Maros megye számos településén haladnak az útjavítási munkálatokkal

Idén közel 23 kilométernyi úthálózat felújítása szerepel a Maros Megyei Tanács tervei közt. Több olyan útszakasz is van, amelyek korszerűsítésére folyamatban van az engedélyek beszerzése vagy készülnek a szükséges tervek.

„A megyének összesen 750 kilométernyi megyei besorolású úthálózata van, amelynek karbantartása a Maros Megyei Tanács egyik legfontosabb feladata. Idén az úthálózat korszerűsítésére és karbantartására 47 millió lejt hagytunk jóvá, ebből 27 millió lej útjavításra, 20 millió lej pedig fejlesztésre fordítható” – fejtette ki Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke az intézmény által szerkesztőségünknek eljuttatott közleménye szerint.

Jelenleg dolgoznak a Marosvásárhely–Jedd–Nyomáti-tető közötti szakaszon, amelyet a kivitelezőnek év végéig kell befejeznie. Sóváradon is most aszfaltoznak. A Beresztelke–Vajdaszentivány–Marossárpatak útszakaszon egyelőre felfüggesztették az útszélesítést, mivel Vajdaszentiványon elkezdődött a csatornarendszer lefektetése. Amint kész a csatornázás, folytatják a munkát és egyúttal újraaszfaltozzák a Vajdaszentiványon hátramaradt 2,4 kilométernyi útszakaszt is. Az összesen 8 kilométer felújított szakasznak decemberben kell elkészülnie – részletezik a közleményben.

A Nagyernye–Nyárádremete–Szováta útszakaszra most készül a műszaki terv, a Dános–Keresd–Szeben megye határa, illetve a Szászrégen–Laposnya–Hargita megye határa közötti útszakasz felújítására a műszaki-gazdasági iratcsomó összeállításán dolgoznak. Ugyancsak ebben a fázisban van a Gyalakuta–Vécke útszakasz, valamint Bándon egy körforgalom kialakítása is. A Szászrégen–Nyárádremete útvonalra a megvalósíthatósági tanulmányt készítik éppen elő, ezt követi az építkezési engedélyek beszerzése, majd a műszaki tervek elkészítése.

Emellett rendezik a parkolókat, útpadkákat, átereszeket Dánoson, Marosszentkirályon, Marossárpatakon, Magyarón, Vámosgálfalván, illetve Mezőrücsön. Ezek közül egyesek tervezési fázisban vannak, máshol hamarosan elkezdődnek a munkálatok.

Tervben van több híd felújítása is

A Nyárádgálfalva községhez tartozó Nyárádszentlászlón, illetve a Vámosudvarhelyen lévő híd javítási munkálatainak közbeszerzése most zajlik. Dedrádszéplakon a hidat átadták a kivitelezőnek, öt hónap alatt kell végezniük a munkával. A Héjjasfalva községhez tartozó Küküllősárdon vérhatóan új hidat építenek, amelynek most készül a műszaki-gazdasági terve.

Két útszakaszt is európai uniós alapokból korszerűsítenek. A Nyárádtő–Mikefalva–Vámosgálfalva–Dicsőszentmárton közötti útszakasz munkálatai 80 százalékban elkészültek, ezt augusztusban adják majd át. A beruházás összértéke 147 700 000 lej, a megyei tanács önrésze 12,5 millió lej. A projekt magában foglalja a tervezést, az útszakasz teljes felújítását, a műszaki ellenőrzést, két új híd építését, ugyanakkor 60 átereszt is újjáépítenek, 123 útkereszteződést korszerűsítenek, 780 lakóház bejáratát is felújítják, több mint 4000 négyzetméter járdát építenek, és 29 autóbuszmegállót alakítanak ki a távolsági járatok számára.

A másik európai uniós beruházás a 106-os jelzésű megyei úton zajlik, a Szentágota–Segesvár–Szeben megye határa közötti szakaszon. Ezek a munkálatok közel 60 százalékban elkészültek. A projekt magában foglalja 37,2 kilométer megyei út megerősítését és újraaszfaltozását, amiből 15,6 kilométer Maros megyében található, egy új híd építését, az útpadkák rendezését, valamint az út menti buszmegállók felújítását. A beruházás összértéke 118 800 000 lej, a Maros megyére eső rész 52 millió lej, a Maros Megyei Tanács önrésze 1 300 540 lej.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?