Egészségügy, család, igazságügy: ezek az új kormányprogram sarokkövei

Az egészségügyi minisztériumnak vissza kell nyernie a döntéshozói hatáskörét a közegészségügyre, az orvosi ellátásra, a világjárvány megfékezésére és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérdésekben – olvasható a PNL–PSD–RMDSZ-koalíció kormányprogramjában.

A parlamentbe kedden benyújtott dokumentum szerint a hatóságokba vetett bizalmat úgy lehet helyreállítani, ha az egészségügyi szakemberek ajánlásainak tiszteletben tartásával hozzák meg a döntéseiket. Ugyanakkor a járványkezeléshez értő szakembereket kell kinevezni a pandémia elleni küzdelemért felelős köztisztségekbe, és fel kell hagyni a kizárólag politikai alapon történő kinevezések gyakorlatával.

Új lendültet adnának az oltáskampánynak

A kormányprogram szerint a világjárvány leküzdését célzó jogszabályoknak időben jól behatároltnak kell lenniük, nem szabad diszkriminálniuk, és nem okozhatnak társadalmi vagy gazdasági igazságtalanságokat, ugyanakkor nem veszélyeztethetik a kulcsfontosságú ágazatok és különösen az egészségügyi rendszer működését.

A kormányprogram leszögezi, hogy a koronavírus elleni oltáskampányban őszintén kell viszonyulni a lakossághoz, újra kell gondolni a tájékoztatás koncepcióját és annak alkalmazását a különböző társadalmi kategóriák és az élettér (vidéki vagy városi környezet) szerint.

Az új kormány célkitűzése az, hogy 90 napon belül a teljeskörűen beoltott személyek száma meghaladja a 10 milliót, ezzel ugyanis biztosítható lenne a kollektív immunitás (ha a betegségen átesetteket is figyelembe veszik), és a normális élethez való visszatérés Romániában. A koalíció szerint növelni kell a tesztelési kapacitást új tesztelési központok létrehozásával, valamint a kulcsfontosságú ágazatokban dolgozó munkavállalók ingyenes szűrésének meghatározott időre szóló biztosításával.

„Azonnali cselekvésre van szükség a világjárvány megfékezésére, a halálesetek számának gyors csökkentésére, az orvosi kivizsgáláshoz, kezeléshez és teszteléshez való általános hozzáférés biztosítására. Biztosítani kell a krónikus betegségekben szenvedő betegek egészségügyi ellátáshoz való zavartalan hozzáférését, hogy el lehessen kerülni a 2020-ban tapasztalt drámai következményeket, amelyek nyomán október és december között 20 000-re rúgott az elhalálozások száma” – mutat rá a dokumentum.

Az egészségügyi tárca átszervezése jelenti a másik rövid távú célkitűzést, amelynek keretében megfelelően fel kell készíteni az egészségügyi rendszert, hogy elkerülhető legyen a jövőben a koronavírus-járvány 4. hulláma által előidézett drámai helyzet.

Márciusig felszámolják a SIIJ működését

A parlamentbe kedden benyújtott kormányprogram szerint a PNL-PSD-RMDSZ koalíció 2022. március 31-ig elfogadtatja az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket vizsgáló ügyészség (SIIJ) felszámolásáról szóló törvényt. Az intézmény helyét egy olyan 'új struktúra' venné át, amelyik hatékonyabban vonja felelősségre a bírákat és az ügyészeket, anélkül, hogy veszélyeztetné a függetlenségüket.

A kormányprogram szerint a koalíció az Európai Unió Bíróságának 2021. május 18-i ítélete, a Velencei Bizottság 2021. júliusi véleményezése és a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) álláspontja szellemében jár el ebben a kérdésben.

A dokumentum ugyanakkor hangsúlyozza: a legfontosabb célkitűzés a hazai igazságszolgáltatás monitorozásának leállítása az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) megszüntetése révén. Ennek érdekében a koalíció úgy módosítja a parlamentben az igazságügyi törvényeket, hogy teljesüljenek az MCV-ben rögzített célkitűzések.

A kormányprogram szerint a parlament elé kerülő törvénymódosító tervezetek szavatolni fogják a bírák és ügyészek függetlenségét, a meritokrácián alapuló szakmai előléptetésüket, a CSM, a bíróságok, az ügyészségek és az igazságügyi felügyelet hatékony működését, az ügyészek és bírák valós felelősségre vonását, de a védelmüket is az esetleges visszaélésekkel és nyomásgyakorlásokkal szemben.

A koalíció ígérete szerint az igazságügyi törvények módosításai tiszteletben fogják tartani mindazokat a kötelezettségeket, amelyeket a román államnak teljesítenie kell az MCV-jelentésekben, a Korrupció Elleni Államok Csoportjának (GRECO) jelentéseiben, a Velencei Bizottság véleményezéseiben, az uniós jogállami mechanizmusban, illetve az Emberi Jogok Európai Bírósága, az Európai Unió Bírósága és a Román Alkotmánybíróság ítéleteiben foglaltak alapján.

Családcentrikus intézkedések

Többek között irodaépületekben létrehozott bölcsődékkel ösztönözné a PSD-PNL-RMDSZ-koalíció a szülők gyerekvállalását, illetve munkába állását a kétéves gyereknevelési szabadság lejárta előtt.

Egy másik tervezett családtámogatási intézkedés a szülők egészségbiztosítási járulékának fokozatos csökkentése a gyermekeik számának függvényében. A legalább három gyereket nevelő szülőknek már nem kellene járulékot fizetniük.

A kormány támogatást nyújtana a nagycsaládoknak legalább 7 üléses új személygépkocsi vásárlásához, és kedvezményes lakáshitelprogramot indítana fiatal házasok számára. A 15 évesnél fiatalabb gyerekeket nevelő, lakással nem rendelkező szülők 30 százalékos vissza nem térítendő állami támogatásban részesülnének ingatlanvásárláskor. Ez az összeg nem haladhatja meg a 45.000 eurót a városi és a 30.000 eurót a vidéki lakások esetében.

A családalapítást és gyerekvállalást ösztönző további intézkedések a kormányprogramban: állami támogatás digitális eszközök beszerzésére (online oktatáshoz vagy távmunkához); adókedvezmények a családos alkalmazottaikat különböző juttatásokkal segítő vállalkozásoknak; személyikölcsön-program fiatal házasoknak (FamilyStart); a korai gyermekgondozás intézményrendszerének fejlesztése; értékjegyrendszer bevezetése a családok oktatásra, sportra, egészségre, kultúrára fordított kiadásainak támogatására.

Egy másik tervezett intézkedés, hogy a szülők munkába állása esetén a nagyszülők vagy a nagykorú, munkanélküli testvérek kaphassák meg a gyermekgondozási díjat.

Emellett a kormányprogram szerint a helyi önkormányzatok különböző támogatásokat nyújthatnának a gyermekes családoknak az ingyenes házhelyek biztosításától az adó- és illetékkedvezményekig és a nagycsaládok gyermekeinek nyújtott ösztöndíj-kiegészítésekig.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

banner_bcxvIA0Y_2.jpg

Kimaradt?