Magyar Érdemrend kitüntetést kapott több erdélyi közéleti személyiség

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából, a miniszterelnök előterjesztésére kitüntetéseket adományozott, a kitüntetettek listája a Magyar Közlönyben jelent meg hétfőn.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapta Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, a Sapientia Alapítvány elnöke több évtizede odaadóan végzett lelkipásztori szolgálata, valamint a kisebbségi létbe kényszerült erdélyi magyar honfitársaink sorsának jobbra fordításában és közösségi életének megszervezésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta Bálint-Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke az egyetlen magyar alapítású keresztény egyház főpásztoraként a teljes magyar unitárius közösséget építő és az erdélyi magyarság fennmaradását szolgáló tevékenysége elismeréseként és Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke a bánsági és partiumi történelmi régiókban élő magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint identitásuk, illetve kulturális örökségük megőrzésében vállalt szerepe elismeréseként;

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta:

 • Beke Mihály András író, újságíró, műfordító, kultúrdiplomata sokoldalú újságírói és televíziós szerkesztői pályafutása, valamint a magyar–román kulturális kapcsolatok elmélyítését szolgáló kultúrdiplomáciai tevékenysége elismeréseként.
 • Dávid György, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király Plébánia plébánosa az erdélyi magyarság körében végzett lelkipásztori, evangelizációs és közösségszervező munkája elismeréseként;
 • Egyed Emese irodalomtörténész, egyetemi tanár az erdélyi magyar tudományos és kulturális életben betöltött kimagasló szerepe, a felvilágosodás korának kutatása terén elért eredményei, valamint jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként;
 • Kelemen András rektori tanácsos, a  Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának volt dékánja, egyetemi adjunktus kimagasló kutatói-oktatói pályafutása, valamint az  erdélyi magyar felsőoktatási rendszer kialakításában, illetve az ottani magyar tudományos élet fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként;
 • Király Árpád, a  Temesvári Egyházmegye főesperese, az  arad–ségai Liseux-i Kis Szent Teréz Plébánia plébánosa az erdélyi magyarság megmaradása, valamint kulturális és hitbeli értékeinek megóvása iránt elhivatott, több mint három évtizedes lelkipásztori szolgálata és közösségépítő tevékenysége elismeréseként;
 • Kis József, Zágon falu volt polgármestere Mikes Kelemen emlékének ápolását, az  erdélyi magyarság megmaradását, valamint a  székely hagyományok megőrzését szolgáló településvezetői munkája elismeréseként;
 • Küsmődi Attila, a szamosújvári Alkantarai Szent Péter Plébánia plébánosa a Gyulafehérvári Érseki Levéltár korszerű nyilvántartó rendszerének kidolgozásában, valamint a  szamosújvári katolikus templom felújításában vállalt szerepe elismeréseként;
 • Lőrincz György író, a székelyudvarhelyi Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány alapító elnöke az erdélyi magyarság sorskérdéseit megjelenítő regényeket, novellákat, riportokat és elbeszéléseket magába foglaló, kiemelkedő prózaírói életműve elismeréseként;
 • Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, a Temesvár-Józsefváros Római Katolikus Plébánia plébánosa a temesvári magyar katolikus közösség körében végzett példaértékű szolgálata elismeréseként.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta:

 • Bajna György író, költő, újságíró Gyergyószék kulturális, irodalmi és közéletében betöltött jelentős szerepe elismeréseként;
 • Bordás Attila, az egykori sepsiszentgyörgyi Bútorgyár Helyi Ipari Vállalat nyugalmazott tervezőtechnikusa az 1956-os forradalom és szabadságharc elvei melletti bátor, a megtorlás következményeit is elviselő, példaértékű kiállása elismeréseként;
 • Buksa Éva Mária nyugalmazott magyartanár, író az erdélyi magyar kultúra és nemzeti identitástudat megőrzését szolgáló több évtizedes, példaértékű pedagógusi, illetve szépírói pályája elismeréseként;
 • Gyertyánosi Csaba, az egykori sepsiszentgyörgyi Bútorgyár Helyi Ipari Vállalat nyugalmazott faipari technikusa az 1956-os forradalom és szabadságharc elvei melletti bátor, a megtorlás következményeit is elviselő, példaértékű kiállása elismeréseként.
 • Simó Gáspár, a  csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum lelki igazgatója, a Romániai Magyar Cserkészszövetség római katolikus lelkivezetője az erdélyi magyar fiatalok nevelése, illetve identitásának megőrzése érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként;
 • Tar Gyöngyi Hargita megyei tiszti főorvos, a Hargita megyei Népegészségügyi Igazgatóság igazgatója a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkáját, valamint a  székelyföldi orvosok továbbképzését, illetve az anyaországi és az erdélyi magyar orvosok közötti kapcsolatok fejlesztését segítő tevékenysége elismeréseként;
 • Dr. Székely Annamária Stefánia családorvos, a Diakónia Keresztyén Alapítvány Szászrégeni Fiókjának ügyvezető igazgatója a betegellátás területén folytatott magas színvonalú szakmai tevékenysége, valamint a krónikus betegek házi gondozása érdekében végzett odaadó, áldozatos munkája elismeréseként;

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta Dr. Bokor Márton gyermekgyógyász, a Hargita megyei Közegészségügyi Igazgatóság anya- és gyermekvédelmi programfelelőse, a Hargita megyei Sürgősségi Kórház volt igazgatója, Hargita megye volt helyettes tisztifőorvosa az erdélyi és anyaországi orvosok szakmai kapcsolatának ápolását szolgáló három évtizedes tevékenysége, valamint elhivatott gyógyítómunkája elismeréseként.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?