Különleges kötettel gazdagodott a Csíki Székely Múzeum

Csütörtökön, az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napján adták át ünnepélyes keretek között azt a 18. századi, kézzel írott, felcsíki peres jegyzőkönyvet, amely a református egyház levéltárából került elő. A kötet a székelyek és Csíkszék történetével foglalkozó kutatók számára jelentős forrás lehet a korszakkal kapcsolatosan.

Tudományos és helytörténeti szempontból is rendkívüli kötet került a református egyház felajánlásának köszönhetően a Csíki Székely Múzeum tulajdonába. Az 1738-as keltezésű, kézzel írott felcsíki peres jegyzőkönyv, úgynevezett protokollum, a múzeum régikönyv-gyűjteményét gyarapítja. A 469 oldalas periratot csütörtökön adták át hivatalosan a múzeumnak. 

Fotó: Csíki Székely Múzeum/Facebook

Az intézmény protokolltermében megtartott ceremónián dr. Karda-Markaly Aranka, a Csíki Székely Múzeum igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: nem mindennapi adományról van szó. A felcsíkszéki protokollum a református egyház levéltárából került elő, Kassay Géza brassói református lelkipásztor ajánlotta fel, így került a Csíki Székely Múzeum gyűjteményébe. 

Az átadás alkalmával a lelkipásztor elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt a levéltár rendezése során találtak rá a könyvre, amelyről kevés információjuk volt. Kassay Géza kiemelte: a második világháború jelentősen „megtépázta” az egyházi levéltárat, ezért még nagyobb meglepetés volt felfedezni a kötetet, amely épségben megmaradt.

Értékes forrásanyag

„Beleolvastunk, vannak ügyes presbitereink, akiket érdekel a történelem. Megnézték és mondták, hogy Csík vidékével kapcsolatos. Érdeklődtünk, hogy mit is tehetnénk ezzel a könyvvel. Felvettük a kapcsolatot a múzeummal és beszéltünk arról, hogy nekünk is érték, csak mi nem tudjuk felhasználni. Akkor jelent igazi értéket, ha arra a vidékre hozzuk vissza, ahonnan származik” – fogalmazott a lelkipásztor. Hozzátette: hisznek abban, hogy a csíkszeredai intézményben szakszerűbben meg tudják őrizni az állagát, ugyanakkor a tartalma nagy érték lehet a kutatók számára. 

Karda-Markaly Aranka beszámolt arról, hogy a kötet első állapotfelmérését ő végezte el 2019-ben. Ekkor kiderült, hogy egy 18. században keletkezett, Felcsík-széki peres jegyzőkönyvről van szó, amely nagyrészt Mária Terézia uralkodásának elején keletkezett. Fotó: Farkas Endre

„Különböző peres ügyek jegyzékét tartalmazza, történelmi szempontból nagyon fontos adatsor. Nem csak családtörténeti kutatásokhoz használható, hanem jogtörténet szempontjából is fontos. Feltárul különböző családok kapcsolati hálója, a mindennapi élet eseményeit, vitáit, veszekedéseit, pereit tartalmazza. Igazán sokat kínál a kutatóknak. A madéfalvi veszedelem előtti időket és állapotokat leíró periratból rengeteg helytörténeti adat nyerhető ki a történészek számára” – emelte ki az intézményvezető. Hozzáfűzte: a kötetet magyar nyelven írták, néhány kifejezés, szófordulat található benne latinul, illetve latin szavak magyarosított változatai is előfordulnak benne, tudtuk meg. Fotó: Farkas Endre

A polgármesteri hivatal részéről Sógor Enikő alpolgármester mondott köszönetet a kötet felajánlásáért. Mint fogalmazott: a könyv hazatért Csíkba és a kutatóknak és nekik köszönhetően a tartalmát megismerő érdeklődők számára is nagy jelentőséggel bír.

A könyv állapotáról Kósa Béla művészettörténész, a régikönyv-gyűjtemény kezelője tájékoztatta a megjelenteket. Mint a szakember elmondta, a kötet hiánytalannak tűnik, nem sérültek meg a lapjai, azonban a kötés gyűrött és hiányos. Ugyanakkor semmiféle fertőzést nem hordoz magán, nyugodtan behelyezhetik a gyűjteménybe anélkül, hogy veszélyeztetnék a többi tárgyat.

Feldolgozzák a tartalmát

„A következő lépés az lesz, hogy a lehetőségeink mentén meglátjuk, milyen beavatkozásokat tudunk a megfelelő szakemberektől megrendelni. Van egy minimális és egy ideális beavatkozás. A minimális fizikai tisztítást jelent, az ideális, bővebb beavatkozás pedig elsősorban a kötést érintené” – osztotta meg Kósa Béla. A jelenleg is zajló, hasonló tartalmú peres jegyzőkönyvek feldolgozását követően kezdhetik meg a kötet tartalmi elemzését – tette hozzá. Fotó: Farkas Endre

Erre utalva Karda-Markaly Aranka rámutatott, hogy a korabeli szövegeket feldolgozni hosszadalmas folyamat. „Nem könnyű olvasni és főleg nem könnyű értelmezni azokat a szavakat, amelyek a könyvben találhatók. Főleg a latin rövidítések okoznak nehézséget, sok esetben jogtörténészekkel kell konzultálnunk” – hangsúlyozta az intézmény vezetője. Mint megosztotta: a hasonló, korábban keletkezett peres eljárásokat tartalmazó kötetekből kiderül, hogy főleg szántóföldeken, szomszédi viszonyokon veszekedtek, de olyan perre is akadt példa, ami csúnya beszédből adódott.

A kötetet a tervek szerint hamarosan a nagyközönség is megtekintheti a hónap tárgya sorozatban ugyanis be fogják mutatni.

A felcsíki peres jegyzőkönyv borítója fekete bőrkötés, viszonylag rossz állapotban. A borító hátlapjának bőr borítása teljesen hiányzik. A belső lapokat tekintve nagyon jó állapotban van, nincsenek hiányzó lapok, illetve az oldalak is teljesen épek. Méretei: 33 cm magas, szélessége becsukva 20 cm, kinyitva 39 cm. A kötet összesen 469 kézzel írt oldalt tartalmaz. A kötet elején lévő összefoglalás alapján ekkor a Csík-, Gyergyó-, Kászonszék főkirálybírója Szárhegyi Lázár Ferenc – akinek szenttamási birtokán zajlanak a peres ügyek tárgyalásai – szenttamási Abaffi Sándor az alkirálybíró. A jelenlévő esküdtek: homoródszentmártoni Bíró Gábor, csíkdelnei Incze Sámuel, madéfalvi Zöld János, végül a jegyző szenttamási Boros Ferenc – derült ki Karda-Markaly Aranka szakértői jelentéséből.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?