Az egykori püspöki ház emléktábláját leplezték le Nagyenyeden

A Magyar Református Egység Napja előestéjén, pénteken, május 20-án,  Novák Katalin magyar köztársasági elnök és Kató Béla református püspök leleplezték az egykori nagyenyedi püspöki házon azt a háromnyelvű emléktáblát, amely az épület eredeti rendeltetését hirdeti.

A patinás, frissen felújított épület öt református püspök szolgálati és lakhelye volt. A bejárat mellett kihelyezett emléktáblán a következő felirat olvasható: E házban éltek és látták el hivatalukat az Erdélyi Református Egyház püspökei 1784 és 1847 között. Eperjesi Zsigmond 1748–1793, Keresztes Máté 1794–1795, Abacs János 1796–1815, Bodola János 1815–1836, Antal János 1836–1847. Helyreállíttatta az Erdélyi Református Egyházkerület a magyar kormány támogatásával 2022-ben.

Kató Béla püspök és Novák Katalin köztársasági elnök | Fotó: Bruzák Noémi/MTI

A 17. század jelentős részében Gyulafehérvár adott otthon a református püspöknek, de ideiglenes jelleggel már korábban is laktak Nagyenyeden református püspökök Toronyai Máté és Tasnádi Ruber Mihály személyében. Később nagyenyedi lelkipásztorokat, Vásárhelyi Molnár Istvánt, valamint Dézsi Lázár György és Szigeti Gyula István kollégiumi tanárt választották meg püspöknek. A püspökök szolgálati helyükön laktak megválasztásuk után is, de felmerült, hogy legyen egy állandó lakhely Nagyenyeden. Özv. gr. Székely Lászlóné gr. Thoroczkai Zsuzsánna 1783. június 2-án a Miriszló (ma Bethlen Gábor) utcai házát a Református Egyházkerületnek adományozta.

Ez az épület vált a püspökök házává az 1848–1849-es szabadságharcig, Nagyenyed pusztulásáig, amikor a püspöki lak megrongálódott, és bő tíz éven át elhagyatottan állt. A forradalom után, 1854-től, a református püspökök székhelye Kolozsvárra költözik, ezt a teológia követi 1896-ban. A püspöki lak a kollégium tanárainak nyújtott hajlékot egészen az 1948-as államosításig, a rendszerváltás után pedig szociális lakásként működött.

A püspöki palota belső tere | Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Az Erdélyi Református Egyházkerület a Bethlen Gábor Kollégium épületével és az utcában található három tanári lakással együtt kapta vissza a volt püspöki  ingatlant és az utolsó órában sikerült megmenteni az értékes épületegyüttest. A magyar kormány támogatásával teljes felújítás zajlik, az emléktábla leleplezésekor Bárócz Lehel projektfelelős ismertette a restaurálás előzményeit, a munkálatok különböző szakaszait pedig az épületben kiállított fotógyűjtemény örökíti meg. Az egykori püspöki házban rendezvényterem, vendégszobák, kiállítótér kap majd helyet. A projekt részeként borászatot, rendezvényeket befogadó helyszíneket, szálláshelyet is befogadnak majd a jelenleg felújítás alatt álló épületek.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?