Furábbnál furább fordulatokat vesz a miniszterelnök plágiumbotránya

Fotó: gov.roElőször fordul elő, hogy egy bíróság Romániában megakadályozza egy plágiumgyanús doktori dolgozat vizsgálatát. Az ügyben eljáró bíró, Marius Iosif a jelenlegi kormányszóvivővel egyazon szabadkőműves páholyban tevékenykedett. A G4Media portál szerint a dosszié nem véletlenül került éppen hozzá, a rendszert „meghekkelték”. A gyanút fokozza, hogy a bíró előbb az áthelyezését kérte, majd váratlanul nyugdíjba vonult.

A bukaresti táblabíróság június 21-én, nem kis meglepetésre utasította az oktatási minisztérium érintett szakosztályát (Végrehajtó Egység a Felsőoktatás, valamint a Kutatás, Fejlesztés és Innováció Finanszírozásáért), hogy törölje a Nicolae Ciucă miniszterelnök doktori disszertációjának vizsgálatára irányuló, korábban befogadott beadványokat. Magyarán nem vizsgálhatja a kormányfő dolgozatával kapcsolatos plágiumvádakat az egyetlen intézmény, amely ebben illetékes lenne – ami precedens nélküli.

Az ítélet kihirdetése után azonnal a G4Media.ro felfigyelt egy furcsaságra. A bíróságok portáljának tanúsága szerint a kormányfő dossziéjában peres félként jelent meg egy algériai egyetemista hölgy, valamint a Bukaresti Bevándorlási Hivatal. Nemsokára kiderült, hogy az anomália mögött az igazságügyi berkekben „mappa” néven ismert módszer áll, amellyel különböző dossziékat a „megfelelő bíróhoz” terelnek.

Véletlenszerű ügyelosztás – elméletben

A törvény kötelezi a bíróságokat, hogy az ügyeket – egy számítógépes alkalmazás segítségével – véletlenszerűen osszák szét az – alapfokon többnyire egyetlen főből álló – ítélőtanácsok között. Ez a pártatlan igazságszolgáltatás egyik alapfeltétele. A törvény ugyanakkor megköveteli a bíróktól, hogy ne ítélkezzenek olyan ügyben, amelyben bármilyen módon érdekeltek.

A G4Media portál szerint a Nicolae Ciucă ügyében eljáró Marius Iosif korántsem pártatlan, ugyanis több közhivatalt köszönhet a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL), amelynek az elnöke a felperes miniszterelnök. A korábbi brassói bírót 2007-ben Tudor Chiuariu igazságügyi miniszter kinevezte a szaktárca jogszabály-véleményezési osztályának igazgatójává, majd az Országos Büntetés-végrehajtási Parancsnokság élére, valamint ugyancsak rá bízta a felszámolt igazságügyi titkosszolgálat, a SIPA irattárának felleltározására alakult bizottság vezetését.

A PNL 2008-as ellenzékbe kerülése után Iosif visszatért a bírói testületbe, majd ügyvédként tevékenykedett, mielőtt ismét az igazszolgáltatást választotta. Nemrégiben helyezték át a Bukaresti Törvényszékről a Bukaresti Táblabíróságra, ahol a miniszterelnököt érintő, precedens nélküli ítéletet követően kérte a nyugdíjazását.

A G4Media szerint aligha véletlen, hogy Ciucă ügye éppen egy olyan bíróhoz került, akit az alperes pártja három közhivatalba is kinevezett korábban. A pártatlanságával kapcsolatos kérdésekre azonban Marius Iosif nem válaszolt, illetve megtagadta a portál újságírójától, hogy a dossziét tanulmányozza, holott – közszereplőről és nyilvános eljárásról lévén szó – a periratok elvileg közérdekű információnak számítanak.

Árulkodó figyelmetlenség?

