Kettős ünnep Mocsolyán

Kettős ünnepet ültek vasárnap délután a Szilágysámson községhez tartozó Mocsolyán. A helybéliek hálát adtak a nemrég elkészült kultúrotthonért és köszöntötték a település szépkorúit, többek között a 102 éves Ida mamát.

A hálaadó istentiszteleten zsúfolásig megtelt az új kultúrotthon. Kádár György Tamás esperes az ünnepi istentiszteleten kiemelte, mindenkinek az életében nagy áldás, ha elmondhatja, bár idősebb lett, megöregedett, a gyermekeit útnak eresztette, de még mellette van a társa. Az életben mindig van egy kéz, amire lehet számítani, még akkor is, ha már a családtagokra, vagy azokra, akikre addig támaszkodott, már nem lehet. Ezért arra szólította fel a jelenlévőket, hogy bízzák Istenre, az Ő megtartó kezére magukat, mert Ady szavaival élve, „Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten.”A l'Adyk verséneklő együttes is fellépett Mocsolyán | A szerző felvétele

Lukács Levente helyi református lelkipásztor Márai Sándort idézve elmondta: ,,Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal; tehát az ünneppel.” A szépkorúakat köszöntve megfogalmazta, szükség van ilyen közös napra, együttlétre, mert szükség van az idősekre, a tapasztalatukra, a higgadt bölcsességükre, a türelmükre. A kultúrotthon kapcsán megjegyezte: nem kevés munka, nem kevés fejtörés, szenvedés, szervezkedés, aggódás árán végre sikerült, elkészült. Megköszönte az adományokat, a sok türelmet, és azt kívánta, hogy az épület az összefogásra vezessen, „ahol kicsitől nagyig, fiataltól idősig, bármilyen felekezettől függetlenül, együtt, egy közösség vagy egy község lehetünk igazából.”

Az igehirdetést követően Veres Piroska verssel köszöntötte az egybegyűlteket, majd Bántó Zoltán polgármester szólt az egybegyűltekhez. Azt kérte, hogy legyen ez a pillanat a 0 km, egy kezdet, és közösen menjenek tovább, mert nem szabad a múlton rágódni, az épületet a jóra kell használni, mert a jövő a béke emberéé, e nélkül nincs élet, közösség, majd azt kívánta, hogy sose ürüljön ki a kultúrotthon.

Seres Dénes parlamenti képviselő ünnepi beszédében megjegyezte: a hálaadás, a tiszteletadás napja ez. Kemény munka árán érték el a helybéliek a község fejlesztését, és arra szólította fel a fiatalokat és elszármazottakat, hogy térjenek vissza szülőfalujukba, otthonukba, mert Szilágysámson község nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben, modern községgé vált.

Lukács Levente a Maszol-nak elmondta, a helyi gyülekezetet megpróbálta az idő, de ahogy az ünnepségen elhangzott, ez a nap egy mérföldkő lehet, egy kiinduló pont, amikor a közel 320 lelkes közösség lezárhatja a múltat, és reménykedve tekinthet a jövője felé. „Mi ezzel a reménységgel és hittel gyűltünk össze köszönteni időseinket, hálát adni az elvégzett közel hét éves munkálatokért. Öröm volt együtt lenni, és a Szilágyság több tájáról érkező fiatalokat, a Silvania főgimnázium l’Adyk verséneklő együttesének tagjait köszönteni, egy ilyen kicsi faluban” – mondta.

Az előadás után a helyi és megyei RMDSZ elöljárók meglátogatták és felköszöntötték otthonában a 102 éves Ida mamát, aki egészségügyi okok miatt nem vehetett részt az ünnepségen.  

Kapcsolódók

Kimaradt?