Évszázadok hírei: egy majdnem száz évvel ezelőtti járványról

A Digitéka - Erdélyi Digitális Tudománytár és a Maszol közös sorozatában erdélyi sajtótermékeket szemlézünk a 19. és 20. századból. A cikkek korabeli írásmódján nem változtatunk. Mikor 1927-ben a kolozsvári Ellenzék az „alattomos, veszedelmes” spanyolnátha-járványról cikkezett, a társadalomban még élénken élt az 1918-19-es világjárvány emléke. Akkor bukkant fel az influenza A típusának az a példánya, amely megjelenésének évében több áldozatot szedett, mint a világháború, és később is hullámokban visszatért, többek között 1927 telén is, bár ekkor már jóval kevésbé volt pusztító, mint korábban.

A spanyolnátha rohamosan terjed nyugatról keletre

Páris. (Az Ellenzék tudósítójától) Az influenza járvány, amely egy idő óta Délfranciaországban pusztít, mind nagyobb mértékben terjed Franciaország területén és ma már az északi és keleti francia városokban is szedi áldozatait. A járvány főfészke azonban továbbra is Montpellier, Lyon és Marseille. De tömeges megbetegedéseket jelentenek már Nancyból és Strassburgból is.

Svájcból érkező jelentések szerint a náthaláz igen nagy erővel lépett föl a francia határhoz közel fekvő Genf és Vaud kantonokban, ahonnan átterjedt a német határ mellett fekvő északi kantonokra is. A délnémetországi Badenbe Svájcból és Elszászból szintén átterjedt a járvány.

Bécs. (Az Ellenzék tudósítójától.) A spanyolnáthaláz járvány tegnap óta nagyarányokat vesz föl. A megbetegedések napról-napra emelkednek. Bécs nagy kórházaiban megtették az előkészületeket arra, hogy a járvány erősbödése esetén befogadhassák a betegeket.

Ellenzék, 1927. január 10.

Amerika és Ausztrália uj világveszedelemnek tartják a spanyolnáthát

Az alattomos járvány hihetetlen mértékben terjed. A többi világrészek világközi ankétet javasolnak a Népszövetségnek a járvány terjedésének megakadályozására.

Genf. (Az Ellenzék tudósítójától.) A napokban adtunk hirt a spanyolnátha hirtelen és gyors terjedéséről és megírtuk azt is, hogy gyorsan és  eddig még nem ismert méreteiben halad keresztül egész Európán. A legutóbbi Genfbe érkezett jelentések szerint ma már Amerikában és Ausztráliában is számtalan ember betegedett meg spanyolnáthában és a veszedelmes járvány egymásra szedi áldozatait a többi kontinenseken is. A járvány komolyságára enged következtetni az a felhívás, amit egyidőben kapott a Népszövetség az Egyesült-Államok és Ausztrália kormányától is, hogy indítson ankétet a betegség elleni óvintézkedések megállapítására és a járvány leküzdésére.

A Népszövetség főtitkársága az idei spanyolnátha-járvány pusztításai eredeti helyén, Genfben tapasztalhatta, ahol a Népszövetség több hivatalnoka is hetekig őrizte az ágyat és úgy határozott, hogy sürgősen ankétot hiv össze és azonnal felszólítja Európa egészségügyi és orvosi intézeteit, hogy tapasztalataikról és véleményükről részletes jelentést adjanak be a legrövidebb idő alatt.

Az idén elterjedt járvány szimptomáiról még nem készült egyetlen statisztika sem, azonban mivel először itt Genfben észlelték, ahol jelentékeny pusztítást vitt véghez, a napilapok halálozási rovatából is meg lehet állapítani, hogy az idei járvány első sorban az ötven éven felüliekre veszedelmes. Mostanában egy egész oldalt foglalnak le a nagyoldalas napilapokban a gyászjelenlesek, melyek kivétel nélkül arról számolnak be, hogy a halál „kínos és rövid szenvedés“ után következett be. A halottak között alig akad fiatal.

Amilyen gyorsan jött a járvány, olyan gyorsan érte el tetőpontját és első pusztításai után erős csökkenést mutat az ereje. A gyógyulások gyorsak, de a halálesetek is hirtelen szoktak bekövetkezni. A spanyolnáthában megbetegedetteknek elsősorban a táplálkozásra kell ügyelniük, mert az idei járvány utókövetkezménye sok esetben gyomorbaj marad.

Mint már megírtuk, a genfi hatóságok bezárták az iskolákat, sőt az egyetemet is, de nem elégedtek meg ezzel az óvintézkedéssel, hanem a kávéházak és tánchelyiségek záróráját is megrövidítették és a rendelet folytán este 11 órakor már üres a város.

A járvány terjedésének gyorsaságára jellemző, hogy az összes meghirdetett konferenciákat és összejöveteleket elhalasztották, pedig azokat csak két nappal előtte szokták meghirdetni. Genfben már végét járja a spanyolnáthajárvány, azonban Svájc többi részeiben most kezd csak terjedni és a különböző városokból érkező jelentések azt igazolják, hogy megakadályozhatatlanul tovább terjed. Egyes orvosok szerint a járvány évről-évre erősbödik.

A spanyoljárvány Magyarországon

Miskolcról jelentik: A városi főorvosi hivatal eddig háromszáz spanyol influenzás esetet állapított meg Miskolcon.  Szerencsére azonban a betegségnek kivétel nélkül mindig könnyű, komplikációmentes lefolyása van. Haláleset még egyetlen egyszer sem történt. A betegek közül 60 a főgimnáziumban, 40 a Stefánia Otthonban, 50 a katonai kórházban fekszik.

Az influenza különben Budapesten egyre terjed, de ott is olyan enyhe lefolyású, hogy fölösleges óvintézkedés lenne miatta a nyilvános helyeket és az iskolákat bezárni.

Prágából olyan hírek érkeznek, hogy a járvány az egész országban csökkenőben van. Két nap óta megbetegedés nem történt, haláleset egy sem fordult elő, de azért a fővárosban az iskolákat további intézkedésig csukva tartják.

Ellenzék, 1927. január 19.

Az Ellenzék kolozsvári politikai, közgazdasági és társadalmi napilap volt 1880–1944 között. Bartha Miklós alapította 1878-ban, első száma 1880. október 11-én jelent meg.

Kapcsolódók

Kimaradt?