Különleges védelmet kapnak a települések emblematikus fái

Kihirdette szerdán Klaus Iohannis államfő a kivételes értékű fák védelméről szóló törvényt. A jogszabály meghatározza ezen fák nyilvántartásának, jelölésének és kivágásának rendjét.

A kivételes értékű fák kategóriájába tartoznak azok az erdőterületeken kívüli fák, beleértve a települések fáit is, amelyek legalább egy feltételnek megfelelnek a következők közül: a talajtól 130 centiméteres magasságban mért törzskerületük meghalad egy bizonyos, a törvény függelékében fajtánként rögzített értéket; a fa kora meghaladja a 160 évet; kulturális-történelmi jelentősége van az illető térség lakossága számára, azaz történelmi esemény vagy személyiség, illetve legenda kapcsolódik hozzá.

A törvény hatálya alól kivételt képeznek a településeken belüli magánterületeken lévő fák.Az Arad megyei Pécska főterén 1921-ben I. Mihály román király tiszteletére ültetett tölgyet eddig is kitüntetett figyelem övezte | Archív felvétel: Pataky Lehel Zsolt

A jogszabály értelmében a kivételes értékű fák kivágása csak akkor lehetséges, ha teljes egészében kiszáradt, vagy természetes okokból gyökerestől kifordult, vagy veszélyezteti az emberek vagy anyagi javak biztonságát, és nincs más megoldás ennek a veszélynek az elhárítására. A kivételes értékű fák kivágását csak az illetékes erdőőrség előzetes vizsgálata és jóváhagyása után lehet elrendelni; a törvény megszegése szabálysértésnek minősül, és 5000–25 000 lej közötti bírságot von maga után.

A helyhatóságok kötelesek leltárba venni a település kivételes értékű fáit. Erre magánszemélyek is kérhetik az önkormányzatot a fa földrajzi koordinátáinak megadásával – írja még elő a törvény. Ha az illető területet kezelő intézmény vagy hatóság nem tesz eleget a rendelkezésnek, 5000 és 15 000 lej közötti bírságra számíthat.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

A törvény kihirdetésétől számított 60 napon belül a természetvédelmi területek országos ügynökségének megyei kirendeltségei kötelesek létrehozni és folyamatosan frissíteni a Kivételes értékű fák katalógusát. A dokumentumot elérhetővé kell tenni a nagyközönség számára az intézmény honlapján – írja elő a jogszabály.

Kapcsolódók

Kimaradt?