A G4Media bírósági forrásokra hivatkozva azt állítja: „alapos a gyanú”, hogy a szakmai berkekben „mappa” néven ismert módszerrel „terelték” Nicolae Ciucă ügyét Marius Iosif ítélőtanácsához, a turpisságot viszont leleplezte a táblabíróság egyik hivatalnokának figyelmetlensége.

A már említett források elmagyarázták a portálnak, hogyan játszható ki a véletlenszerű ügyelosztási rendszer, illetve miért utal ennek a módszernek használatára az algériai egyetemista jelenléte a miniszterelnök perében.

Ciucă pere a bíróságok portálján. A bejegyzést a G4Media cikkének megjelenése után módosították

A bukaresti Bevándorlási Hivatal április 13-án kiutasította Romániából Melissa Abdel Moumene algériai egyetemistát. A hölgy megóvta a döntést, keresetét április 29-én iktatták a Bukaresti Táblabíróságon 2826/2/2022 szám alatt. A véletlenszerű elosztás során a dosszié Marius Iosif 21F jelű ítélőtanácsához került. Ekkor lépett működésbe a G4Mediának nyilatkozó bírósági források szerint a „mappa” fedőnevű művelet első szakasza: a 2826/2/2022 számú ügyirathoz hozzáadták peres félként Nicolae Ciucă miniszterelnököt, az oktatási minisztériumot és a végrehajtó egységét. Mindkét per tárgya ugyanaz: közigazgatási végzés megsemmisítése.

Mivel mégiscsak két külön perről van szó, a második lépésben Moumene keresetét újraiktatták, 2636/2/2022-es számmal, és egy újabb véletlenszerű elosztás során a 22F jelű ítélőtanácshoz rendelték.

Annak érdekében, hogy a csalásra ne derüljön fény, a bíróságok portálján az eredeti dossziéból törölni kellett volna Melissa Abdel Moumene és a bevándorlási hivatal nevét, erről azonban megfeledkezhetett a táblabíróság illetékese, ugyanis peres félként szerepeltek a kormányfő perében még az ítélethirdetés napján, június 21-én is. Egy táblabírósági forrás ugyanakkor úgy vélte, nem feledékenységről van szó, hanem inkább óvatosságról: utólag ugyanis ellenőrizni szokták az olyan dossziékat, amelyekből peres feleket töröltek.

A táblabíróság cáfol

A Bukaresti Táblabíróság kezdetben nem válaszolt a G4Mediának az üggyel kapcsolatos kérdéseire, a cikk megjelenése után viszont közzétett egy cáfolatot, amelyben egyszerű „műszaki hibával” magyarázza a két dosszié „összekeveredését”. Egyúttal burkoltan azzal vádolta az újságírókat, hogy ellenőrizetlen információk közzétételével aláásták a bíróság hitelét és a közvélemény bizalmát.

A táblabíróság cáfolatához fűzött kommentárjában a portál rámutat: a műszaki hiba teóriája akár hiteles is lehetne, ha az ügyben nem volna megannyi furcsa egybeesés. A bíró és a PNL kapcsolatán túl példaként említik, hogy Moumene és a bevándorlási hivatal június 25-én, egy munkaszüneti napon „tűnt el” végül a miniszterelnök peréből. Másfelől a portál szerint az ügyek véletlenszerű elosztásának rendszere távolról sem annyira „bombabiztos”, ahogyan azt a táblabíróság közleménye megpróbálja beállítani. A „mappa” módszer használatára bizonyíték is van, egy büntetőítélet, amelyet ilyen jellegű visszaélés miatt szabtak ki éppen a Bukaresti Táblabíróság egyik bírájára és írnokára.

Az is furcsa, hogy Marius Iosif a június 21-i ítélethirdetés után váratlanul kérte a nyugdíjazását, pedig május 25-én még áthelyezésért folyamodott, ami arra utal, hogy maradni szándékozott a bírói testületben.

Kapcsolódók

Kimaradt?