Sokan viszik hírét a nagyvilágban a pezsgőjéről is ismert szilágysági Kárászteleknek

A többségiben magyarok lakta Kárásztelek, amely legújabban a világhírű Carassia pezsgőjéről vált ismertté, a Szilágy megyei római katolikusok végvára. Az elmúlt évtizedek alatt a település jelentős változáson ment keresztül, kiépítették az infrastruktúrát, leaszfaltozták az utcákat, felújították a közintézményeket. Az ezer főt számláló település új arculatot kapott, kinőtte magát, és felsorakozott a fejlett települések mellé.

A községhez tartozik a román lakosságú Domoszló, amely a mindössze 35 lakosával az elöregedett, megüresedett falvak közé sorolható. Faluvégi Ferenc polgármester elmondta, még a 70-es években megszűnt az iskolája, ez vezetett az elnéptelenedéshez, mert a kisgyermekes családok elköltöznek. Így mára mindössze csak az ortodox templom és a kultúrotthonként, közösségi térként működő egykori iskolájuk maradt.Faluvégi Ferenc István polgármester és Szabó Ferenc alpolgármester kalauzolt körbe minket a településen | A szerző felvételei

Kárásztelek irányába haladva, már a „betérőtől” napraforgó- és kukoricatáblákat, a domboldalon pedig megdolgozott szőlőterületeket látni, amelyek remélhetőleg az idén is bőséges termést adnak.

Épül a géppark és a fedett piac

Faluvégi Ferenc polgármester és Szabó Ferenc alpolgármester büszkén mesél az elért eredményekről és a folyamatban lévő munkálatokról, mert – mint mondják – csak így lehet fenntartani a színvonalat, és fejleszteni a községet. Két éve újították fel a polgármesteri hivatalt, most annak udvarára egy géptározó garázst építenek ügyfél-mellékhelyiséggel és a tűzoltók számára raktárral. A beruházást önerőből valósítják meg, és remélik, a tavasszal elkezdett munkálatokat jövőre befejezik, hogy a gépek és járművek tető alatt legyenek.

Minden szombat délelőtt a nagy futballpálya mellett piacnap van. Az árusok és a vevők számára fedett piac készül. Ottlétünkkor a munkások már a tetőt ácsolták.

Épül a fedett piac

„Fedett piacot építünk, amelyet májusban kezdtük el, az idén be szeretnénk fejezni. A külalakja olyan lesz, mint egy hagyományos kárászteleki házé, elől lennének a kiszolgáló egységek és a vizesblokk, ahol a terméket meg lehet mosni, valamint a raktár és a mellékhelyiségek, hátul pedig a sátortető alatti csarnok, így még esős időben sem okozna gondot a szombati vásár megtartása” – mondta a polgármester.

Korszerűsítik a közvilágítást, a központi parkot, a járdákat

Megnyerték a közvilágítás korszerűsítésére kiírt pályázatot, a napokban elkezdik ennek kivitelezését. Minden villanyoszlopra takarékos égők kerülnek, biztonságosabb környezetet nyújtva a lakóknak. Ezt a célt szolgálja a községben lévő térfigyelő kamerarendszer is, amelyet bővítnek is: az eddigi 7-ről 22-re emelkedik a kamerák száma.

Hét éve az egykori „csordadűlőt” parkosították, játszótérrel, padokkal szerelték fel. Javában zajlik ennek felújítása is, javítják a fából készült berendezéseket, és tetőszerkezet kerül a színpadra. A karbantartási munkálatokat helyi költségvetésből valósítják meg – mesélte az alpolgármester.

Kárásztelep parkja is megújul

A javítások és építkezések mellett folyamatban van a járdák öntése, amit már az elmúlt évben elkezdtek. Az idén 1,2 kilométeren, a Sikátor, a Fűz, és az Új utcában folytatják a munkálatot. A járdák mellett álló kiöregedett szilvafák helyére díszfákat ültetnek, korszerű külalakot adva a településnek. Két utcában már állnak a gömb koronájú díszfák, a jövőben falu minden részére ilyeneket telepítenének.

„Kis díszfákat ültetünk, amely egységes képet ad az utcának, nem igényel sok gondozást, de új arculata lesz általa a településnek” – emelte ki a polgármester, aki hozzátette, befejezték a község utcáinak aszfaltozását, mindössze néhány utcavég maradt el, de ezekre is elkészült a terv, és benyújtották a pályázatot.

