Észak-erdélyi autópálya: 20 éve kezdődött az építése, messze még a vége

2004-ben 2,2 milliárd dollárra becsülték a költségeit, s Borstól Brassóig húzódott volna. Most úgy néz ki, hogy legalább 4,19 milliárd dollárba fog kerülni, pedig már Marosvásárhelynél véget ér.

Kereken 20 évvel ezelőtt, 2004 június 16-án, Adrian Năstase akkori kormányfő és Markó Béla miniszterelnök-helyettes jelenlétében, a Kolozs megyei Tordaszentlászló község területén kezdődtek el az erdélyi autópálya kivitelezési munkálatai, amiből utóbb észak-erdélyi autópálya lett. Jelenleg a Marosvásárhely és a román-magyar határon található Bors II határátkelő közti közel 282 kilométeres távon 130 kilométeren át lehet folyamatosan autópályán haladni, Marosvásárhely és Magyarnádas között. A sajtóban sok helyen megjelent állítás, miszerint Marosvásárhelyről végig a sztrádán autózva el lehet jutni Kolozsvárra, akkor lenne igaz, ha a kincses városnak lenne az autópályához körgyűrűje. A Bihar-Bisztraterebes szakasz még tervezés alatt áll | Fotó: Facebook/Pro Infrastructura

2023 őszén átadták a Berettyószéplak és Szilágynagyfalu közti 13,55 kilométeres szakaszt is, ami azonban csak a statisztikát javítja, ugyanis nem csatlakozik a meglévő úthálózathoz, tehát egyelőre sehová sem vezet.  

A sztráda megépítésére, mely az eredeti tervek szerint 415 kilométer hosszan egész Brassóig húzódott volna, 2003-ban között szerződést a bukaresti kormány és az amerikai Bechtel. A beruházás szerződésben rögzített értéke 2,2 milliárd dollár, az átadási határidő pedig 2013 volt.

Álmok és valóság

A beruházás finoman szólva sem az elképzelések szerint alakult, legalábbis a megbízó szemszögéből. A munkálatok csigalassúsággal haladtak, a kivitelező pedig egyre több pénzt követelt. 2013 végül valóban mérföldkő lett a sztráda történetében, azonban nem a remélt módon, ugyanis 10 évvel a munkálatok megkezdése után nem az ünnepélyes átadásra, hanem a szerződés felbontására került sor. A Bechtel 1,5 milliárd dollárral távozott az országból, s 52 km befejezett, valamint 64 km félbehagyott autópályát hagyott maga mögött. Az amerikai vállalat távozásakor csak a Gyalu és Aranyosgyéres közti sztrádaszakaszon lehetett közlekedni. Ennek az átadására két részletben, 2009-ben és 2010-ben került sor. A szerződés felbontását követően az a döntés született, hogy a nyomvonalat megkurtítják, Marosvásárhelyről nem folytatódik majd a sztráda Brassó irányában.

Azóta átadták az Aranyosgyéres-Maroskece, a Maroskece-Radnót, a Radnót-Marosugra, a Marosugra-Nyárádtő, a Nyárádtő-Marosvásárhely, a Berettyószéplak-Szilágynagyfalu és a Bors-Bihar szakaszokat is. Ezeknek az összköltsége 1,9 milliárd lej volt, ami az aktuális árfolyamon számolva 413 millió dollárnak felel meg. Ez azt jelenti, hogy 126 km hosszúságú sztrádát 1,9 milliárd dollárt meghaladó költséggel építettünk meg, miközben az eredeti számítás szerint 415 km került volna 2,2 milliárdba.Ezt a viaduktot még a Bechtel kezdte el építeni | Fotó: Facebook/Pro Infrastructura

Az elmúlt 20 év történetét a megrendelő folyamatos szerencsétlenkedése, sok esetben pedig a kivitelező komolytalansága jellemezte, sikertelen közbeszerzési eljárások, óvások és bírósági perek tömkelege, be nem tartott határidők tarkították. Jó példa is akadt, ha jóval kevesebb is: az Aranyosgyéres-Maroskece szakaszt nyolc hónappal a határidő előtt fejezte be a Strabag-Geiger konzorcium.   

Az új határidő 2030

Még hat sztrádaszakasz vár befejezésre ezek teljes hossza meghaladja a 138 kilométert. Három szakasznak a kivitelezése (Magyarnádas-Nádasszentmihály, Nádasszentmihály-Magyarzsombor, Magyarzsombor-Vaskapu) folyamatban van, mindháromnak ugyanaz a kivitelezője, az UMB Spedition. Magyarnádas és Magyarzsombor között megépítésre vár még két viadukt is, Magyarnádas és Pusztatopa területén, melyekre a beruházás korábbi szakaszaiban elkövetett hibák miatt külön tendert kellett kiírni. Az egyik völgyhíd 2 km, a másik pedig 1,2 km hosszú lesz, s 1,39 milliárd lejbe kerülnek.  

A Bihar és Bisztraterebes, valamint a Bisztraterebes és Berettyószéplak közti szakaszok a tervezés szakaszában vannak.

Utóbbinak az építését még a Bechtel kezdte el 2004-ben. Miután az amerikai vállalattal kötött szerződést felbontották, a közúti infrastruktúráért felelős országos társaság (CNAIR) három sikertelenül zárult tendert is kiírt. A negyedik közbeszerzési eljárással végre sikerült kivitelezőt találni, a Construcții Erbașu a becsült minimális összegnél 53 millióval olcsóbban, 884 millió lejért vállalta el a 26,35 kilométeres szakasz tervezését és kivitelezését. Erre 24 hónap áll rendelkezésére, a tervezés március 15-én kezdődött. Az Erbașunak be kell fejeznie egy 1,6 km hosszú, a Bechtel által elkezdett völgyhidat is.  

A 28,55 kilométeres Bisztraterebes-Bihar szakasznak is megvan a kivitelezője, a nagyváradi Precon vezette társulás. A 758 millió lejes szerződést idén áprilisban írták alá, azonban a CNAIR utasítása értelmében, egy folyamatban levő per miatt, a kivitelezőnek csak 2025 májusában kell munkához látnia.

Műszaki szempontból a Vaskapu és Szilágynagyfalu közti szakasz jelenti a legnagyobb kihívást, melyen, Zilah közelében meg kell építeni egy 2,89 kilométeres alagutat is. A 7,5 milliárd lejes szerződést rövidesen aláírhatják, a győztesnek 78 hónap, vagyis hat és fél év áll majd rendelkezésére a sztrádaszakasz megtervezésére és kivitelezésére. Mivel 2024 júniusában járunk, ez azt jelenti, hogy egyvégtében az észak-erdélyi sztrádán autózva leghamarabb 2030 végén juthatunk majd el Marosvásárhelyről a magyar határig.  

A még elvégzendő munkálatok értéke 10,532 milliárd lej, közel 2,29 milliárd dollár. Ez azt jelenti, hogy a teljes észak-erdélyi sztráda legalább 4,19 milliárd dollárba kerül majd, az utolsó szakasz átadására pedig több mint negyedszázaddal azután kerül majd sor, hogy megtették az első kapavágást. Rekordok Könyvébe illő teljesítmény.  

Kapcsolódók

Kimaradt?