A KMKF üdvözli a magyar politikai nemzet félmilliós bővülését

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) üdvözli, hogy a honosítás és a visszahonosítás révén már 540 ezer honfitárssal, közülük 500 ezer esküt tett magyar állampolgárral bővült a magyar politikai nemzet. Ezt is tartalmazza az az állásfoglalás, amelyet a résztvevők a pénteki plenáris ülésen fogadtak el.

Az MTI-hez eljuttatott dokumentum szerint a KMKF tagjainak meggyőződése, hogy a külhoni magyar állampolgárok részvétele a magyarországi választásokon teljessé teszi a magyarság közjogi egységét. Fontos feladatnak tekintik, hogy minél több külhoni magyar állampolgárt és minél eredményesebben szólítsanak meg a magyarországi parlamenti választáson való részvétel érdekében. Ezért a fórum tagjai részt vesznek tájékoztatásukban, a regisztráció segítésében - írták.

A közjogi egység akkor válhat teljessé, ha a közügyek alakítása is együtt történik, hiszen a magyar nemzet jövőjének alakításában minden nemzettárs szava számít - olvasható az állásfoglalásban. A KMKF kifejezte reményét, hogy a májusi európai parlamenti választások után az erdélyi és felvidéki magyar képviselet megőrzi vagy erősíti jelenlétét a testületben, és a magyarországi új képviselők is valamennyien az egységes magyar nemzet eszméjének szolgálatát tartják majd szem előtt.

A szervezet üdvözölte az erdélyi magyar érdekképviseleti szervezetek egységes fellépését a Székelyek nagy menetelésének megszervezésében és lebonyolításában. A menetet, az autonómia melletti kiállást a közvetlen demokrácia fontos, példaértékű eszközének tartja.

Értetlenül áll ugyanakkor a KMKF a nemzeti kisebbségekre vonatkozó európai polgári kezdeményezések Európai Bizottság általi elutasítása előtt, hiszen az őshonos nemzeti közösségek jogainak érvényesítése az európai demokratikus jogrendszer elidegeníthetetlen része - írták, remélve, hogy a hasonló kezdeményezéseket az EU a jövőben befogadja.

A fórum fontosnak tartja az RMDSZ által a román parlamentben támogatott decentralizációs törvényt, mivel az is hozzájárul az erdélyi magyarság megmaradásához, boldogulásához. Elfogadhatatlan ugyanakkor minden olyan, a romániai területi és közigazgatási átalakítással kapcsolatos terv, amely nem tartja tiszteletben a történelmi régiókat, hátrányosan érinti az erdélyi magyarokat és ellentmond az európai előírásoknak.

Támogatták a dokumentumban a romániai magyar közösség törekvéseit, hogy nemzeti és közösségi szimbólumait, anyanyelvét szabadon használhassa. A zárónyilatkozatban a fórum tiltakozott azon romániai törekvés ellen, amely a jogerősen visszaszolgáltatott egyházi és közösségi ingatlanok visszaállamosítására irányul, és aggodalommal vették tudomásul, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem önálló magyar tagozatának megalakítása továbbra sem rendeződött. Ezért felkérik a román kormányt, hogy érvényesítse a tanügyi törvényben előírt rendelkezéseket a magyar tagozat létrehozása érdekében - írták.

A KMKF megütközéssel fogadta, hogy a román miniszterelnök kezdeményezte a Románia Csillaga érdemrend visszavonását Tőkés Lászlótól. Ezért a KMKF tagjai - az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságához, az Európai Parlamenthez és más nemzeti parlamentek egyes tagjaihoz hasonlóan - támogatásukról biztosították Tőkés Lászlót ebben az ügyben.

A fórum felkérte a magyar kormányt, hogy a magyar-szlovák kétoldalú találkozókon kiemelt naprendi pontként kezelje a magyar állampolgársággal kapcsolatos vitás kérdéseket és a vitatott Benes-dekrétumok ügyét. A zárónyilatkozatban üdvözölték, hogy a novemberi szlovákiai regionális választásokon megerősödött a magyar érdekképviselet, valamint azt, hogy a Magyar Közösség Pártja magyar köztársasági elnökjelöltet indít a jövőre esedékes választáson.

A Jobbik nem írta alá a KMKF állásfoglalását.  A Jobbik nem írta alá a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának állásfoglalását, mert az ellenzéki párt szerint a Fidesz saját politikájának kiszolgálására és legitimálására használó "gittegyletté" silányította a KMKF-et. Szávay István, a Jobbik nemzetpolitikai kabinetjének elnöke pénteki közleményében kifogásolta, hogy a KMKF pénteki ülésén Németh Zsolt külügyi államtitkártól "a szokványos kormánypropagandát, a folyamatosan hátráló és megalkuvó magyar diplomácia bizonyítványának magyarázását" hallhatta. Hasonlóan egyoldalúnak ítélte az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága elnökének, Potápi Árpádnak a beszámolóját, valamint Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárét is.

A KMKF elfogadhatatlannak tartja a szlovák közoktatási törvény azon módosítását, amely számos magyar tannyelvű oktatási intézmény megszüntetését okozhatja. A dokumentum szerint a szervezet reméli, hogy Szerbia az uniós csatlakozási tárgyalásain kiemelt figyelmet fordít a kisebbségvédelemre vonatkozó nemzetközi normákra, és "fokozott körültekintéssel" építi be jogrendjébe. Elvárja továbbá a nemzetiségi és kisebbségi jogok zökkenőmentes alkalmazását.

A zárónyilatkozatban támogatták a magyar többségű választókerület visszaállítását Ukrajnában, a Tisza menti magyar többségű járás kialakítását és az önálló magyar tanfelügyelet megteremtését Kárpátalján.    A KMKF üdvözölte Horvátország idei uniós csatlakozását, remélve, hogy újabb taggal bővül a kisebbségi jogokat maradéktalanul alkalmazó tagállamok sora.

Kapcsolódók

Kimaradt?