Újabb részletek derültek ki Ferenc pápa csíksomlyói látogatásáról

A csíksomlyói Szűzanya és a kegytemplom is felkerül Ferenc pápa liturgikus ruhájára, amelyet a csíksomlyói látogatása alkalmából készít számára Sabău-Trifu Cristina egyházművész. Bár eddig is mintegy 500-an jelentkeztek, a szervezők további önkénteseket várnak segédkezni a június 1-jei esemény lebonyolításában. Május 31-én tanítási szünet lesz a csíkszeredai iskolákban. Szerdán újabb részletek derültek ki a pápalátogatásról.

Ferenc pápa Csíksomlyóra érkezéséig hetente tájékoztatják a szervezési kérdésekkel kapcsolatosan a sajtó képviselőit a szervezőbizottság tagjai. Az első ilyen alkalomra szerdán került sor a csíkszeredai Jakab Antal Tanulmányi Házban.

További önkéntesekre is számítanak

Nagy feladat hárul majd arra a több száz önkéntesre, akik segíteni fogják Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának lebonyolítását. Jelenleg 520 önkéntes jelentkezett és még további 2-300 személy jelentkezését várják. Az önkéntesek feladata lesz, hogy vizet osszanak szét a szentmisén részt vevők között, emellett segítik a tájékozódást, a szektorokhoz való eljutást és a Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesületével közösen segíteni fogják a mozgáskorlátozottak helyszínre jutását. Minderről Csobot Györgydeák Szabolcs, a pápalátogatás önkéntes-koordinátora adott tájékoztatást. A koordinátor elmondta még, hogy a csoportosan bejelentkezők felé kéréssel fordulnak, hogy ők maguk is jelöljenek ki olyan személyeket, akik felelősek lesznek az adott csoportért. A csoportvezetők 20-30 emberenként egy-egy felelőst választanak, akik figyelemmel követik a csoport mozgását, biztonságát, ezáltal is segítve a szervezők munkáját.

A szervezők elmondták még, hogy az önkéntesek koordinálásában, szállításában, ellátásában a Máltai Szeretetszolgálat is felajánlotta a segítségét. Ugyanakkor a Szeretetszolgálat felajánlotta, hogy hátrányos helyzetű gyermekek számára lehetővé teszi a részvételt a pápai szentmisén. Ennek során 8-12 éves gyermekek Csíksomlyóra utazásában fognak segíteni június elsején.

Hargita Megye Tanácsa is részt vesz az önkéntesek szervezésében, erről Zonda Erika a tanács Programok, projektek és közbeszerzési vezérigazgatóságának igazgatónője számolt be. A Megyei Tanács megszólítja mindazokat a civil szervezeteket, amelyek önkéntesek koordinálásával, felkészítésével foglalkozik. Ezen kívül bevonják Hargita Megye Tanácsának Hegyimentő Közszolgálatának munkatársait is.

Tanítási szünet lesz május 31-én

A pápalátogatást megelőző pénteken tanítási szünet lesz a csíkszeredai iskolákban - erről szintén Zonda Erika beszélt a megjelenteknek. Az oktatási minisztérium jóváhagyta, hogy a csíkszeredai diákok és pedagógusok legyenek szabadok ezen a napon. A kérést megfogalmazók figyelembe vették, hogy nagy számú ingázó diák jár a város intézményeibe és nekik is könnyebb a felkészülés a Csíksomlyóra utazásra, ha nem mennek pénteken iskolába. Az igazgatónő elmondta még, hogy a munkaügyi minisztériumnál kérelmezték azt is, hogy május 31-e munkaszüneti nap legyen, erről azonban még nem született döntés Bukarestben.

Zonda Erika elmondta, hogy városszerte 18-20 információs pontot fognak kialakítani a Csíkszeredába érkező zarándokok tájékoztatásának érdekében. Az információs pontok működtetésében a Hargita Megyei Tanács munkatársaira is számítanak majd.

Az énekek és a válaszok magyarul lesznek

A pápai szentmise részleteivel kapcsolatosan Urbán Erik tájékoztatott: a szentmisén elhangzó liturgikus szövegek a szentszék előírásai alapján kerülnek megszerkesztésre, Ferenc pápa olasz nyelven fog prédikálni. A mise során az olasz mellett bizonyos részek latinul és románul hangzanak majd el. A szertartás követhetősége érdekében minden résztvevő kap egy füzetet, amelyben az olasz és román részek magyar fordítása is szerepelni fog.

