Szilágynagyfaluban kettős ünnepet ültek: Luther Mártonra és Arany Jánosra emlékeztek

Kettős ünnepet tartottak vasárnap Szilágynagyfalu református templomában: megemlékeztek a reformációról, Luther Mártonról és a település híres leszármazottjáról, Arany Jánosról.

A vasárnap délelőtti istentiszteleten Szőnyi Levente helyi lelkész kiemelte, 200 évvel Arany János születése és 500 évvel a reformáció elindulása után is fontos az értékek, kincsek átadása, továbbvitele. Luther Márton reformációja a megújulás reformációja, meg kell újítani mindazt, ami nem jó, ami nem emberhez méltó. Luther arra buzdított, hogy mindvégig a nemes értékekre törekedjünk. „Az, hogy Arany János dédnagyapjának a szülőföldjén, életterületén élhetünk, felhatalmaz arra, hogy megőrizzük mindazt, ami szép és nemes. Mindaz, amit Arany János írt és közvetített, az nemes és becsületes volt” – fogalmazta meg a lelkész.

A szerző felvételei

Az istentisztelet után a templomban irodalmi–művészeti összeállítás tette ünnepélyesebbé az Arany-napokat. Marosán Csaba kolozsvári színművész időutazásra hívta a jelenlévőket, a múltba, pontosan 504 évvel ezelőttre. Luther Márton szavait, ma is aktuális bölcs tanácsait tolmácsolta az egybegyűlteknek. Az idős Luther wittenbergi házában gyakran sereglettek össze egyetemi hallgatók és nyitott, érdeklődő emberek, akik számtalan kérdéssel fordultak a lelkészhez. Az ő életét és örökérvényű gondolatait ismertette az előadóművész Luther asztalánál címmel, bemutatva a reformáció születésének és kialakulásának kezdeti időszakát is.

Fábián Zoltán marosvásárhelyi születésű magyarországi zeneszerző, énekes és a szilágyzoványi Thököly Vajk költő, tanár lélekmelengető élménnyel ajándékozta meg a közönséget. A dalnok és a költő egymásra találása, kettejük barátsága, kapcsolata számtalan megzenésített verset szült. Thököly Vajk legelső „vállalható” verse 2003-ban íródott, Emberek a templomban címmel, ami a helyi lelkész, Szőnyi Levente jóvoltából a Gyertyaláng református havilapban jelent meg. Az első versei többnyire istenes versek voltak, melyeknek középpontjában a hit állt. 2008-ban egy anyaországi antológiában is jelent meg írása, majd 2010-ben, Sopronban a Novum kiadó gondozásában megjelent első kötete, A közületek való, ami többnyire modern verseket tartalmaz. A versek, novellák után megszülettek a dalszövegek is. Neves énekesek, együttesek játszották és játsszák ma is szövegeit, nagy közönséggel ismertette meg és népszerűsíti évek óta a Szilágyságot. A nemrég megjelent ötödik kötete, a Rock & Folk megzenésített verseit tartalmazza. Eddig több mint 30 előadóval dolgozott, körülbelül 100 verse lett megzenésítve, ebből 82 jelent meg a könyvben. Fábián Zoltánnal való kapcsolata révén a Szilágyságról és Szilágynagyfaluról szóló verse is dallamot kapott, melyet nagy átéléssel közvetített a művész.

Az istentisztelet után a templomtorony felőli bejáratnál, a cinteremben a helyi Szilágyi Lajos Zsolt fafaragó kiállítását lehetett megtekinteni. Ahhoz, hogy ilyen csodás alkotások szülessenek, amelyek sok szilágynagyfalui házát már díszítik, mondta Szőnyi Levente, nem elég csak a fa. A fában meg kell látni az alkotást, amihez tehetség kell, a tehetségben pedig ott kell legyen a kreativitás és a szenvedély. Az alkotó nem fafaragó fiaként született, nem volt kitől gyermekként ellopja a mesterséget, a munkahelyi bútorfaragás melletti szabadidejében egyre inkább kedvet kapott a saját alkotásainak elkészítéséhez. Szilágyi Lajos Zsolt vallási és nemzeti jelképeket, focicsapatok címereit, borászati témákat és ékszerdobozokat farag fából. Általa a település egy tehetséges alkotóval gazdagodott.

Az ünnepség végén Seres Dénes parlamenti képviselő köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve a kettős ünnep értékét, fontosságát, hogy büszkén tekinthetünk a jövő elé, mert Szilágynagyfaluban tisztelik a múltat, éltetik a hagyományt és az elődökhöz hasonlóan az értékeket átmentik a jövőbe. Az istentiszteletről kivonulva az Arany parkban, a költő mellszobránál elhelyezték az emlékezés koszorúit.

A rendezvény során – a helyi lelkész szavaival élve – Szilágynagyfaluban nemcsak a felnőttekben, hanem a gyermekekben is tudatosították a már korábban megtartott Toldi Miklós ügyességi verseny és Arany János versmondó verseny révén, hogy milyen fontos számukra Arany János és a Toldi öröksége, szellemisége.

Kapcsolódók

Kimaradt?