A kelleténél jóval kevesebbet sportolunk

A hazai lakosság közel kétharmada egyáltalán nem végez sport jellegű szabadidős tevékenységet.

Romániában a lakosság 62 százaléka semmiféle sport jellegű testmozgást nem végez, írja a Business Magazin az Eurobarométer alapján. Ez lényegesen rosszabb eredmény az EU 45 százalékos átlagánál.Fotó: Pixabay

Rendszeresen az uniós állampolgárok 6 százaléka sportol, míg nálunk csupán 2 százalék. A hazai lakosság 18 százaléka végez testmozgást több-kevesebb rendszerességgel, s ugyancsak 18 százalék ritkán. Az EU átlaga 32, illetve 17 százalék.

Nálunk a sportoló emberek mindössze 3 százaléka tagja egy sportklubnak, szemben az EU-s 12 százalékkal. Romániában a testmozgást végzők 58 százaléka odahaza teszi ezt, 22 százalék pedig a szabadban, főleg parkokban. Az EU-ban 47 százalék a szabadban sportolók aránya, míg otthon az emberek 37 százaléka végez testmozgást. Némileg meglepő módon azok aránya, akik a munkahelyükön sportolnak, az EU-ban és Romániában is 11 százalék.

A legtöbben az időhiányra hivatkoztak, amikor arról kérdezték őket, miért nem sportolnak. Romániában az alanyok 38, az EU szintjén pedig 41 százaléka nevezte meg ezt az okot. Azoknak, akiket nem érdekel a sport, magasabb az uniós, mint a romániai részaránya, előbbi 25, míg utóbbi 22 százalék.

Leginkább a 24 év alattiak végeznek több-kevesebb rendszerességgel testmozgást, 54 százalék. Ez az arány az életkorral fordított arányban változik, az 55 év felettiek kategóriájában már csak 21 százalék. Egyetlen olyan tagállam sincs, ahol a rendszeresen sportolók többen lennének azoknál, akik egyáltalán nem vagy csak ritkán végeznek testmozgást.

banner_fX8C1fFi_KUK_Webbanner_300x250_ANIM_UJ.gif
banner_yJD1hpjB_KUK_Webbanner_970x250_ANIM_UJ.gif
banner_fZuguXC4_KUK_Webbanner_728x90_ANIM_UJ.gif

Kapcsolódók

Kimaradt?