„Betáncoltak” a felnőttlétbe a Bethlen Gábor Kollégium végzősei

Befogadták a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium végzőseit a felnőttek közösségébe a 27. Bethlen-bálon.

Fotó: Lőrincz Kinga

A tanév egyik legkiemelkedőbb eseményére került sor szombaton a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban. A tanári kar, a szülők és a helyi közösség jelképesen befogadta soraiba a kollégium végzős diákjait. A beavatás a hagyományos Bethlen-bál keretében zajlott, amelynek a város egyik ismert elegáns étterme adott otthont immár sokadik alkalommal, és amely ismét zsúfolásig megtelt a felnőtt gyermekeiket ünneplő szülőkkel, tanárokkal, rokonokkal.

A közel négyszáz résztvevőt a rendezvény konferálói, Kerekes Erika igazgató-helyettes és Demeter Szabolcs iskolalelkész köszöntötték.

Fotó: Lőrincz Kinga

Elsőként a Bethlen-bál idei fővédnöke, Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke üdvözölte a maturandusokat. „Isten áldja meg a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium végzős diákjait, hogy az iskola hírnevét, szellemiségét minél tágabb körben hirdessék” – mondta. A püspök felidézte: ezelőtt nyolc évvel volt fővédnöke a bálnak, amikor a tombolán egy almafát nyert és amelyet az otthoni kertjébe ültetett el. Az első évben még csak egy almát termett a fa, tíz év után azonban már egy kosárra valót szedhetett róla. Kató Béla párhuzamot vont az almatermés és a fiatalok fejlődése illetve a közösségért felvállalt feladatok között, kihangsúlyozva, hogy elsősorban türelemre van szükség mindenben, ameddig megérni látjuk munkánk gyümölcsét.

Fotó: Lőrincz Kinga

A köszöntések sorát Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere folytatta, aki a közösséghez való tartozás felelősségét és szépségét hangsúlyozta. A végzősöknek azt kívánta, hogy a kollégiumban megtett útjuk végül körúttá váljon, azaz felnőttként térjenek vissza az alma materbe és a városba.

Gudor Kund Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese, Pál apostolnak a filippiekhez írt levelét idézve, azt kívánta a diákoknak, hogy az életüknek ebben a szakaszában megfogalmazott célok (érettségi, továbbtanulás  és hasonlók) mellett ne feledkezzenek meg a láthatatlan célokról sem, hogy olyanok legyenek, mint amilyennek Isten akarja.

Fotó: Lőrincz Kinga

Szabó Csilla Erzsébet, a Fehér Megyei Magyar Pedagógusszövetség elnöke, a bál szépségét és eleganciáját méltatta, amely a letűnt történelmi korok hangulatát idézi némiképp.

Végül Szőcs Ildikó igazgatónő köszönte meg a diákoknak, hogy a kollégiumot választották és arra buzdította őket, hogy a továbbiakban, akárcsak a kollégiumban, a megszerzett tudást érzéssel, hittel, reménnyel és szeretettel párosítsák.

Fotó: Lőrincz Kinga

A köszöntések után a diákok társasági táncokat mutattak be, amelyet Tóth-Bóna Boglárka Luca és Tóth Bence Petőfi-programos ösztöndíjasok tanítottak be és koreografáltak. Ezt követően a diákok megnyitották a bált, és kezedét vette a hajnalig tartó mulatság, amelynek fő célja befogadni a fiatalokat a felnőttek közösségébe, megtanítani őket civilizált módon ünnepelni és mulatni.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?