„Nem félek attól, hogy nehézségek érnek Bukarestben” – Lingvai Dóra egyedüli magyarként jutott be a bukaresti rendőrakadémiára

Habár a bukaresti rendőrakadémia négy kisebbségi helyet tartott fenn a magyar anyanyelvű jelentkezők számára, idén egyedül csak a máramarosszigeti születésű Lingvai Dóra nyert sikeres felvételt. Megkeresésünkre elárulta, hogy a Leőwey Klára Elméleti Líceum végzettjeként jól ismeri a román nyelvet, azonban más magyar anyanyelvű jelentkezőkhöz hasonlóan számára is megnehezítette a felkészülést az, hogy az összes vizsga román nyelven volt. Nem csupán magyar, hanem női jelentkezőkből is kevés volt, amit Dóra elsősorban a megnehezített tornavizsgával magyarázott.

Fotók: Lingvai Dóra személyes archívuma

Máramarosszigeten született és iskolai tanulmányait is a város egyetlen magyar oktatási intézményében végezte. Diákévei alatt Dóra aktív közösségi életet élt: a helyi magyar néptánccsoport táncosa, valamint a cserkészcsapat egyik vezető alakja volt. Mint mondta, utóbbi nagyban megerősítette benne annak gondolatát, hogy rendőr szeretne lenni. Először a líceum kezdetén gondolkodott komolyabban ezen a pályán, azonban szülei sokkal szívesebben látták volna azt, ha osztálytársaihoz hasonlóan ő is orvosira készülne. Végül két évvel érettségi előtt fogalmazódott meg benne kristálytisztán a döntés, hogy rendőr szeretne lenni, amit végül a szülei is elfogadtak.

Felkészülésének első részében testnevelésórákra iratkozott egy magyar anyanyelvű sporttanárhoz, ahol több más jelentkezővel közösen edzett. „Elsősorban ebben a közegben szereztem meg a felvételihez szükséges információkat és ugyanitt kaptam olyan tanácsokat is, ami megkönnyítette számomra a készülődést” – mondta el Dóra. A találkozások során egyedül ő volt magyar, de ez nem zavarta, mivel viszonylag rövid idő alatt sikerült beilleszkednie.

Lingvai Dóra gyermekkorában, a szülei mellett tanulta meg a román nyelv alapjait, amit később az iskolában és különböző baráti körökben aprólékosabban elmélyített. „Azzal a román nyelvtudással, amit a magyar iskolában tanítottak nekem, teljes mértékben tudtam érvényesülni a rendőrakadémián” – méltatta oktatóit is, megjegyezve, hogy a tanárok odaadása nélkül nem tudta volna teljesíteni a kitűzött céljait. Jó nyelvtudása ellenére is megnehezítette számára a felkészülést, hogy a felvételi tantárgyakból román nyelven kellett vizsgáznia. „Eddig a történelmet az iskolában magyar nyelven tanultam, most pedig a felvételire román nyelven kellett megtanulnom a tananyagot. Ez azért engem is igencsak próbára tett.”

Először az érettségit követően próbálkozott felvételt nyerni a rendőrakadémiára, azonban az első vizsgája sikertelen volt. Borzasztó élmény volt számára, legfőképpen az, hogy korábbi osztálytársai elmentek és ő egyedül maradt otthon, Máramarosszigeten. A nehézségek ellenére is számára egyértelmű maradt, hogy következő alkalommal megpróbálja újból a felvételit és addig gőzerővel készül a megmérettetésre. Hatalmas megkönnyebbülést érzett, amikor látta, hogy minden vizsgája sikerült és bejutott az akadémiára.                                                 

                                                                        

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is nagy verseny alakult ki a magyaroknak fenntartott helyekre a bukaresti Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémián, ahol a négy helyre több jelentkező is volt. Ennek ellenére mégis csupán Lingvai Dóra jutott be a rendőrakadémiára, mivel a többi jelölt legalább egy tantárgynál nem érte el az ötös feletti jegyet. Dóra jó lehetőségnek tartja a kisebbségek számára fenntartott helyeket, azonban úgy látja, hogy a fenntartott helyeknél nagyobb a túljelentkezés, mint a mindenki számára meghirdetett helyek esetében. Fontosnak tulajdonította, hogy legfőképpen magyarlakta helyeken legyenek olyan rendfenntartók, akik beszélik az ott élő többség nyelvét.

Az abszolválást követően Dóra elmondta, hogy ha nem is Máramarosszigeten, akkor legalább Erdély egyik településén szeretne dolgozni. Nem fél attól, hogy magyar anyanyelvűként milyen nehézségek érik őt Bukarestben, szerinte sokkal elszántabb ennél. Egyfajta pozitív izgalom van benne, már régóta várta azt, hogy végre elinduljon az úton.  

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?