Közel 43 millió lejt osztott le a polgármesteri hivataloknak a Maros Megyei Tanács

A megyei tanácsosok a csütörtöki rendkívüli ülésen döntöttek a 2020-as állami költségvetésből, a jövedelemadóból és a hozzáadottérték-adóból Maros megye számára visszaosztott pénzösszeg szétosztásáról.

A Maros Megyei Tanács a rendelkezésére álló 27 316 000 lejes alapot a polgármesteri hivatalokkal folytatott konzultáció alapján osztotta szét a helyi fejlesztési programok támogatására, a társfinanszírozást igénylő infrastrukturális programok támogatására, valamint a települések azon működési költségeinek fedezésére, amelyeket az önkormányzatok nem tudnak saját bevételeikből finanszírozni.

A pénzek szétosztásánál prioritásként kezelték a polgármesteri hivatalokhoz tartozó SMURD-központok és öregotthonok működési költségeinek fedezetét, hiszen ezek valójában megyei érdekeltségű szolgáltatásokat nyújtanak.  Az alapok önkormányzatok szerinti leosztása a mellékletben található táblázatban látható.

Az említett alap mellett további 15.356.000 lej került szétosztásra az önkormányzatok számára, amely a hozzáadottérték-adó visszaosztásából származik, és amelyet a megyei és községi utak karbantartására és javítására lehet fordítani. Az összegből 14.000.000 lejt utaltak a megyei utak munkálataira és 1.356.000 lejt a községi utakra. 

Tekintettel arra, hogy Nyárádszereda önkormányzata önállóan, helyi szinten bonyolítja le a Románia Iskoláiért Programot, a tanácsülésen a megyei önkormányzat 127 ezer lejt utalt a polgármesteri hivatalnak a program 2019 - 2020-os tanévi, január-június közötti kiadásainak finanszírozására. Ebből az összegből 97 ezer lejt tesz ki a péktermékek, tejtermékek, gyümölcs beszerzése és kiosztása, és 30 ezer lejt a program keretében végzett oktató tevékenységek finanszírozására fordít az önkormányzat.

Maros megye 2020-as általános költségvetésének összeállítása még folyamatban van, februárban fogadják majd el.

Kapcsolódók

Kimaradt?