Sok településhez hasonlóan Kárásztelek is nyit más helységek irányába, van egy hat kilométer hosszú kövezett út Zoványifürdő és Ipp irányába, ennek kiépítését, aszfaltozását akarják a jövőben megvalósítani. Ha ez elkészül, jó szerkezetű út vezetne az autópálya, a Nagyfaluban található felhajtó felá.

Cél: szociális negyed építése, földgázbevezetés, parkosítás

Kraszna és Szilágybagos után a jövőben Kárásztelekre is épülne idősek otthona. A polgármester elmondta, szociális negyedet építenének, amely magában foglalna egy idősek otthonát és tíz családi típusú gyermekotthont. A Fűz utca végére tervezett majdani létesítménynek helyet adó területet ebben az időszakban telekkönyvezik, ezt követi majd a tervezés és a pályázás. Az európai uniós szabványoknak megfelelő otthon akár 70-100 személy befogadására is alkalmas lenne.

Az egyház a Bethlen Gábor Alap és az önkormányzat jelentős támogatásával építi a megye egyetlen római katolikus zarándokházát. A munkálatok zajlanak, az idén is pályáztak, remélhetőleg sikeresen, hogy mihamarabb elkészülhessen az épület.

Díszfákat ültettek az utak mentén

Egy másik nagy terv a földgáz bevezetése, ennek megvalósítására egyesületet hoztak létre Szilágynagyfalu központtal, zajlik a szükséges műszaki iratcsomó elkészítése, és megragadnak minden lehetőséget, hogy finanszírozást kapjanak – tette hozzá Faluvégi Ferenc.

A központi tereket szeretnék parkosítani, mert még van olyan zöldövezet, ahová növényeket ültethetnének, padokat helyezhetnének el, továbbá átépítenék a parkolót, folytatnák a díszfák ültetését, és szintén helyi költségvetésből az orvosi rendelő előtti teret is felújítanák.

Oktatás, kultúra

A magyar kormány támogatásával több mint egy éve elkészült a római katolikus egyház által épített óvoda, amelynek megnyitásához már csak az engedélyekre van szükség. Amint megkapják a szükséges jóváhagyásokat, az óvoda átköltözik – tudtuk meg az alpolgármestertől. Az óvodához az elmúlt időben tűzifaraktárt is építettek.

Mintegy 14 évvel ezelőtt újították fel a helyi kultúrotthont, a közeljövőben új födémmel látnák el az épületet, erre, valamint új felszerelésekre, belső javításokra pályáznának. A domoszlói egykori iskola épületére, amit most kultúrházként használnak, szintén új födémet építenének.

A településnek fúvószenekara is van, a Karaszfanband, amely nemcsak a környéken, hanem már a határokon túl is ismert.

A helybéliek vállalkozószelleműek

Kárásztelek a környező települések közül mindig kimagasló volt a munkahelyek számát tekintve, vállalkozó szelleműek a kárásztelekiek, a mezőgazdaság jó irányba fejlődik, jelenleg két szőlőbirtok van a településen, két pincészet, az egyik az Ágoston, a másik a Vinum Partium pezsgőpincészet. Hét helybéli gazda pályázatok által beszerzett modern mezőgazdasági gépekkel műveli a mezőgazdasági területeket. E mellett még kiemelendő az állattenyésztés: juhokat, teheneket, húsmarhát tart néhány gazdálkodó.

Megművelik a mezőgazdasági területeket

A településen két nagyobb építkezési vállalkozó van, akik nemcsak helybélieket, hanem a környéken lakókat is foglalkoztatnak, viszont Kárásztelek legerősebb brandje a pezsgő, ami a közeljövőben tározói részleggel bővül.

Nemcsak jó gazdálkodók, hanem szorgalmasok és kitartók is. Az utóbbi években három fiatal végzett az orvosi egyetemen, egyikük már a budapesti érsebészeten dolgozik, egy fiatal építészeti egyetemet, kettő tanítóképző főiskolát, egy informatikát, egy a természettudományok-biológia karon végzett, viszont a nagyvilág, az újabb lehetőségek „elcsábítják” őket, de tovább viszik a falu, Kárásztelek, hírnevét, és mindazt a jót, munkaszeretetet és emberséget, amit itt tanultak.

Kapcsolódók

Kimaradt?