapzat felső részére a „Gabriel Bethlen 1580–1629” felirat kerül, alsó részére pedig a fejedelem jelmondata : „SI DEUS PRO NOBIS, QUIS CONTRA NOS (ROM.8,31) COLLEGIUM ACADEMICUM 400 (1622–2022).

A szobor tervezett helyén jelenleg egy másik, a kevésbé jelentős, A Kultúra és a Nevelés címet viselő, a helyiek által egyszerűen csak a Tanár szobrának hívott kőszobor áll, amelyet a tanfelügyelőség udvarára helyeznek át.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?