Háromszéki Diáktanács: több területen is sérültek a diákok jogai

A háromszéki diákok jelentős része (40 százaléka) nem ismeri a jogait és kötelezettségeit szabályzó tanulók statútumát, ugyanakkor pontszerű kérdésekre válaszolva kiderült, hogy az elmúlt tanévben több területen is sérültek jogaik, derült ki a Kovászna Megyei Diáktanács felméréséből. 

Marian Calcea a Kovászna Megyei Diáktanács elnöke tájékoztatása szerint a kérdőívet 196-an töltötték ki, közülük 157 diák és 39 pedagógus. Mivel a diákjogok betartásáról sok esetben aggasztó válaszok érkeztek, a Kovászna Megyei Diáktanács a szeptemberben kezdődő tanévben tájékoztató karavánokat szervez, amelyek keretében megismertetik a tanulókkal jogaikat és kötelességeiket, illetve a diáktanács közösségi oldalain fogadják a valamilyen jogsértést tapasztaló tanulók panaszait.

Marian Calcea beszámolója szerint a kérdőívre válaszoló háromszéki diákok 45 százaléka nyilatkozta azt, hogy az elmúlt tanévben hiányzónak írták be, holott jelen voltak az adott tanórán. A megkérdezettek 42 százaléka arról számolt be, hogy a választható tantárgyakról nem kérték ki a véleményüket, illetve 50 százalék nyilatkozta, hogy az osztályfőnöki órán valamilyen tantárgyat tanultak. A kérdőívre válaszoló pedagógusok 97 százaléka nyilatkozta azt, hogy ismeri a diákstatútumot és 21 százalék mondta: előfordult, hogy diákja élt a jogával és megfellebbezte a jegyét. 

A háromszéki diákvezető szerint a kérdőíves felmérésükből az is kiderült, hogy a megkérdezett tanulók 45 százaléka nem tudja, hogy ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhet az iskolában. A megkérdezett háromszéki diákok alig 24 százaléka élt a jogával, és az elmúlt tanév mindkét félévében adott visszajelzést a tanárai tevékenységével kapcsolatosan, további 21 százalék nem akart élni ezzel a lehetőséggel, míg további 20 százalék nem tette meg, holott szerette volna. Ugyancsak a diákok jogaihoz kapcsolódik, hogy a megkérdezett, 18 évet betöltött diákok arra panaszkodtak, hogy az iskolai szünetben nem hagyhatták el a tanintézet területét, holott a statútum szerint erre joguk lett volna.

A Kovászna Megyei Diáktanács a tanulókkal szembeni megkülönböztetésre vagy bántalmazásra is rákérdezett. A válaszadók 35 százaléka szerint tanúja volt, hogy nemzetisége miatt megkülönböztették egy társukat. Közülük 20 százalék mondta, hogy a tanár tette ezt és 15 százalék szerint a többi diák tett megkülönböztetést. A megkérdezett Kovászna megyei tanulók 30 százaléka úgy nyilatkozott: részt vett az iskolában fizikai, érzelmi vagy verbális bántalmazásban. A háromszéki diáktanács örvendetesnek tartja, hogy a kérdőívre válaszolók 70 százaléka tiszteletteljesen viselkedik a társaival és a tanintézmények felnőtt alkalmazottaival.

(Címlapkép: Kulcsár Mária)

Kapcsolódók

Kimaradt?