Szilágycseh elindult a fejlődés útján – „olyan várost akarunk, ahol a rend az úr”

A tövisháti Szilágycseh, a kisebb városokhoz hasonlóan a nagyvárosok színvonalát akarja elérni, ami pályázatok nélkül szinte lehetetlen – mondta Bálint Ervin polgármester. A pályázatokhoz viszont önerőre van szükség, ami nem minden esetben adott, de próbálkoznak, terveznek, és arra törekszenek, hogy a jó úton haladjanak, ehhez viszont folyamatos munkára, jó csapatra, összefogásra van szükség. Ha kell, akár önkéntes munkával is tesznek a közért, a városszépítésért.

Korszerű intézményekben tanulhatnak a diákok

A szilágycsehi Gheorghe Pop de Băseşti Technológia Líceum felújítására július 1-én megkötötték a szerződést a kivitelező céggel, e hónap végén vagy augusztus elején elkezdődhet az oktatási intézmény külső és belső modernizálása. Az uniós projekt biztosítja a belső berendezéseket is, új bútorzatot, okos eszközöket. A beruházás összértéke 4 millió euró.A szerző felvételei

„Gondot jelent a tanulók elhelyezése, mert két évig fog tartani a munkálat, de kidolgoztunk egy A és egy B tervet. Amíg az emeleten dolgoznak, a diákok egy részét átköltöztetnénk más intézményekbe, ugyanakkor az sem kizárt, hogy a munkások az oktatás után, délután végeznék a felújítást” – mondta a polgármester.

A városban két napközi működik, mindkettő felújítására letették a projektet, és tervben van a 2-es számú napközi bölcsődévé alakítása. Felmérték a többi iskola állapotát is, a korszerűsítésre 8 millió euró anyagi kerete van a városnak, ennek függvényében fognak a továbbiakban pályázni – tette hozzá a polgármester.

Kedvező körülmények az idősek és a fiatalok számára

A városban működő idősek otthonának nemrég 300 ezer lejt szavazott meg a megyei tanács, hogy a 25 személyt ellátó intézet működési költségei biztosítva legyenek. ,,Az elmúlt időszakban fokozott terhelés alatt volt ezen intézmény, éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk nem csak a megyei kórház, de az egész megyére kiterjedő egészségügyi és szociális ellátás támogatására is” – mondta Szilágyi Róbert, a megyei tanács alelnöke.A polgármester és a kialakítás alatt álló sétálóutca

„A fiatalokat itthon akarjuk tartani, ezért számukra tanuszodát fogunk építeni a Berekbe, öltözővel, illemhellyel, parkolóval. Délelőttönként a tanárok ott tarthatják a testnevelés órákat, délután 2-től este 9-ig a helybéliek használhatják az uszodát. Ezt megelőzően felújítjuk a Cosbuc utcát, a lefolyókat és a járdákat, a zöldövezetet átalakítjuk, hogy minél otthonosabb legyen a környék” – mondta a polgármester.

A helyiek és a turisták számára megpályázták a WiFi4EU programot, ezáltal a város 13 pontján nyílt wifi-hozzáférést biztosítanak. A régi moziterem a város egyik legszebb épülete, ennek felújítását is megpályázták. Az épületet, melynek alsó szintjén könyvtár van, kulturális központtá szeretnék átalakítani.

A városszépítést már elkezdték, a hivatal és az iskola előtti sétálót, parkot átalakítják, a napokban térkövet helyeztek le, a közeljövőben padokat raknak, virágládákat és faállványt futónövényekkel. A gyermekek számára két játszótér felújításán dolgoznak, ezek jövő hónapban elkészülnek. A felső központi parkot modernizálták, és beüzemeltették a szökőkutat. A Gyulaffy László Általános Iskola mögé parkolóhelyeket alakítottak ki, most dolgoznak a felső iskola előtti parkolóhelyek kiépítésének tervén.

