Nagyváradon ökumenikus istentiszteleten emlékeztek az aradi vértanúkra

A korábbi évek hagyományaihoz híven október 6-án az RMDSZ Bihar megyei szervezete a történelmi magyar egyházakkal és a nagyváradi magyar civil szervezetekkel közösen emlékezett meg a tizenhárom aradi vértanúról.

A megemlékezés a nagyvárad-olaszi református templomban ökumenikus istentisztelettel kezdődött. A gyülekezetet és a meghívott világi és egyházi elöljárókat Dénes István Lukács parókus lelkész, a Bihari Református Egyházmegye esperese köszöntötte. Az ünnepségen jelen volt és felszólalt Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, Pálos István atya, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye részéről, Mátyás Attila lelkész a Nagyváradi Evangélikus–Lutheránus Egyházközség részéről, Kardos József unitárius lelkipásztor és Botházy Nándor alprefektus, a nagyváradi RMDSZ ügyvezető elnöke.  

Csűry István református püspök a nagyváradi megemlékezésen | Fotók: Bauman Dieter-Gergő

,,Az aradi vértanúknak nem volt céljuk bekerülni a magyar történelembe, nem volt céljuk a hősi halál, hiszen búcsúleveleikből kicseng az élni akarás. Ugyanakkor a szabadság iránti vágyuk szembe fordította őket egy olyan zsarnoki hatalommal, amely a nemzeti önrendelkezés alapgondolatát nem tisztelve – mely ekkoriban már javában kezdett bontakozni – saját önkényes és korlátolt küldetéstudatától elvakítva kívánta rákényszeríteni akaratát a függetlenségre vágyó magyarságra és a szabadság szerelmeseire nemzetiségtől függetlenül” – fogalmazott Botházy Nándor.

Botházy Nándor, a nagyváradi RMDSZ ügyvezető elnöke

Az alprefektus kiemelte, az elnyomó hatalom bitófára küldte az élenjáró vezéreket, „de az elnyomó hatalom semmikor nem akadályozhatja meg, hogy a nemzeti emlékezet révén hőseink példaként álljanak a magyar útókor előtt. Olyan példaként, amely ha a szabadságot bármi veszélyezteti, arra sarkaljon bennünket, hogy ne tűrjünk szó nélkül” – mondta beszédében a nagyváradi RMDSZ-szervezet ügyvezető elnöke.

Az ökumenikus istentiszteleten alkalomhoz illő ünnepi műsort mutatott be a Nagyváradi Művészeti Líceum és a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákjainak egy-egy csoportja, továbbá Szatmári Ildikó tanárnő és Meleg Vilmos színművész.

A megemlékezés ezt követően egyéni koszorúzással zárult a nagyváradi Nagysándor József-emléktáblánál.

Kapcsolódók

Kimaradt?