A diákság került „rivaldafénybe” a magyar kultúra napján Nagyenyeden

A többéves hagyománynak megfelelően, Fehér megyében idén is a nagyenyedi és a gyulafehérvári diákság körében zajlott a magyar kultúra napjának tiszteletére szervezett központi emlékünnepség.

A megye két magyar nyelvű középiskolájának, azaz a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumnak és a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumnak a diákjai saját műsorral léptek a nagyközönség elé. Az eseményre január 22-én, hétfőn este került sor. Az esemény szervezői a Bethlen Gábor Kollégium, a Dr. Brendus Gyula Egyesület és a Fehér megyei RMDSZ voltak.A szerző fotóiA kollégium dísztermének zsúfolásig megtelt közönségét Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere üdvözölte, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a hétköznapok narratíváját manapság főként a szegénység, a gazdasági lemaradás és hasonlók uralják, elfeledkezünk arról, milyen felbecsülhetetlenül gazdag a kultúránk.

A jelenlevőket továbbá köszöntötték Szőcs Ildikó, a Bethlen-kollégium igazgatónője, Ladányi Árpád Csaba, a Fehér megyei RMDSZ elnöke és Farkas Ervin, a GMGK Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója.

Lőrincz Helga alpolgármester idén is kiosztotta a Magyar identitásőrzés és hagyományápolás nagymestere díjat, amelyet ezúttal Vincze András alprefektusnak ítéltek oda, aki volt alpolgármesterként, illetve egyesületi elnökként maradandót alkotott Felvinc magyar kulturális életének felvirágoztatásán.A kulturális műsor magvát a diákelőadások képezték. Felléptek a Bethlen Gábor Kollégium Fügevirág nevet viselő, Szilágyi Róbert tanár által vezetett néptánccsoportja, felkészítőik Tóth Bence és Tóth-Bóna Boglárka Petőfi-programos ösztöndíjasok, illetve az iskola Chorus Princeps vegyeskara, Szabó Zsombor tanár-karnagy vezetésével, zongorán kísért Mathias Edwin kollégiumi tanár.

A gyulafehérvári alma matert a Schneider Arnold karnagy által vezényelt fiúkórus képviselte. Az ünnepség a Hímnusz eléneklésével zárult.

Az előadást követően a Bethlen Gábor Alapítvány az Apafi-teremben friss pánkóval és meleg borral kedveskedett a résztvevőknek. Ugyanott táncházat szerveztek a fiataloknak, amely kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a két iskola diákjai megosszák egymással gondolataikat, tapasztalataikat.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?