A városban ANL tömbházat építenének, elkészült a projekt szerződése, a tervek szerint 20 lakás lesz a tanügyi káderek és a fiatal orvosok számára a két lépcsőházas ingatlanban.

Infrastrukturális beruházások

Elsődleges céljuk, hogy év végéig befejezzék a városhoz tartozó négy település – Nádasd, Mutos, Oláhhorvát és Völcsök – csatornarendszerének kiépítését, és a vízhálózat bővítését. Az első három településen a munkálatokat 95 százalékban befejezték, néhány összeköttetést kell még megoldani – mondta Bálint Ervin. Ezt követi majd az utcák javítása, kövezése.

Szilágycsehben kicserélik az ivóvízhálózatot, majd folytathatják a város kozmetikázását. Belefoglaltak a költségvetésbe 210 ezer lejt az utcák telekkönyveztetésére, hogy könnyebben tudjanak pályázni. Nemrég befejezték a Motos település fele vezető 1400 m hosszú útszakasz aszfaltozását, a vasúttól a falu bejáratáig, a múlt héten befejezték az Ady Endre és a Mihai Eminescu utcák felújítását, és újabb négy utca – Március 8, Campului, Cetatii, Crisan – korszerűsítésére akarnak licitálni, de tervben van a Bartók Béla, Petőfi Sándor és a Dózsa György utca modernizálása is.

Szilágyi Róbert alelnök elmondta, a 108 D Máramaros és Szilágycseh között lévő 4 km hosszú útszakasz két részén zajlanak a munkálatok, amit a megyetanács finanszíroz. A vállalkozó megígérte, hogy év végéig befejezik a felújítást. A Szilágycseh-Zilah szakaszon jelen pillanatban az ütemterv szerint haladnak a kivitelezéssel, bár sok vitájuk volt a kivitelező céggel, mert Szilágyszeg községben a vízhálózat akadályozza a munkálatokat, ezért a csöveket távolabb kell helyezni.

,,A vállalkozó megígérte, hogy a hálózat felmérését még a múlt hónap közepéig elvégzi, de mindeddig csak 10 százalékát valósította meg, és amíg nem tudjuk beazonosítani a vízhálózat pontos nyomvonalát Szilágyszegen belül, nem tudjuk folytatni a munkálatokat” – mondta az alelnök. Ami a Szilágyszeg után lévő szakaszt illeti, három hete a vállalkozó kérte, hogy a megyei út kazettázási munkálatait végezzék el 4 km-en, mert ameddig ez nem készül el, addig nem lehet a stabilizáló réteget ráhelyezni, és nem tudnak aszfaltot önteni. Végre három hét után, hétfőtől beindultak a munkálatok. ,,Előreláthatóan év végéig a dobai nagykanyarig leaszfaltozzák az utat, de minden héten kimegyünk terepre, hogy ellenőrizzük a munkálatokat, és arra ösztönözzük a kivitelezőt, hogy tartsa be a szerződésbe vállaltakat” – tette hozzá az alelnök.

Kultúrából sincs hiány

Szilágycseh a megye egyik legaktívabb települése. Június 1-én gyermeknapot rendeztek, július 24-én bográcsfőző fesztivált tartanak, minden évben rendhagyó Benedek Elek Mesemondó Versenyt szerveznek, szakmai rendezvényeket, gazdafórumot, orvostovábbképzőt, farsangi és jótékonysági bálokat, évente megtartják a Magyar Kultúra Napját, a Tövisháti Napokat, amely idén augusztus 28-án és 29-én lesz, valamint néptánc és színjátszó táborokat szerveznek.

,,A városnak és falvainknak fejlődésre van szüksége. Olyan várost akarunk, ahol a rend az úr. Olyan helyen akarunk élni, ahol gyermekeink és családjaink jövője biztonságban van, ahol megoldódnak az ügyek, ahol előre, nem pedig visszafele lépünk. Európai uniós pályázatokra van szükségünk ahhoz, hogy lendületet kapjunk a fejlődésben” – fogalmazta meg a polgármester.

Kapcsolódók

Kimaradt?