Mindenki „Rezső bácsijáról” elnevezett szakkollégiumot alapított a Sapientia EMTE

Jóváhagyta tegnap a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának tanácsa a Thiesz Rezső Szakkollégium létrehozását. Ezzel a kertészmérnöki és tájépítész hallgatókat, a témavezető oktatókat szólítják meg, számukra nyújtanak szakmai-egyetemi keretet a tudományos kutatómunkához, a szakmai tervpályázatokon való részvételhez, az interdiszciplináris együttműködéshez és más egyetemi-szakmai rendezvényekhez

Az egyetemen több működő szakkollégium is van, többek között a marosvásárhelyi Egészségvédelmi Szakkollégium, a Csíkszeredai Karon működő Bölöni Farkas Szakkollégium, vagy a Kolozsvári Karon működő Collegium Iuridicum. A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának első szakkollégiuma, a 10 éve működő Kiss Elemér Szakkollégium, amely a kar matematika és informatika tanszékhez tartozó alap- és mesterképzések nappali tagozatos hallgatóinak szellemi és közösségi műhelyeként működik.

A szerző felvételei

„Szakkollégiumaink magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, a felsőoktatást kiegészítő képzést nyújtó intézmények, melyeknek céljai a szakmailag igényes értelmiség kinevelése” – jelentette ki a Maszolnak dr. Farkas Csaba, a Sapientia EMTE rektorhelyettese.

Mint mondta, az egyetemen működő szakkollégiumok céljait a hallgatói öntevékenységre épülő előadássorozatok, kurzusok, viták szervezésével, valamint „a magas fokú szakmai tudáshoz szükséges feltételek biztosításával” kívánja megvalósítani. Hozzátette, „az egyetem nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, amely a kiemelkedő diákok megtalálásán túl, képességeik kibontakozását és fejlesztését jelentheti, amelyekre nagyon is alkalmas intézmény egy szakkollégium. Egy jól működő oktatási intézményben szükség van a szakkollégiumi intézményekre” – hangsúlyozta a rektorhelyettes.

Célok és lehetőségek

A létrehozandó Thiesz Rezső Szakkollégium célja a diákélet szakmai alapokon való továbbszervezése. „A cél a szakmai előadások-, workshopok-, közösségi és kulturális programok-, szakmai tanulmányutak-, nyári táborok szervezése mellett a szakkollégista hallgatók kutatói tevékenységének támogatása, kutatócsoportokba való bevonása, a Tudományos Diákköri Konferenciás tevékenységek támogatásával” – nyilatkozta a Maszol kérdésére Molnár Katalin tanársegéd, a Thiesz Rezső szakkollégium vezetője.

Kifejtette, a kollégisták továbbtanulásra (mesteri, doktori képzések elvégzésének) biztatása, felkészítése és támogatása is szerepel a célok között. Mint mondta, az új szakkollégium olyan programokból álló kínálat létrehozását célozza meg, amely elsősorban kertészmérnöki-, tájépítészmérnöki, agrármérnöki, erdőmérnöki és növényorvos képzésben részvevő hallgatók számára a tanórákon kívüli, de azt kiegészítő ismeretek megszerzését szolgálja.

A névadó mindenki „Rezső bácsija”

„A kollégium névadója egy kitűnő szakember és pedagógus, dr. Thiesz Rezső, mindenki »Rezső bácsija«, aki a gyümölcstermesztés tudományának doktoraként elhivatott munkával oktatta és oktatja hallgatóit” – hangsúlyozta a Maszolnak dr. Ványolós Endre adjunktus, a tájépítész mérnöki képzés programfelelőse.

Molnár Katalin hozzátette, a névadó szerteágazó életútja során társtudományokból gyűjtött szakmai tapasztalataival átszőtte gyümölcstermesztői, nemesítői oktatói munkáját, így sokkal többet adott át hallgatói számára, mint a szűken vett tantárgyi követelmények. Az egyetem tehát egy olyan szakkollégiummal gazdagodik, amely a kertészmérnöki és tájépítész hallgatókat, a témavezető oktatókat szólítja meg, nyújt számukra szakmai-egyetemi keretet a tudományos kutatómunkához, a szakmai tervpályázatokon való részvételhez, az interdiszciplináris együttműködéshez és más egyetemi-szakmai rendezvényekhez.

Kapcsolódók

Kimaradt?