banner_ImRoxvBN_webbanner_970x250.gif
banner_Qadt244U_webbanner_728x90.gif
banner_3UKEdCdT_webbanner_300x250.gif

Irodalmi interferenciák: szimpóziumot tartottak a román és a magyar irodalom kölcsönhatásáról

Negyedik alkalommal tartották meg szombaton a Marosvásárhelyi Rádió Stúdió-termében a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókja által szervezett Román–magyar irodalmi interferenciák elnevezésű szimpóziumot.

A kulturális folyóiratok hozzájárulása a kölcsönös megismeréshez témakörben a Marosvásárhelyi Fiók román és magyar tagjai folytattak párbeszédet a román és a magyar irodalom kölcsönhatásáról, a román–magyar műfordítás kérdéseiről, az együttműködés további lehetőségeiről. A rendezvényen az Írószövetség bukaresti vezetőségéből Răzvan Voncu, Daniel Cristea-Enache és Critian Pătrăşconiu vett részt.

„A kultúra egyik legfőbb jellemzője, hogy sohasem távolítja, hanem éppen, hogy minden esetben közelíti a különböző nemzeteket, esetünkben a román és magyar közösséget” – hangsúlyozta az esemény házigazdája, Markó Béla, a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának elnöke, aki e tekintetben igen fontos kezdeményezésnek nevezte az Írószövetség román–magyar, valamint magyar–román fordítói programját, amelynek keretében az idén két jelentős művet, Dan Stanca: Detonare/Robbanás, (fordította Koszta Gabriella) és Vida Gábor: Egy dadogás története/Povestea unei bâlbâieli, (fordította Kocsis Francisko) regényét fordították le magyar, illetve román nyelvre.

A beszélgetés moderátora, Critian Pătrăşconiu maga is úgy vélte, az Írószövetség által négy éve elindított, intézményesített román–magyar együttműködés „jó hagyomány”, amely nemcsak, elősegíti a két nemzetiség közötti közeledést, megismerést, de termékeny kölcsönhatást gyakorol mindkét irodalomra. Értelmezésében ez a kezdeményezés a „kölcsönös egymásra figyelés iskolája”, amely előfeltétele a közeledésnek, a kölcsönös előítéletek lebontásának. „Ha lesz valamikor román–magyar béke, az az írók békéje lesz” – idézett a jelenlévő Vida Gábor egyik művéből Pătrăşconiu.

A rendezvényen bemutatták az ezévben lefordított két regényt is. Răzvan Voncu irodalomkritikus és irodalomtörénész szerint bár teljesen más-más megközelítésben, de a Dan Stanca: Detonare/Robbanás, valamint Vida Gábor: Egy dadogás története/Povestea unei bâlbâieli egyaránt többgenerációs családtörténet révén mutatja be egy adott társadalom, adott térség történelmét, egzisztenciális kérdéseit, mindkét mű – bár különböző módon, de – pontos látleletet ad az elmúlt évszázad sorskérdéseiről, a mikro- és makrotársadalmi folyamatokról.

Daniel Cristea-Enache irodalomkritikus a két könyv kapcsán többek között a román–magyar irodalmi kölcsönhatások egy másik fontos hozadékáról is beszélt. Mint mondta, a román irodalom mindeddig a „nagy irodalmak”, a francia, az angol, a spanyol irodalomhoz mérte magát, ahelyett, hogy a szomszédos nemzetek, országok irodalmával lépett volna kölcsönhatásba, szerinte itt az ideje egy ilyen irányú paradigmaváltásnak.

Markó Béla a román–magyar viszony alakulásának kulturális, de politikai vonatkozásait is érintette. Úgy vélte, míg a kultúra mindig csak közelíti a nemzeteket, a politika – ahogyan azt az elmúlt harminc év is bizonyítja – képes pozitív, de negatív irányba is befolyásolni az együttélést. Álláspontja szerint a politikumnak az a feladata és felelőssége, hogy megteremtse a nemzetiségek közötti párbeszéd és együttműködés jogi kereteit, és hogy megfelelő feltételeket biztosítson a kulturális intézmények működéséhez, beleértve a két kultúra kölcsönös megismertetését is.

A könyvbemutatók után a konferencia előadásokkal folytatódott.

Szonda Szabolcs díjazása

Kocsis Francisko műfordító (aki nem lehetett jelen a rendezvényen) A kulturális folyóiratok hozzájárulása a kölcsönös megismeréshez témában írt értekezését Eugeniu Nistor olvasta fel, majd Demény Péter költő, műfordító beszélt személyes tapasztalatairól e kérdéskör kapcsán. Iulian Boldea Vatra la o jumătate de secol de apariție/Ötvenéves a Vatra folyóirat (1971–2021) címmel tartott előadást, majd az Írószövetségi Fiók tagjainak bemutatkozó kötetéről (Névjegyek – Irodalmi önarcképek/Cărți de vizită – Autoportrete literare) Demény Péter  beszélt.

Az Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókja és a Communitas Alapítvány által létrehozott közös díjat az idén is két műfordító kapta, ezútal Szonda Szabolcs költő, műfordító, a Sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei könyvtár igazgatója, és a brassói születésű Andrei Dósa fiatal költő, műfordító. Szonda Szabolcsot Gálfalvy Ágnes, Andrei Dósát Kocsis Francisko laudálta.

A szimpóziumon bejelentették, hogy a pozitív tapasztalatok nyomán az Írószövetség országos veztősége és a Marosvásárhelyi Fiók közös műfordítói programja keretében a következő évben már két-két irodalmi művet fordítanak le román, illetve magyar nyelvre.

Kapcsolódók

Kimaradt?