Követendő példa: magyar nyelvű tájékoztató plakátokat is kihelyeznek a sepsiszentgyörgyi iskolákba

Sepsiszentgyörgy önkormányzata magyar nyelvű tájékoztató plakátokat függeszt ki a város tanintézményeibe, ezek a helyes maszkhasználatra, a gyakori kézmosásra és a kötelező egészségügyi és biztonsági intézkedésekre hívják fel az iskolások figyelmét.

Mivel a sepsiszentgyörgyi magyar nyelvű oktatási intézményekben is csak román nyelven voltak olvashatóak a járvány terjedésének megfékezésére szolgáló előírások, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala elkészítette a plakátok magyar nyelvű változatát is, amelyeket a napokban kihelyeznek az oktatási intézményekbe. Sepsiszentgyörgyön 20 tanintézmény van, 18-ban magyar nyelvű oktatás zajlik.

Sepsiszentgyörgy önkormányzata felajánlja más települések számára is a magyar nyelvű tájékoztató plakátok grafikáját, hogy minden magyarul beszélő gyerekhez a saját anyanyelvén juthassanak el az információk. A felajánlást egy nappal azután tették meg, hogy a szintén sepsiszentgyörgyi székhelyű Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat kétnyelvű tájékoztató táblák kihelyezését kérte a magyar oktatási intézményekbe az oktatási minisztériumtól, illetve a Kovászna, Hargita és Maros megyei tanfelügyelőségtől.

A kétnyelvű táblák elhelyezésének semmilyen jogi akadálya nincsen azokban a tanintézményekben, ahol magyar nyelvű oktatás is zajlik. A 2011/1-es tanügyi törvény 45(14)-es paragrafusa kimondja, hogy a kisebbségi oktatási intézményekben a belső kommunikációban – tehát a diákok tájékoztatásában is – használható a magyar nyelv.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Emellett a 2001/544-es az információhoz való szabad hozzáférést szabályozó törvény alkalmazásáról szóló 2001/123-as kormányhatározat kimondja, hogy azokon a településeken, ahol egy kisebbség aránya meghaladja a 20 százalékot, a közérdekű információt a kisebbség nyelvén is ki kell kommunikálni. Mivel az iskola a hivatalos intézménynek számít, minden közérdekű információt (a járványról szóló tájékoztatást is) magyarul is kihelyezhet.

Kapcsolódók

Kimaradt?