A szent énekek, az imák és a feleletek „a nép nyelvén”, magyarul fognak elhangzani - fogalmazott Urbán Erik. A ferences szerzetes beszámolt a Hármashalom oltár munkálatairól is. Ezzel kapcsolatban elmondta, szeretnék, ha a Nagy- és Kissomlyó hegyek közötti nyereg méltó helyszíne lenne a pápai szentmisének. A Hármashalom oltár lényegi elemei nem lesznek megváltoztatva, viszont előrefelé bővíteni kellett, hiszen nagy létszámú vendég és asszisztencia vesz részt majd a szertartáson. A munkálatok, ahogy a Maszol is beszámolt róla az elmúlt héten kezdődtek el.

Nyitva lesznek a templomok

A pápalátogatás előestéjén minden csíkszeredai katolikus templom nyitva lesz. Egységesen minden templomban 19 órakor kezdődő ünnepi szentmisével nyitják meg az eseményt. A csíksomlyói kegytemplomban virrasztást is tartanak.

Szeretnének a látogatás napján már a kora reggeli óráktól kezdődően imádságos légkört teremteni a szentmise helyszínén. Ezért reggel hat órától a különböző lelki csoportok vezetésével közös imádkozásra hívják az érkezőket. A beléptetés pontos menete még nem ismert, erről a későbbiekben fognak tájékoztatást adni – zárta szavait Urbán Erik.

Kolozsváron készül a pápa liturgikus ruhája

Urbán Erik beszámolt arról is, hogy különleges, a csíksomlyói látogatásra készülő ruhában fog misézni Ferenc pápa. A pápa ruháját Sabău-Trifu Cristina egyházművész tervezi és készíti el személyesen. A liturgikus ruha díszítésén megjelenik a csíksomlyói szűzanya, a kegytemplom, valamint a pápalátogatás hivatalos logója is. A pápa ruhájához hasonló díszítéssel ellátott kazulát kap a szentmisén jelenlévő 60 püspök, valamint a négy diakónus is, a koncelebráló papok részére pedig szintén ily’ módon díszített stólák készülnek. A pápa és a diakónusok miseruháját Kolozsváron készíti el Sabău-Trifu Cristina, míg a többi ruhadarabot egy csíkszentléleki műhelyben varrják meg.

Még lehet regisztrálni

Bár a szervezők úgy fogalmaztak, hogy az eddig regisztráltak száma „messze meghaladja az előzetes várakozásokat”, a tervek szerint április 22-én zárják a jelentkezéseket. Ugyanakkor biztosak abban, hogy többen akarnak majd részt venni a pápai látogatáson, mint ahány jelentkezés érkezett. Az eddig jelentkező több mint 100 ezer ember javarésze csoportosan fog érkezni, a szervezők is ezt a részvételi formát javasolták elsősorban. A regisztrációk kapcsán Csont Ede tusnádi plébános kihangsúlyozta, hogy a csoportosan jelentkezők esetében nem történik névre szóló beazonosítás, csak a csoportvezetők belépői tartalmaznak majd személyes adatokat.

A belépéshez tehát csoportos jelentkezők esetén nem szükséges személyi igazolványt felmutatni, kivételt képeznek a regisztrációban kijelölt csoportvezetők. Egyéni jelentkezés esetén viszont névre szóló jegyek kerülnek kiküldésre, a belépéshez azonosítani kell magukat az érkezőknek. A plébános elmondta még, hogy csak a regisztrációval érkezők lehetnek biztosak abban, hogy központi helyről nézhetik, hallhatják a pápai szertartást.

A beteg, idős, mozgáskorlátozott személyek és kisgyermekes családok számára külön térséget fognak kijelölni, előre láthatóan a Jakab Antal Tanulmányi Ház előtti térségen.A Maszol azon kérdésére, hogy mennyire mehetnek közel a regisztráció nélkül érkezők, Csont Ede nem tudott választ adni. Ahogy arról sem kaptunk felvilágosítást, hogy hol állítják fel a beléptető kapukat. Ugyanakkor nem lehet még tudni, hogy pontosan milyen forgalomkorlátozások lesznek érvényben a pápalátogatás időszakában.

Kapcsolódók

banner_33n1iUxf_maltai-970x250.gif
banner_jpL2NADm_maltai-300x250.gif

Kimaradt?