Románia energetikailag az EU legfüggetlenebb állama, bár ez nem látszik meg az árakon

Az ország teljes energiafogyasztásának csupán a 28 százalékát kellett importból fedezni 2020-ban.

Románia áll a legjobban az Európai Unióban az energetikai függetlenség terén, derül ki a luxemburgi székhelyű statisztikai hivatal, az Eurostat adataiból. 2020-ban Románia a teljes energia szükségletének a 28 százalékát fedezte importból, ami a legjobb arány az EU-ban. Utánunk Svédország és Bulgária következik 34, illetve 38 százalékkal.A belföldi kőolaj kitermelés a fogyasztás harmadát biztosítja | Fotó: Facebook/OMV Petrom

Az EU átlaga 57 százalék. A leginkább kiszolgáltatott tagállamok Málta, Ciprus és Luxemburg, melyek esetében a fogyasztás 98, 93, illetve 92 százalékát fedezi az import. Magyarország az energia szükségletének 57 százalékát biztosítja külföldről, ami megegyezik az uniós átlaggal.

Románia leginkább a kőolaj tekintetében van rászorulva a külföldre, mivel a saját kitermelés a belső fogyasztásnak mindössze 32 százalékét fedezi. Ez viszonylag jó érték, az EU-tagállamok átlaga ugyanis 96 százalék. 88 százalékkal Magyarország is jobban áll az átlagnál. Írország, Görögország, Csehország, Szlovákia és Belgium a felhasznált kőolaj 100 százalékát külföldről szerzi be.

A földgáz tekintetében jobban állunk, 2020-ban a belső fogyasztás 17 százalékát kellett csak importból fedezni. Ez messze a legjobb arány az EU-ban, melynek az átlaga 84 százalék. Kedvező helyzetben van a jelentős saját kitermeléssel rendelkező Dánia és Hollandia is, a két északi ország esetében a behozatal a fogyasztás 31, illetve 37 százalékának felel meg.

Magyarország esetében az import aránya 76 százalék. Tizenhárom tagállam 90 százalékot meghaladó arányban szorul rá az importra, közülük négy – Görögország, Lettország, Észtország, Luxemburg - a teljes fogyasztását külföldről vásárolt gázból fedezi. Idén már 17 százaléknál jóval nagyobb lesz az import aránya Románia esetében, mivel a hazai kitermelés csökken.

A szén tekintetében Románia teljes függetlenséget élvez, egyáltalán nem kell importálnia az energiahordozóból. Ez a helyzet Németország és Lengyelország esetében is. A másik végletet Hollandia, Ausztria, Olaszország és Horvátország testesítik meg, melyek egy gramm szenet sem termelnek ki, függésük az importtól 100 százalékos.

Bár Románia viszonylag független energetikailag, ez nem tükröződik az árakban, aminek a magyarázata, a szakemberek szerint a szabadpiacban rejlik. Emiatt történhet meg, hogy az üzemanyagok alig valamivel olcsóbbak, mint más EU-tagállamokban, bár az OMV Petrom tavalyi jelentése szerint a hazai kitermelési költség 12,7 dollár/hordó, míg a világpiaci ár jelenleg 100 dollár körül mozog.

Kapcsolódók

Kimaradt?