Nőtt a házasságkötések, de a halálozások száma is idén Erdélyben

Az idei év első öt hónapjában az előzetes adatok szerint 2019 első öt hónapjához viszonyítva 21 százalékkal, 2020 hasonló időszakához viszonyítva 23 százalékkal nőtt a halálozások száma Erdélyben. Székelyföldön a halálozási növekmény 15 százalékos 2019 és 24 százalékos 2020 hasonló időszakához viszonyítva. A házasságkötések száma is jelentősen nőtt a jelzett időszakban – írja szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében az Erdélystat.

2021 első öt hónapjának adatai arra utalnak, hogy a házasságkötések száma a 2020-as zuhanást követően ismét növekedni kezdett, de még nem tért vissza a 2019-es szintre: Erdélyben idén, az év első öt hónapjában 9868 házasságot kötöttek, ez mintegy másfélszerese a 2020. évi értéknek, de bő ötödével (21 százalékkal) elmarad a 2019-es „utolsó békeév” értékétől. Székelyföldön 841 esküvőt kötöttek az év első öt hónapjában, ez 7 százalékkal marad el a 2019-es adattól.

Halálozások

Míg 2019-ben 83 751 Erdélyben élő polgár halálozott el, addig 2020-ban ez az érték megugrott: 97 825 főre nőtt.  Ez 17 százalékos növekményt jelent. 2021 első öt hónapjában 45 206 halálesetet anyakönyveztek Erdélyben. A halálozások éven belüli lefutását mutatja az első ábra. Innen leolvasható, hogy 2020 augusztusától kezdett növekedni az elhalálozások száma.

A halálesetek száma a csúcsot novemberben érte el 12 501 fővel, amely érték csaknem duplája volt ez előző évinek. 2021 január–februárjában a halálozási többlet csökkent, majd idén március-áprilisban ismét növekedni kezdett. Májusban, bár kevésbé kiugró módon, de még mindig igen magas volt a halálozások száma Erdélyben. Összességében idén az év első öt hónapjában 2019-hez viszonyítva 21, 2020-hoz viszonyítva 23 százalékkal nőtt a halálozások száma Erdélyben.

Halálesetek száma Erdélyben, 2019. január–2021. május

A Hargita és Kovászna megyéből összesített Székelyföldön a halálozást tekintve főbb vonalaiban hasonló trendek figyelhetőek meg, mint Erdély egészében: 2020-ban 2019-hez képest mintegy 13 százalékkal nőtt Székelyföldön a halálozások száma, elsősorban az október–decemberi kiugró értékek miatt. A 2021-es év első öt hónapjában Székelyföldön összesen 3272 halálesetet anyakönyveztek, ez 15 százalékos növekmény 2019 és 24 százalékos 2020 hasonló időszakához viszonyítva (2848, illetve 2644 haláleset).

Élveszületések

Az élveszületéseket tekintve kisebbnek tűnnek a változások. (A nagyságrendek összevethetősége miatt a születésekre és a halálozásokra vonatkozó ábra függőleges tengelye megegyezik.) Erdélyben bár 2020-ban 3207-tel kevesebb gyermek született, mint 2019-ben, ez „csak” 5 százalékos csökkenést jelent, és a csökkenés nem is az év utolsó hónapjaira koncentrálódott, tehát valószínűleg nem a járvány hatásáról van szó – jegyzik meg.

2021 első öt hónapjának adatai további jelentős, 10 százalék feletti csökkenést vetítenek előre, de itt figyelembe kell venni, hogy ezek előzetes adatok, és a tapasztalatok szerint a véglegesítéskor jelentősen (akár 5 százalék körüli mértékben) növekedhetnek ezek a születési statisztikákra vonatkozó adatok.

Élveszületések száma Erdélyben, 2019. január–2021. május

Székelyföldön az elmúlt hónapok születési számai a teljes Erdélyt jellemző trendekhez képest még viszonylag elfogadhatóan alakultak. Míg 2019 és 2020 között Székelyföldön is apadt a születésszám (304 fővel, vagyis 6 százalékkal csökkent a gyermekek száma), 2021-ben – szemben Erdéllyel – már alig következett be további csökkenés. Az első öt hónapban már az előzetes adatok szerint is 1896 születést anyakönyveztek Székelyföldön, 2 százalékkal kevesebbet az előző évi hasonló adathoz viszonyítva. Az elmaradás jelentős része ráadásul egy hónapra, februárra vezethető vissza.

Házasságkötések

A házasodási folyamatokat teljesen egyértelműen és látványosan befolyásolta a járványhelyzet és főként az azzal járó lezárások, korlátozások.

A 2019-es év egy hagyományos házasságkötési mintát mutatott: Erdélyben 43 301 házasságot kötöttek, ezek 74 százalékát a május–októberi esküvői szezonban. A csúcsot az augusztus jelentette több mint 7500 esküvővel. 2020-ban az első két hónapot követően a lezárások hatására zuhant a házasságkötések száma, áprilisban összesen 421 pár mondta ki a boldogító igent Erdélyben, ami minden valószínűség szerint történelmi mélypontot jelent. Ezt követően, bár emelkedni kezdett a házasságkötések száma, de az esküvők száma egész évben folyamatosan és jelentősen elmaradt a 2019-es értékektől.

A „csúcshónap” augusztus volt 5159 esküvővel, hozzávetőleg annyival, amennyit ez előző év májusában kötöttek. Így 2020-ban egész évben összesen 27 738 házasságkötés történt Erdélyben, bő harmadával kevesebb az előző évinél. A 2021-es év első öt hónapja visszatérést jelent a 2019-es mintázathoz, bár annál egyértelműen azért alacsonyabb szinten. Az idei év első öt hónapjában kötött 9868 házasság mintegy másfélszerese a 2020. évi értéknek, de bő ötödével (21 százalékkal) elmarad a 2019-es „utolsó békeév” értékeitől. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a házasságkötési folyamatok elkezdtek visszatérni a járvány előtti kerékvágásba, de a statisztikákban (még) nem látszik nyoma annak, hogy az érintettek nagy számban pótolnák be a 2020-ban elhalasztott esküvőket.

Házasságkötések száma Erdélyben, 2019. január–2021. május

Székelyföldön az elmúlt két és fél év házasságkötési folyamatai hasonlóak voltak az Erdély kapcsán leírtakhoz. A 2020. márciusi bezuhanást követően jelentősen csökkent a házasságkötések száma: a 2020-ban Székelyföldön kötött 1648 házasság mintegy 40 százalékos elmaradást jelent az előző évhez képest, tehát a visszaesés magasabb volt az erdélyi átlagnál. 2021 első hónapjaiban megindult a helyzet normalizálódása. Januártól május végéig 841 esküvőt kötöttek Székelyföldön, ez bár 7 százalékkal továbbra is elmarad a 2019-es hasonló adattól, de jelentősen meghaladja a 2020-as év eredményeit.

(Címlapkép: AdobeStock)

Kapcsolódók

Kimaradt?