Székelyudvarhely díszpolgára lett Tarlós István

Díszpolgári címet szavazott meg Budapest korábbi főpolgármesterének, Tarlós Istvánnak csütörtökön Székelyudvarhely önkormányzati testülete. A díszünnepségen Pro Urbe díjjal tüntették ki Bartók Lajos mérnököt, László Csaba néptánc-koreográfust és Mészáros Ildikó karnagyot, nyugalmazott pedagógust.

Három év kényszerszünet után tartott ismét dísztanácsülést Székelyudvarhely önkormányzati testülete, a határozattervezetek ismertetésekor Gálfi Árpád polgármester elmondta, hogy azon személyek részesülhetnek a rangos elismerésben, akik az erkölcsökön és értékeken alapuló tevékenységükkel hozzájárultak a helyi közösség jobb életkörülményeihez és kulturális jólétéhez, akik kulcsszerepet vállaltak Székelyudvarhely kulturális, tudományos és gazdasági életének fellendítésében, akik önzetlenül cselekedtek a helyi értékek megmaradásáért.

Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

Az ünnepségen elhangzott, hogy a Székelyudvarhely díszpolgára címet 2022-ben Tarlós István miniszterelnöki megbízottnak, Budapest korábbi főpolgármesterének adományozzák, akinek közéleti tevékenységét meghatározta a székelyudvarhelyiek irányába tanúsított nyitottsága, akinek köszönhető Budapest és Székelyudvarhely testvérvárosi kapcsolatának létrejötte. A díszpolgári cím odaítélését az önkormányzati testület egyhangúlag támogatta.

Tarlós Istvánt Csepel polgármestere, Borbély Lénárd méltatta, aki Budapest legsikeresebb időszakának nevezte azt a periódust, amikor Tarlós István vezette a várost, kiemelve, hogy abban az időszakban vált Budapest a nemzet fővárosává. Elmondta, hogy Tarlós István folyamatosan támogatta a székelységet, például az árvizek idején, a kettős állampolgárságról szóló népszavazáson, és akkor is, amikor visszakerülhettek a történelmi címerek a Márton Áron térre.

Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

A székelyudvarhelyi városvezetés három személyt részesített Pro Urbe díjban. Elismerést kapott Bartók Lajos építőmérnök, akinek neve összefonódik Székelyudvarhely 1970–1990 közötti fejlődésével és mai arculatának kialakításával, László Csaba néptánc-koreográfus, az Udvarhely Néptáncműhely megalapítója, a Tamási Áron Gimnázium Gereben néptánccsoportjának egykori vezetője, a székelyföldi néptáncmozgalom elindítója, illetve Mészáros Ildikó karnagy, nyugalmazott pedagógus, aki a zenepedagógusi munka mellett több évtizeden át vezette a Székely Dalegyletet, majd a Belvárosi Református Egyházközség kórusát és a Balázs Ferenc Vegyeskart.

A díjazottak köszönetet mondtak a székelyudvarhelyi közösségnek az elismerésért. Az esemény állófogadással zárult.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?