A művészetek és a sportok kedvelőinek is vonzó a borairól híres Szilágysámson

Szilágysámson elsősorban a kiváló borairól, a különleges pincesoráról ismert. A sikeres pályázatoknak és a nyitottságnak köszönhetően azonban a községközpont és a hozzátartozó Mocsolya gyors iramban fejlődik. A dimbes-dombos, csodálatos tájat, a borairól híres települést mi is bebarangoltuk. Megtudtuk, hogy a képzőművészek és a kerékpározás szerelmesei is előszeretettel látogatják szilágysági magyar többségű községet.

Tövishát gyönyörű falvai közé tartozik Szilágysámson és Mocsolya. A két magyar többségű településből álló község összlakossága közel 1800 fő, Sarmaság előtt hét kilométerrel, a Zilah–Szatmár E81-es főúttól négy kilométerre helyezkedik el Mocsolya, hét kilométerre a községközpont, Szilágysámson. Mindeddig ez utóbbi zsáktelepülés volt, mert bár csak öt kilométerre van tőlük a Szatmár megyei Szér település, az odavezető földút járhatatlan volt. 2014-ben nyitni kezdtek a szomszéd megye irányába, lekövezték az utat, 2016-ban pályázatot nyújtottak be ennek felújítására, és a tavaly elkezdhették a munkálatokat.

Készül az összeköttetés Szatmár megyével | A szerző felvételei

A héten, ottjártunkkor a helyi lakosok a kapuban álltak és „várták” az aszfaltot. Az első réteggel a munkások a megyehatártól az első házakig érkeztek, és már csak napok kérdése, hogy aszfaltos út vezessen a községközpontig, a református templomig.

Bántó Zoltán, a megye legfiatalabb magyar polgármestere a tavaly második mandátumát kezdte. Látva a házak előtt álló helyiek lelkesedését, elmondta, mindenki örül az útfelújításnak, a nyitásnak Szatmár megye irányába, ami a terv szerint jól halad. A pályázati előírás alapján a hidakat és a bejáratokat is megerősítik, és a sámsoni rész elkészülte után a munkások Mocsolyán folytatják a munkálatokat.

Őszre csatlakozhatnak a víz- és csatornahálózatra

„A községünkben történelmi pillanatot élünk meg, mert víz- és szennyvízhálózatról közel húsz éve álmodunk, most viszont már a rendszer terhelésén, a hálózat kipróbálásán dolgozunk. A falu fejlődésének szempontjából ez egy nagy eredmény, ami projekten keresztül valósulhatott meg” – mondta a polgármester.

Öt éve pályázták meg a hálózat kiépítését, a rá következő évben megkapták a pozitív visszajelzést, aláírták a szerződést, és azóta szinte folyamatosan dolgoznak a rendszeren, ami 20 kilométer hosszú víz- és szennyvízhálózatot, több mint 200 köbméter tartályt, egy közös tisztítóállomást, pumpaházat foglal magában, és amihez több mint 500 lakás fog csatlakozni.

Jól haladnak a munkával

Ahhoz, hogy a rendszer jól működjön, három áramerősítőt szerteltek fel, különben nem bírta volna a terhelést, nem tudták volna működtetni a hálózatot. Ezeket a falu határában helyezték el, s bár nem szerepelt a projektben, „addig jártunk, amíg ezt is jóváhagyták” – mesélte Bántó Zoltán, aki bizakodóan tette hozzá: ősszel átadhatják a rendszert.

Szociális szolgáltatást nyújtanak a község idősebb lakosainak

A polgármester elmondta, már az első kinevezését követően szeretett volna szociális téren is segíteni a község idősebb lakosainak. Az idén ez körvonalazódni látszik, mert a Zilahi Diakónia Alapítvány segítségével benyújtották a szociális gondozási pályázatukat a megyei tanácshoz, amit remélhetőleg kedvező bírálnak el.

„Májustól nálunk is működik otthoni idősgondozás, foglalkoznunk kell az idősekkel, és igény volt rá” – emelte ki a polgármester. A megyei önkormányzat támogatása révén szerződtethetnek egy alkalmazottat, aki a meglévő tíz család mellett, újabb tíz családról gondoskodhat Szilágysámsonban. Mocsolyán ez a szolgáltatás már évek óta sikeresen működik két alkalmazottal, ott 40-50 családról tudnak gondoskodni a református egyház közreműködésével.  

A sportolni vágyóknak is kedveznek a jövőben

A napokban aláírták a szerződést az Országos Befektetési Alappal egy modern sportcsarnok megépítésére, amely elsősorban a község általános iskolás diákjait szolgálná ki, de a sportolni vágyó lakosok előtt is nyitva lesz. Az elkövetkezendő egy hónapban elkészítik a tervet, a rá következő hat hónapban elkezdik a kivitelezést, mindez azt jelenti, hogy jövőre hasznos sportlétesítménnyel bővül a község a Szikszai Lajos Általános Iskola udvarán.  

