banner_066Zffpe_maszol_6fel_rmdsz-02.png
banner_VnNOCp39_maszol_6fel_rmdsz-01.png

Jeles személyiségeket tüntettek ki magyar érdemrendekkel Csíkszeredában

A magyar államalapítás ünnepe alkalmából Áder János köztársasági elnök magyar érdemrendekkel tüntetett ki többek között jeles erdélyi személyiségeket is. Akik augusztus 20-án nem vehették át a kitüntetéseket Budapesten, azok Csíkszereda Magyarországi Főkonzulátusán csütörtökön vettek részt az ünnepélyes átadáson.

A kitüntetett személyiségek között lelkészek, néprajzkutatók, előadóművészek, pedagógusok, tudományos munkát végzők vannak. Őket köszöntötte Tóth László csíkszeredai főkonzul, majd a laudációk elhangzása után átadta nekik a kitüntetéseket. A kilenc személyiség az érdemrendek átvétele után szintén szólt az ünneplő közösséghez.

Tóth László ünnepi beszédében elmondta, hogy minden közösség, nemzet elismeri a kiemelkedő teljesítményeket, és valamilyen formában kifejezi az azok iránt érzett háláját, tiszteletét. „Emberi mivoltunk velejárója ez, amely nemcsak az egyén, hanem a közösség számára is fontos, hiszen megerősíti önbecsülését, és hozzájárul a jelen és a mindennapok jó megéléséhez, és muníciót ad a jövőért, a megmaradásért vívott küzdelemhez” – szólt a jelenlévőkhöz a főkonzul.

Tóth László főkonzul átadja az elismerést Ft. Hajdu János lelkipásztornak | A szerző felvételei

Hozzátette, hogy a most kitüntetett személyek a legjobb erejük és tudásuk szerint végezték munkájukat, éltek hivatásuknak, és tanúsítottak példamutató helyállást, tehát hitelesek voltak. „Legyen szó komoly tudományos munkásságról, a hagyományos népi értékek továbbörökítéséről, elvekért való helytállásról, egyházi, kulturális vagy szociális elkötelezettségű munkáról, közös bennük, hogy példamutató életükkel, elhivatott munkájukkal a magyar közösséget szolgálták” – méltatta a jelen lévő kilenc személyiséget Tóth László.

A főkonzul kifejtette, hogy a kitüntetés csupán annak megpecsételése, hogy immár hivatalosan is részévé válnak annak a szellemi, erkölcsi nemzeti értékrendszernek és értékmérőnek, amihez az eljövendő nemzedékeknek is igazodniuk kell. „Meggyőződésem, hogy az érintettek a mai kitüntetéssel járó felelősség nemes terhét ugyanolyan méltósággal fogják viselni, mint amivel rászolgáltak erre” – tette hozzá.

Ambrus Lajos korondi pedagógus, író és művelődésszervező Sóvidék kulturális életében betöltött jelentős szerepe elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitűntetést kapta meg.

A Zetelakán felnőtt Biró Ferenc, a Hargita megyei 22. számú Szent Imre Cserkészcsapat vezetője az erdélyi magyar fiatalok nevelése, illetve az itt élő magyarság megmaradása érdekében végzett munkája elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Kásler Magda marosvásárhelyi előadóművészt sokoldalú tevékenysége, valamint az erdélyi magyar kultúra megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki.

A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum létrehozása és vezetői feladatainak ellátása terén végzett munkája elismeréseként Lázár Csillának a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozták.

Több évtizedes lelkipásztori szolgálata során a szórványmagyarság közösséggé kovácsolása, valamint vallási és nemzeti identitásának megmaradása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a székelyvéckei születésű Ft. Hajdu János a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje elismerést kapta meg.

Zsigmond Győző kitüntetése

Zsigmond Győző néprajztudós, etnomikológus, a Bukaresti Tudományegyetem Idegen Nyelvek és Irodalmak Kara Hungarológiai, Judaisztikai és Romológiai Intézetének egyetemi tanára a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta meg a hungarológia és a néprajztudomány területén elért eredményei, valamint a romániai magyar egyetemi oktatás, illetve tudományos és közélet megújításában betöltött szerepe elismeréseként.

Székely Ferenc néprajzkutató és irodalomtörténész néprajzi és helytörténeti tárgyú könyveket, valamint monográfiákat és interjúköteteket is magába foglaló életműve elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Veress László gyógyszerész, a segesvári Rubin Gyógyszertár főgyógyszerésze az erdélyi magyarság körében végzett több évtizedes közösségi szolgálata, valamint a helyi gyógyszerészet tárgyi emlékeinek megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkeresztet kapta meg elismerésként.

A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának alárendeltségébe tartozó Hagyományok Háza által odaítélt Martin György-díjat idén Sára Ferenc néprajzkutató, néptáncos, a gyimesi táncok, zenék, a moldvai csángó közösség hagyományainak, értékeinek felérképezője, a szociókoreográfia megteremtője kapta meg.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?