Erdélystat: majdnem 47 ezer fővel csökkent tavaly Erdély népessége

A 2021-es évre vonatkozó előzetes adatok szerint Erdélyben 109 321 haláleset történt, ez 2019-hez viszonyítva 30 százalékos, 2020-hoz viszonyítva 12%-os növekedést jelent. Ezzel szemben 62 638 gyermek jött a világra Erdélyben, ami 6%-kal alacsonyabb a 2019. évi és 0,1%-kal a 2020. évi előzetes adatoknál. Székelyföldön 1,5%-kal több gyermek született, mint 2020-ban.

Az Erdélystat közleményében a megyei statisztikai hivatalok által nyilvánosságra hozott, a 2021-es évre vonatkozó adatok összesítése alapján mutatja be a születési, halálozási és házasságkötési trendeket. A romániai statisztikai gyakorlatban leggyorsabban az úgynevezett előzetes népmozgalmi adatokat közlik. Ezen adatok még több szempontból pontatlanok, nem teljes körűek. A végleges adatok közlésére csaknem egy évet kell várni, és később még ezeket az adatokat is felülvizsgálják. A tapasztalatok szerint elsősorban a születési adatok esetén várható még növekedés a késve anyakönyvezett gyermekek miatt. Mivel a koronavírus-járvány miatt már a 2020-as év is különlegesnek számított, ezért a 2021-es adatokat a 2019-es „utolsó békeév” és a koronavírus-járvány által meghatározott 2020-as év adataival is összevetik.

Halálozások

A 2021. évi előzetes adatok szerint Romániában 334 832 halálozás került regisztrálásra, ez 28,8%-kal haladta meg a 2019. évi és 12,8%-kal a 2020. évi előzetes adatokat. Már az előzetes adatokból megállapítható, hogy a halálozások számát tekintve a 2021-es év abszolút negatív rekordot jelentett Romániában. Ezen adatok arra utalnak, hogy a járvány közvetett hatása a lakosság egészségi állapotára és a halálozások alakulására akár nagyobb mértékű lehet, mint a Covid-19 betegségre visszavezethető halálozás (2021-ben 43 ezer covid-áldozat volt Romániában).

2021-ben az előzetes adatok szerint 109 321 halálesetet anyakönyveztek Erdélyben, amely 2019-hez viszonyítva 30,2, 2020-hoz viszonyítva 12%-os növekedést jelent. A halálozások száma a március–áprilisi és az október–novemberi időszakban volt kiugró értékű, a „szokásos” mintegy duplája. Az éves összhalálozás közel negyedét ez utóbbi két hónapban regisztrálták.

A 2021. évi előzetes adatok szerint Székelyföldön 8 077 halálesetet jelentettek, ez 27,8%-os növekmény 2019 és 13,8%-os a 2020-as év hasonló időszakához viszonyítva. Közép-Erdélyben a halálozások száma 19 439, vagyis 1 949 személlyel többen haltak meg 2021-ben, így a halálozások 11,1%-kal növekedtek az előző évhez viszonyítva. Partiumban 18 856 halálozás történt 2021-ben, ami nagyságrendileg hasonló, 11,5%-os növekményt jelent. A halálozásokat tekintve a jelentős arányban magyarlakta régiókat vizsgálva hasonló trendek figyelhetők meg, mint Erdély egészében.

Élveszületések

A 2021. évi előzetes adatok szerint Romániában 179 854 gyerek jött a világra, ami 1730 fővel, 1%-kal múlta felül a 2020-as évet, ezzel szemben 4,4%-os a csökkenés a 2019-es évhez viszonyítva. A 2021-es előzetes adatok alapján Erdélyben 62 638 születést anyakönyveztek, ez 6%-kal alacsonyabb a 2019. évi adatnál, ugyanakkor lényegében megegyezik a 2020. évi előzetes adattal. Itt figyelembe kell venni, hogy itt előzetes adatokat hasonlítunk előzetes adatokhoz. A véglegesítéskor ezek még jelentősen (akár 5% körüli mértékben) növekedhetnek.

A halálozások nagymértékű emelkedésének következtében a természetes fogyás a 2020. évi 35 ezer fővel szemben 2021-ben 46,7 ezer fő volt, ami 33,7%-os emelkedést jelent Erdélyben.

Székelyföldön 4963 születést anyakönyveztek 2021-ben, ez az előző évi előzetes adatokhoz képest 1,5%-os – tehát nemcsak az erdélyi, de az országos átlagot is valamivel meghaladó –növekedést jelent a születésekben. Ugyanakkor a 2019-es születésszámokhoz viszonyítva továbbra is jelentős (6,6%-os) az elmaradás Székelyföldön.

Közép-Erdélyben 11 859 gyerek jött a világra, ami 267 gyerekkel kevesebbet jelent a 2020-as év hasonló adatközléséhez viszonyítva, így a csökkenés 2,2%-os. Partiumban a születésszám 10 856 volt, amely 0,3%-os egy év alatti csökkenést eredményez.

Házasságkötések

Romániában 2021-ben 114 189 pár mondta ki a boldogító igent, amely 40,6%-kal múlta felül az előző évi értéket, azonban a házasságkötések száma még mindig nem érte el a járvány előtti szintet. 

Erdélyben 2021-ben 38 270 házasságot kötöttek, ami 38,1%-kal nagyobb az előző évi adatnál, azonban 11,6%-kal marad el a 2019-es „utolsó békeév” értékétől. A házasságkötések éven belüli lefutását megvizsgálva látható, hogy míg 2020-ban a házasodási folyamatokat teljesen egyértelműen és látványosan befolyásolta a járványhelyzet és főként az azzal járó lezárások, korlátozások, addig a 2021-es év nagyjából ismét egy, a hagyományoshoz hasonló házasságkötési mintát mutatott. A két év között az eltérés leginkább abban figyelhető meg, hogy 2021-ben a május–júniusi házassági előszezon számai még jelentősen elmaradtak a két évvel korábbitól.

A jelentős arányban magyarlakta régiók közül a házasságkötési növekmény arányában Székelyföldön volt a legmagasabb. A 2021-es évben 2 550 esküvőt kötöttek Székelyföldön, ez jelentősen, 54,7%-kal haladta meg a 2020-as év eredményeit, és már „csupán” 6,6%-kal maradt el a 2019-es évtől. Közép-Erdélyben a házasságkötések száma 6 884, a növekedés mértéke 37,2% volt. Partiumban 6672 házasságot kötöttek, ez 45,8%-kal haladta meg az előző évi adatot.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?