Megújult a turisztikai központ Mocsolyán

A járványtól, az ezzel járó intézkedésektől függően ősszel 30-40 kilométeres távon amatőr és profi szintű mountain bike bicikliversenyt szerveznének a dimbes-dombos tájaikon, a pincesort érintve, amelyre településtől, megyétől függetlenül bárki jelentkezhet, akár családostól is. Ezt évente megrendeznék, és idővel nemzetközi szintre emelnék. A polgármester elmondta, a versenyről időben tájékoztatják az érdeklődőket.

Szilágysámson a képzőművészeknek is teret ad

Közel négy éve a csodálatos, megörökítésre váró tájakra tíz-húsz képzőművész érkezik. Bántó Zoltán polgármester javaslatára 2018-ban szervezték meg az első képzőművészeti alkotótábort, amellyel az volt a cél, hogy Sámsonra fordítsák a figyelmet, mert a borászatáról is híres falu hagyományos épített környezete, régi házai, temploma és építészeti örökségszámba menő pincesor nyújtotta látvány révén alkalmas arra, hogy képzőművészeti alkotásokat inspiráljon.

Az ihletként szolgáló borpince sor | Fotó: Szilágyi Júlia

Az akkor sikerrel zárult képzőművészeti tábor eredményesnek bizonyult, ezáltal Szabó Attila festő, muzeológus és Dabóczi Géza festő-grafikus meghívására a következő évben a községbe már Magyarországról is érkeztek, akik tizenkét napon át alkottak, főleg festészeti, grafikai munkák készültek, de olajfestményeket, akrilokat és pasztellrajzokat is kiállítottak a falunapokon.

További fejlesztések a községben

Mocsolyán már évek óta működik egy varroda, amely eddig 10-15 személyt foglalkoztatott. Az idei tárgyalásokat követően a polgármester elmondta, a margittai cég a már ott lévő munkásokhoz újabb 15-20-at alkalmazna, ez óriási gazdasági előrelépés, mert közel 50 munkahely lesz a községen belül, és a lakosoknak nem kell majd más településre ingázniuk.

Bántó Zoltán elmondta, a borairól híres községben a pincesorra is elvezetnék az áramszolgáltatást, ezzel is a pincék és a turizmus fellendülését segítenék elő. Régi vágyuk, hogy az egy hektár területen lévő víztározót kitakarítsák, és használatba adják, amely ugyancsak a turizmusnak kedvezne, mert halastóvá lehetne alakítani. A nagy infrastrukturális beruházásokat követően eljött az ideje a közterületek rendbetételére, zöldövezetek, parkok, játszóterek létrehozására az idősek és a gyermekek számára.

A községi utak aszfaltozására is benyújtottak egy pályázatot, amit szintén megnyertek, és remélik, a szerződéskötést követően mihamarabb elkezdődhet a teljes útfelújítás. A községnek van egy háziorvosa, szintén pályázat útján 100 ezer eurót nyertek a rendelő felújítására, jelenleg a közbeszerzésnél tartanak – tette hozzá a polgármester.

A kultúrotthont is korszerűsítették

A kultúrotthont, az iskolákat felújították, viszont modern technológiai eszközökkel kellene ellátni, gazdagítani. A községközpont neves szülöttjéről, Szikszai Lajos egykori főispánról minden évben megemlékeznek, tiszteletére szobrot állítottak az iskola udvarán, és minden évben emlékversenyt szerveznek a helyi iskolavezetőség segítségével, ami még tavaly sem maradhatott el, online tartották meg.

A községi temetőkertben méltó körülmények között búcsúztathatják el az elhunytakat, mert a tavaly elkészült a szilágysámsoni ravatalozó. Mocsolyán a terület rendezése zajlik, remélhetőleg az idén az alapot leönthetik – mondta a polgármester.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

A község a sikeres pályázatoknak és a nyitottságnak köszönhetően gyors iramban fejlődik. Már elszigetelődésről sem beszélhetünk esetükben, mert a közeljövőben elkészülő Szatmár megye irányába haladó út nagy előrelépést jelent számukra, illetve azok számára is, akik megismernék ezt a dimbes-dombos csodálatos tájat, a borairól híres települést. Remélhetőleg a jövőben nemcsak a képzőművészek, hanem a kerékpárversenyek kedvelői is megkeresik ezt a szilágysági magyar községet, és a vendégszerető lakóit. Mindenkit szeretettel várnak e szépséges tájra – üzeni zárásként a polgármester.

Kapcsolódók

Kimaradt?